Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Стратегията за кръгова икономика насърчава намаляването на битовите отпадъци и тяхното оползотворяване.
Стратегията за кръгова икономика насърчава намаляването на битовите отпадъци и тяхното оползотворяване.

Няма да има обаче автомати за връщане на бутилки

Цялостна промяна в начина на събиране на битовите отпадъци - да се плаща повече, ако изхвърляме по-голямо количество боклук - това предвижда нова стратегия за кръгова икономика, разработена от Министерството на околната среда.

Целта е домакинствата да се стимулират да намалят отпадъците и да ги събират разделно. Предвижда се да се продават индивидуални съдове (чували - бел. ред.), в които да се опаковат боклуците. Така ще се следи кой колко изхвърля и ще се определя таксата, която ще плаща.

Биоотпадъците вече ще се събират отделно, а компостирането ще е с водеща роля при бъдещите регионални системи за управление на отпадъците. За да се намали депонирането, по-голямо количество боклук ще бъде изгаряно за производство на енергия.

Депозитната система за бутилки, при която да се инсталират автомати, от които при връщане на празни опаковки да се получават пари, е отхвърлена на този етап.

В разширената отговорност на производителите може да се включат обаче повече продукти, като се започне от дрехите и обувките, за които да се изградят мощности за събирането и рециклирането им.

Общините няма да могат да харчат приходите от такса смет за други дейности, като това ще се проверява от Сметната палата. Ако събраните битови отпадъци са много над средните за страната, отчисленията на общините за депониране ще са по-високи.

За бизнеса се предлага цената на водата да бъде по-ниска, ако направи инвестиции за повторната ѝ употреба.

Ще се завишат изискванията за влагане на рециклирани материали в строителството. Където е възможно, ще трябва да се въведат зелени критерии в обществените поръчки за всякакви дейности, а за строителството - да се повишат.

Ограничаването на пластмасата е водещ приоритет в стратегията. Научните организации и бизнесът ще бъдат финансирани за разработване на технологии за рециклиране, алтернативни материали и биоразградими пластмаси.

Ремонтът и повторната употреба на стоките също са ключов приоритет. Общините ще създадат центрове за повторна употреба, които могат да бъдат оформени като пазари, да предоставят на сайтовете си информация за предлаганите услуги за ремонт, да изградят площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци, на които да може да се прави и размяна на употребявани стоки. Повече компании да използват продукти и компоненти чрез лизинг, ремонт и препродажба.