Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Д-р Кнут Витковски: С гладуване и фибри тежестта на COVID-19 намалява

Ваксините, разработени срещу щама “Wuhan/Milano”,

не се справят добре срещу новите мутации

Д-р Кнут Витковски е немски епидемиолог, работещ в Ню Йорк, от години се занимава с Drug Design. Работил е в различни университети, в Академията по медицина на Ню Йорк, в Университета "Рокфелер" и др. В момента е част от международна група учени, които се наричат План Б. Стратегическата им цел е да се развият системни стратегии, с които да се постигнат устойчиви решения срещу този вирус, както и срещу бъдещи заплахи за общественото здраве. Те смятат, че битката с COVID-19 трябва да се води по всички фронтове. В тази група участват българският квантов физик, работещ в Япония - д-р Иво Куцаров, правнучката на президента на САЩ Дуайт Айзенхауер - Ники Айзенхауер, генетикът д-р Кенет Дей, д-р Джеймс Лунден, немският ваксинолог д-р Инго Фрик и британският лекар и водещ на популярен подкаст в YouTube - д-р Филип Макмилън.

(Due to the great interest in Dr Vitkovski abroad, we also publish the English version of the interview under the Bulgarian one).

- Г-н Витковски, как бихте коментирали противоречивите резултати от най-масовата ваксинация в света - в Израел? Над 75% са ваксинирани, но инфекцията и смъртността остават високи както в съседен Ливан, където ваксинацията все още не е започнала  - какви може да са причините?

- Обяснението е просто: ваксините, разработени за предишния щам "Wuhan/Milano", не се справят добре срещу новите щамове, които са се развили в резултат на локдауните. С всяко затваряне те стават все по-устойчиви срещу антителата "Wuhan/Milano".

- Има ли подходящи храни, витамини, лекарства, които могат да помогнат на различни етапи на болестта COVID-19?

- Най-подходящото време да се намали тежестта на вирусното заболяването е преди да се развият симптомите. С много малко изключения (хепатит С е едно от тях), нямаме добро лечение срещу вирусни заболявания и COVID-19 в това число не прави изключение. Но както споменахте,

храненето може

да помогне

Най-доброто време за намаляване на тежестта на заболяването е да се "хване", когато започне да се развива. Наличието на достатъчно витамин D може да помогне. Но не е задължително, че приемът на по-големи дози от него ще бъде от полза. Точният механизъм на действието му (MoA) не е известен.

Друга стратегия е периодичното гладуване, което е полезно за намаляване на тежестта на вирусните заболявания. Бета-циклодекстринът (Beta-cyclodextrin -bCD, това са вид специални фибри, създадени от бактерия, получена по натурален път – б.ред.), също е ефективен при животни, но изчистването на серумния холестерол може да причини трайна загуба на слуха.

- Тогава какво може да се направи?

- Използвайки изчислителен биостатистически подход, който моята група разработи в продължение на 20 години в Университета "Рокфелер", установихме, че MoA на bCD не трябва да изчиства холестерола, а по-малките фосфолипиди (PLs). При тях по-ниските нива на алфа-CD (без свързаната с холестерола ототоксичност) са по-специфични.

Фосфолипидите

са необходими на клетките за регулиране на ендоцитозата (поемането на субстрати в самите клетки – б.ред.). Следователно намаляването на серумните фосфолипиди (PLs) пречи на вирусите да "отвлекат" ендоцитоза, за да проникнат в клетките и да се репликират. Така, с тези по-малко на брой вируси, няколко клетки се инфектират по време на едноседмичния инкубационен период и тежестта на заболяването намалява. По този начин се предотвратяват хоспитализациите и смъртните случаи. Освен това aCD вече е одобрена от ЕС с цел ограничаване на преддиабетните случаи, съпътствани с COVID-19.

- А пречката с усвоявaнето?

- Последното препятствие за преодоляване беше, че CD-тата обикновено не се абсорбират от червата, така че те трябва да се дават на пациентите чрез интравенозна инфузия през нощта. Комбинирахме аCD с друг естествен продукт, открит в кокосовото масло и мляко,

за да се абсорбира

от червата,

така че да може да се взема и през устата - под формата на хранителна добавка или като медицинско хранене.

Сега търсим компания партньор, която да изведе този "fasting mimetic" (имитация на глад и ограничаване на калориите - бел. ред.) на пазара, вероятно в комбинация с витамин D, като една по-ефективна стратегия за допълване на ваксините.

The interview in English

Dr Knut M. Wittkowski:

With a fasting, mimetic severe cases of COVID-19 may decrease

Dr Knut Wittkowski is a German epidemiologist working in New York in the field of Drug Development. He has worked at various universities in Germany, the Middle East, and the US. He is currently part of an international group of scientists called "Plan B". The strategic goal of this group is to develop systematic strategies for achieving sustainable solutions against COVID-19 and future global threats to the public health.

This group also includes geneticist Dr Kenneth Day of California, James Lundeen, a medical doctor of Ohio, German vaccinologist Dr Ingo Fricke, a British doctor and online podcast creator Dr Philip McMillan, and Nicci Eisenhauer, President and cofounder of American Initiatives for Military Support.

- Dr Wittkowski, how would you comment on the controversial results of the world's largest vaccination effort in Israel? Above 75% are vaccinated, but infections and mortality remain high and trends are similar to neighbouring Lebanon, where vaccination has not started, yet - what are the reasons?

- The vaccines, which were developed for the previous "Wuhan/Milano" strain seem not to work well for the new strains that evolved under the lockdowns to become resistant against "Wuhan/Milano" antibodies. South-Africa has already stopped some vaccination.

- Are there any nutritional of pharmacological interventions that can help at different stages of the COVID-19 disease?

- With very few exceptions (Hepatitis C is one) we don't have good treatments against virus diseases and COVID is no exception. But, as you mentioned, nutrition can help.

- How? Are there foods, and vitamins or supplements that could be taken during the epidemic?

- The best time to reduce the severity of a virus disease is to catch it before symptoms develop. Having enough Vitamin D may help, but having more of it doesn't necessarily help more and the precise mechanism of action (MoA) is not known.

As another nutritional strategy, intermittent fasting has been helpful in reducing the severity of virus diseases. Beta-cyclodextrin (bCD, a special fiber made naturally by bacteria) was also effective, but scavenging serum cholesterol, it's presumed MoA, can cause permanent hearing loss.

- What can be done?

- Using a computational biostatistics approach, which my group developed over 20 years at The Rockefeller University, we have found that the bCD's MoA was not to scavenge cholesterol, but the smaller phospholipids (PLs), for which the smaller alpha-CD (without cholesterol-related ototoxicity) is more specific. Reducing serum PLs prevents viruses from "hijacking" endocytosis (entry into cells) to get replicated. With fewer viruses being created and fewer cells becoming infected during the one-week incubation period, disease severity is diminished and, thus, hospitalizations and deaths are prevented. aCD already has an EU-approved health claim to reduce pre-diabetes, COVID comorbidity.

- How is it used?

- The last hurdle to overcome was that CDs are typically not absorbed from the intestine, so they need to be given by overnight intravenous infusion. We combined aCD with another natural product (found in coconut oil and milk) to get it absorbed from the intestine so that it can be applied orally, as a nutritional supplement/medical food.

We are now looking for a partner company to bring this "fasting mimetic" (pat. pend.) to the market, likely in combination with vitamin D, as a more broadly effective strategy to complement vaccines.

- Thank you very much, Dr Wittkowski.

(For readers who might be interested in additional information, here's a related non-scientific article).