Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Задължителeн мониторинг на отработените газове за новите камиони и автобуси

Регламентът за мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежкотоварни превозни средства е едно от важните досиета, по което Българското председателство на Съвета на ЕС постигна споразумение с Европейския парламент.

Регламентът установява задължителна система за мониторинг и докладване за всички държави от ЕС за тежкотоварните превозни средства, подобно на вече въведената

схема за леките и лекотоварните автомобили

Тези задължения ще се прилагат само за новите камиони, градски и междуградски автобуси, регистрирани в ЕС.

По този начин за първи път по стандартизиран начин ще се извършват измервания и мониторинг на емисиите от тежкотоварни автомобили. Ще се създаде централен регистър с данни за вредни емисии и разход на гориво, предоставени от производителите и от компетентните органи. По този начин

по-лесно ще бъдат сравнявани екологичните показатели

на различните модели превозни средства.

Българското председателство постигна споразумение по предложенията още на втората тристранна среща, проведена на 26 март. Предварителният текст на регламента бе одобрен от посланиците на държавите членки на 20 април. Предстои текстът да бъде предоставен на Европейския парламент за гласуване и на Съвета за окончателно приемане.

Регламентът

ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Транспортът е един от най-големите замърсители на въздуха. Емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт през 2015 г. са били с 19% над равнищата от 1990 г., сочат данните на Европейската агенция за околна среда. През 2015 г. автомобилите са основен виновник с близо 73% от общото количество емисии на парникови газове в транспортния сектор.

От тях 44,5% са били от леки, а 18,8% от тежкотоварни.

Намаляването на емисиите на парниковите газове от транспорта е една от важните стъпки на Европейския съюз към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.

Задълженията на производителите на тежкотоварни превозни средства започват от януари 2019 г.

Коментара ()

Вашият коментар