Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил потвърди определение на Районен съд – Кюстендил, с което е изменена мярката за неотклонение от „Задържане под стража” в „Домашен арест”, по отношение на обвиняемите в неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа и кражба на електроенергия, с цел добив на криптовалута – Илиян С. и Светослав К. С определение на Окръжен съд от 26.08.2020 г., двамата бяха с мярка „Задържане под стража”, като депозираха в районния съд молби за нейното изменение в „Подписка”.

От събраните до момента гласни доказателства и доказателствени средства може да се направи извод, че към настоящият момент за Илиян С. е налице обосновано предположение единствено за извършено престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Същото не е тежко по смисъла на НК, тъй като за това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода” до 5 години. И същевременно е разколебано предположението да е съпричастен към квалифицираната кражба на ток. Не би могло да се направи извод за съществуваща опасност от укриване. Що се касае до предпоставката – опасност от извършване на престъпление, видно от справката за съдимост, обвиняемият е осъждан. Отрицателна характеристика е обстоятелството, че при проверка от страна на служители на РУ-Кюстендил на обект, находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Прогона” №29, Илиян С. е отказал да ги допусне на територията на халето. На тази база съдът намира, че за да се постигнат целите на чл.57 от НПК, то по отношение на обвиняемия следва да бъде взета мярката за неотклонение „домашен арест”.

Настоящият съдебен състав намира, че и по отношение на Светослав К. следва да се потвърди определението на КРС, с което е изменена мярката за неотклонение в „домашен арест“ по следните съображения: изпълнена е първата предпоставка на чл.63, ал.1 от НПК – лицето да е привлечено като обвиняемо за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода”. По отношение на престъплението- квалифицирана кражба на електроенергия, обоснованото предположение е разколебано, поради отсъствие на данни по делото за стойността на открадната движима вещ, период и начин на осъществяване. Не така стои въпросът относно престъплението по чл. 234в, ал. 1 от НК, по отношение на което съдът намира, че има достатъчно доказателства за съпричастност на лицето към това продължавано деяние. На първо място се отчита, че Светослав К., макар и чрез различни юридически лица да е сключвал договорите за наем на трите халета, то същият лично е избирал локацията им, търсейки безлюдни места и същевременно да са в близост до трафопост, за да има източник на ток. Както се установява от разпитите на някои от наемодателите, обвиняемият е бил наясно с характера на дейността, осъществявана чрез компютърните конфигурации – добив на криптовалута, за което съдът е напълно съгласен с доводите на защитата, че е разрешена дейност, но решителното е, че както се установява от разпитите на свидетелите Светослав К. е бил наясно, че доходите на тази дейност са в пълна зависимост от минимизиране или елиминиране на разходите за електроенергия. Съдът цени в този смисъл и пълното съдействие на обвиняемия по отношение плащането на сметки към ЧЕЗ след установяване от служителите на дружеството за незаконно присъединяване на халета, ползвани от Светослав К., към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ. Съдът намира, че въпреки мобилния начин на живот, който К. води и наличие на постоянен адрес - гр. София, т.е. извън територията на действие на разследващите органи в гр. Кюстендил, то е малко вероятно същият да се укрие. Не е налична и другата предпоставка на чл. 63, ал. 1 от НПК – опасност от извършване на престъпление – същият не е осъждан, няма налични лоши характеристични данни.

Определението на Окръжен съд – Кюстендил, с което по отношение на Светослав К. и Илиян С. бяха потвърдени мерки за неотклонение „Домашен арест“, не подлежи на обжалване и протестиране.