Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Недопустимо е в една правова държава министър да назидава съдия и да дава напътствие на съда кое е правилното тълкуване на закона. Сигурно министърът на икономиката има основание да е възмутен от случващото се около ББР, но това не оправдава неинституционалното му поведение. Утвърденият конституционен принцип на разделение на властите е следствие на преценката, че намесата на изпълнителната власт в дейността на съдебната е много по опасно за правовата държава и обществото от едно пристрастно съдебно решение. Вчера в “Панорама” министър Петков каза дословно: “Аз имам много добри познати съдии, много от тях абсолютно честни хора. Разчитам на тях сега. Съдийската колегия има своята отговорност този тип актове, които са в несъответствие със закона да им се обърне внимание.”

“Аз вярвам на съдийската колегия, че ще работи с нас този тип неща да не се случват.” Работата на съдебните магистрати не е да партнират на правителството в изпълнение на неговите политики, а да бъдат безпристрастни арбитри при защитата на законните интереси между спорещите страни. Един министър е длъжен да знае, че отношенията между изпълнителната и съдебната власт не се градят на добри познанства и на субективната преценка за честност, а на принципите и правилата заложени в конституцията и законите!