Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

30 тайни агенти докладват за случващото се в централата

Радиационни инциденти, преоблъчени служители, производствени аварии, занижена дисциплина, некачествени материали и други проблеми съпътстват работата в АЕЦ "Козлодуй" в първите години след откриването. Рядко това обаче е ставало достояние на широката общественост, дори и на хилядите работещи в централата. За всички "неблагополучия" обаче агентите на Държавна сигурност са докладвали в секретни справки, които Комисията по досиетата разсекрети.

Само година след откриването на 4 септември 1974 г. на първи блок на АЕЦ

"Козлодуй" ДС вече разполага с 30 секретни сътрудници, които бдят за вражески и диверсионни действия, както и за инциденти и проблеми.

ДС се стреми да наложи контрол над възловите места в стратегическия обект и да получава информация за всичко, случващо се там. Написани са стотици страници със секретни справки както за технически проблеми, за разхищение на средства, закупено дефектно оборудване, но и за радиационни аварии. Естествено, не остават скрити и

конфликтите между нашите и съветските специалисти,

изпратени да обучават българските си колеги. От разсекретените документи на ДС се разбира за занижена трудова дисциплина, некачествено строителство, фиктивно отчитане на извънреден и нощен труд, надписване на материали, завишена цена на вносното оборудване от СССР, десетки стопански престъпления.

Имало е и проблеми с охраната, а нашите работници в първите месеци трудно свиквали с мисълта, че това е ключов обект от системата за национална сигурност. Съветски специалист например останал потресен, след като посетил склада за свежо гориво през април 1974 г. и го намерил отворен, без охрана и близо половин час там не се появил човек. "Поставете на входа на помещението милиционер с пушка", разпоредил инженерът. За занижена дисциплина докладва и офицер от Второ главно управление на ДС през юни същата година. Установил, че на 24 май цялата смяна в един от цеховете е

спряла работа и

се е заключила

да играят карти

Първата информация за сериозен проблем е от юни 1974 г., когато започва зареждане на ядреното гориво, а се оказало, че дозиметричният контрол е слаб. Измерване е показало повишена активност в някои касети, която, макар че е била в допустимите граници, е създала смут у персонала. Тогава става ясно и че няма готовност за физическия пуск на АЕЦ, планиран за 25 юни, и той се отлага за септември.

Само месец след откриването на централата, в края на октомври, съветските инженери открили, че

една от касетите с ядрено гориво е изпаднала

от активната зона на реактора и е на дъното му. Такова откъсване на касета се случвало за първи път в практиката на експлоатация на атомни централи и затова е било уведомено Второ главно управление на ДС. "Последствията са тежки и има опасност от радиоактивно замърсяване на голяма зона около АЕЦ", пише в една от справките.

От друга докладна става ясно, че инцидентите трябва да се пазят в дълбока тайна. "Не бива да се дава гласност за радиационната обстановка в централата. В момента в АЕЦ не се води точна сметка за наличните изотопи и радиационни източници. Изнасят се радиоактивни материали за институти и научни организации. След излизането им от централата контролът върху тях се прекратява. Има изхвърляния на аерозоли в околната среда, има и случаи на преоблъчване на хора. Да се засекрети количеството на аерозолите, броят и имената на облъчените, като тази информация се дава само на органите на ДС и главните ръководители на централата", пише в

справка на началника на окръжното

управление на МВР – Враца, от октомври 1975 г.

За сериозна радиационна авария се съобщава на 31 май 1979 г. при изкопни работи на специален корпус, обслужващ първи и втори реактор, на дълбочина около 1 - 2 метра. Открито е замърсяване на почвата от 5 до 200 микрорентгена за секунда, което означава завишение над нормата от 100 до 4500 пъти. Алармирано е Министерството на енергетиката, а съветски специалисти пристигат, за да установят причините.

Оказва се, че се е получил теч в помещение за съхраняване на високоактивни сорбенти, а аварията е довела до замърсяване на околната среда - почва и подпочвени води.

Още при презарядката на Първи и Втори енергоблокове през 1978 г. се е получило

препълване на баките и заливане

на помещенията

За това е било информирано ръководството на централата, но то не е взело необходимите мерки. След установеното замърсяване започва обратно връщане на земната маса, нейното погребване на мястото на изкопа, циментиране и асфалтиране.

"Ако аварията стане достояние на МАГАТЕ - Виена, а твърде вероятно е да стане, ще се стигне до неприятни последствия", пише в секретна справка. След този случай много висококвалифицирани специалисти намерили различни поводи и

напуснали работа,

тревога имало и у строителните работници, а заключението е, че административното ръководство подценява радиоактивната безопасност.

В секретната справка на милицията се изразява безпокойство и от надеждността на предпазните клапани на компенсатора на обема на високо напрежение. "Разполагаме с информация от компетентни източници, че при отварянето им те няма да могат да се затворят автоматично и това

не изключва възможността от авария от първи клас

с разтопяването на активната зона", пише в документа.

В доклад на офицера по режима и охраната на АЕЦ от септември 1979 г. се сочи, че радиоактивната обстановка не е нормална. Съдовете за съхранение на радиоактивни отпадъци текат, някъде изтичат радиационни води. Заради непълната херметичност в атмосферата също изтича радиация. Замърсена е тревата в двора и се наложило да бъде изгорена. За следващата година е планирано

да не се отглеждат зеленчуци в района на централата,

а само царевица за животни, защото, ако има замърсяване, то да не попадне директно у хората.

Посочен е като сериозен проблем липсата на прибори за измерване на радиоактивността. Наличните били остарели и недостатъчно ефективни. Нямало и в СССР, а западните фирми предлагали, но срещу валута, каквато липсвала.

Служителят пише още, че има работници, които крият китовете си за отчитане на радиационното облъчване, защото, ако са претоварени, ще бъдат изведени от зоната и ще им се намалят заплатите. Други пък симулирали предозиране, като оставяли китовете си върху парогенератори, като така "поемали" по-високи дози радиация, не вършели работа, а получавали повече пари.