Регистрация

Вход



Забравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Още преди Кирил и Методий сме имали писмени книги, казвал той

Създава знамето ни със закодирана защитна мощ, която да пази България

Член е на масонската ложа, в която бил и Леонардо

На 14 април се навършиха 200 години от рождението на българския революционер Георги Стойков Раковски, eднa oт най-вдъхновяващите фигури нa Възрaждaнeтo - съчетание на изключителен интелект и невероятен дух. Той е идеолог на организираното националноосвободително движение, създател на Белградската легия, но това са само част от заслугите му.

Неслучайно Вазов го нарича "Мечтател безумен, образ невъзможен, на тъмна епоха син бодър, тревожен…"

Раковски 5 пъти си сменя имената. По рождение е Съби Стойков Попович, след това става Сава Стойков Попович. По-късно взема името Георги на вуйчо си Георги Мамарчев, един от организаторите на Велчовата завера през 1835 г. в Търново, който му е пример за подражание. Нарича се и Сава, след което се преименува Георги Стойков. Раковски идва от село Раково - родното място на баща му.

Видният котленец е енциклопедична личност не само за времето, в което живее. Трудно е да се побере в някакви рамки човек, членувал в 3 тайни езотерични ордена, открояващ се с невероятни знания. Той е не само революционер, но и писател, журналист, етнолог, архивар, историк, полиглот. Занимава се с етнография, като сравнява българските фолклорни традиции и празници с индийските, при което открива доста сходства между тях. Раковски съставя т.нар. "Етнографски въпросник", който прилича на ученическите лексикони. Разпространява го с покана всеки българин да напише в него българска гатанка, песен, обичай или поверие, което да разкрива нашия бит и народопсихология. След това го издава и го нарича "Показалец". Сега този сборник е източник на уникална за нашия фолклор информация. Раковски изучава народопсихологията, дава началото на редица научни дисциплини, които се развиват по-нататък в България.

Докато изучава българския, започва да го сравнява със санскрит, който той добре познава. Лингвистите днес смятат, че това е наивитет, но всъщност целта на Раковски е да докаже колко древен народ сме. Че не сме диви нашественици с бръснати глави и конски опашки, дошли от Азия на Балканите.

"Той е човекът, който пръв казва, че българската история трябва да се напише от българи, защото всички останали лъжат, особено византийците - казва проф. Дамян Попхристов, един от най-сериозните изследователи на Георги Раковски и богомилското учение. - Едва ли подозираме колко малко се познава този родолюбив българин и колко много факти за него са потулени. Сега се заговори за някои неща, което е било невъзможно преди години. Той е първият, който твърди, че сме по-древен народ на Балканите от гърците. Опровергава теорията за нашия монголо-татаро-далекоизточен азиатски произход. Категоричен е, че още преди азбуката на Кирил и Методий ние имаме писмени книги и азбуки. Което вероятно изненадва мнозина. Говори за богомилите и богомилството."

Създава българския трикольор.

По време на Кримската война, когато руснаците започват да пристигат на Дунава, Раковски прави чета, като се надява на руска помощ за освобождението на България. Но руснаците изведнъж прекратяват войната, събират войската и си заминават. Тогава Раковски разпуска четата. Решава, че вариантът за освобождение на България е да се направи легия в Белград, но и там не успява. Тогава, като висш посветен, Раковски осъзнава, че България може да бъде съхранена и спасена със специален езотеричен код - комбинация от три цвята. Това са цветовете на българския флаг - бяло, зелено, червено. Това мощно защитно съчетание е заимствано от богомилската теория, която той добре познава. Авторството му е малко известен и оспорван факт, според проф. Д. Попхристов. Знамето е създадено с идеята, че в тези цветове, подредени хоризонтално, има закодирана защитна мощ, която ще пази България.

Това са трите цвята на Саламандъра - най-силната защитна комбинация.

"За тези неща не се говори и няма да се намерят написани - посочва проф. Попхристов. - Съчетанието бяло, зелено, червено е свещено излъчване на Божественото съзнание в съзидателен план. Подредени хоризонтално, те са защитен код, който пази страната ни, и Раковски е знаел това. Той е имал широки езотерични познания."

Според Раковски имаме арийски произход.

Когато знамето е готово, Раковски казва: "Ето, това ще пази България!". Знае се от историята, че пленено българско знаме няма. След това възрожденецът го предава на хайдутина и революционер Филип Тотю, който го пренася в България след разтурване на легията в Белград. В бялото поле има лъв, а в червеното пише "Свобода или смърт".

Как спира изселването на българи в Бесарабия.

Отявлен русофил, Раковски пръв възроптава, когато започва насилствено изселване на българи в Русия. Издава малка брошура "Преселение в Русия и руската убийствена политика за българите", която ги обрича на гладна смърт и обезкървява България.

Предговорът към нея е от Захари Стоянов. Публикува я в своя вестник "Дунавски лебед", издаван в Белград. Благодарение на тази брошура се спира депортацията на българи в Бесарабия.

След всички разочарования Раковски стига до идеята, че единственият начин е България сама да се освободи. Да се направи самостоятелно българско правителство, което да държи флага със защитния код от бяло, зелено, червено и народът сам да извоюва свободата си. Да не чакаме руснаци, сърби, гърци, румънци, а да се справим със собствени сили. Така се заражда идеята за тайните революционни комитети, която след смъртта на Раковски е предадена на Левски.

Членува в Ордена на Звездата на Изток, в който е бил и Леонардо да Винчи.

"За Раковски се говореше главно като за идеолог на националното освободително движение и всичко, свързано с легията в Белград и Левски - казва проф. Попхристов. - Останалата му дейност оставаше в сянка, неосветлявана и умишлено прикривана в някои отношения. Прикривана е, защото Раковски е бил член на масонска ложа и два ордена. Срещата на Раковски с хората от Ордена на Бекташите (създаден през 1828 г. от еничарите), става в затвора в Истанбул. Там той прекарва почти 3 г., след ареста му за участие в Браилските бунтове. През 1849 г. чрез връзките си с Ордена на Бекташите Раковски издейства ферман за построяване на българска църква в Цариград.

Турците му издават смъртна присъда, от която го спасява гръцкият консул в Браила, който е масон. Той му издава гръцки паспорт и Раковски емигрира в Марсилия, пътува до Виена, Италия и други страни. Докато е в Марсилия, възрожденецът е под наблюдение на местната тайна полиция по искане на османското правителство - все пак той е човек със смъртна присъда. Френското разузнаване тогава докладва, че той е тих и скромен човек, който живее еднообразно и монотонно. Сутрин закусва в кафенето, после се отправя към националната библиотека и излиза оттам в 17 часа, вечеря и се прибира. И така всеки ден в продължение на около 3 години.

Именно тогава той задълбочава познанията си за Индия, за традициите и религиозните ритуали, които сравнява с българския фолклор. Някъде по това време той става част от Ордена на Звездата на Изток, който е древен, но съществува и до днес. Смята се, че членовете му са пазители на световното езотерично познание за нашата цивилизация. В този орден е членувал и Леонардо да Винчи.

Разкрива плагиатство на Аристотел

Изключителен ерудит, Раковски владее 7 езика, 3 от които древни - персийски, арабски и санскрит. По онова време той вероятно е единственият българин, който знае Ригведа. Изследва и колко древен е българският език. Проучванията му показват, че не е най-старият, но е сроден с арамейския и със санскрит. За някои това са фантазии на отчаян родолюбец, но той свободно чете езика на ведите. Докато прави изследванията си, попада на книгата "Мисленик" - една от неофициалните библии на днешните индийски брамини. Раковски проследява как тя е достигнала до Европа и установява, че това става по време на завоевателните походи на Александър Македонски. Самият той е ученик на Аристотел. Известно е, че е давал разпореждания на армията си да събира различни произведения и те да се изпращат на Аристотел. Така до философа стига "Мисленик", но до днес не е ясно кой го е превел от санскрит. Раковски разкрива, че по-късно Аристотел го публикува като своята прочута "Логика" и обявява, че това е световно плагиатство. Той чете "Мисленик"-а в оригинал и доказва текст след текст, че това са преписани текстове от брамините.

Кой е бог Сура

Ровейки се в етнографията и историята, Раковски стига до древното наше божество Сура, като свързва името му с обичая сурвакане. Според него Сура е бог на човешкото щастие. Преди около сто и петдесет години все още се е знаело кой е бог Сура. В далечното минало думата сур(а) е имала значение "слънце, светлина, сияние, бясък". От Сур(а) – слънце, идва и нашата дума "сурва". Нейна сродна дума е българското прилагателно "сур", което означава бял, белезникъв, светъл.

Казвайки "сурва" на Нова година, децата всъщност произнасят едно от имената на най-почитаното тракийско божество. В някои наши диалекти се среща и като "суруа". За стария български бог Сурица се говори и във Веда Словена. За съжаление, с течение на времето това древно знание е загубено.

Обявен е за национален герой на Индия.

Когато е в Белград, Раковски пише статия в своя вестник срещу англичаните за зверствата им към индийците при едно от въстанията им. Британците завързвали въстаниците по четирима пред дулото на оръдието и телата им били разкъсвани така, че близките им не можели да им съберат частите и да ги разпознаят. Вестникът излиза на български и на френски. Публикациите му получават огромен международен отзвук и благодарните индийци го обявяват за свой национален герой.

През 1998 година президентът Петър Стоянов открива българско училище в Делхи на името на Георги Раковски, а домакините с усмивка му казват, че Раковски е "техен" човек. В училището знаят, че българският възрожденец се е интересувал от историята и богатото културно наследство на Индия и е изразявал съчувствието и подкрепата си на борещия се за независимостта си индийски народ. За почитта към Раковски там свидетелства фактът, че в момента в Индия има 12 училища, носещи неговото име.

Държи да го възприемат първо като българин и после като европеец.

Докато пътува из Европа, той общува с различни хора. Навсякъде го посрещат като високообразован интелектуалец, с изискани маниери. Аристократизмът, лъхащ от него, е оценяван подобаващо от всички. Раковски държи навсякъде да го възприемат първо като българин и после като европеец. Той е изключително елегантен, облича се по европейската мода, излъчва финес, има добри обноски. Впечатлява с безупречния си вид всички. Представя България винаги по блестящ начин.

Раковски умира с дългове, кредиторите го преследват дори и след смъртта му. В Румъния разпродават имуществото му - огромна, уникална библиотека, униформата и сабята му. Купуват ги румънците. Не се намира нито един българин, който да откупи вещите му. За него Вазов казва: "...историята не знае като какъв и къде да го причисли".