Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Проф. Анисава Милтенова: Ще лишим 24 май от истинската му същност, ако сменим името

- Проф. Милтенова, какво е отношението ви към промяната в името на празника на писмеността?

- Тази промяна издава хора, които не са наясно с историята на писмеността – подчертавам думата “писменост”, нито са наясно с обилието от паметници, които, разбира се, не са само кирилски, защото най-старите паметници са глаголически. Те нямат и представа от цялостната проблематика, която е свързана с традицията на кирилицата сред различни народи. Тези хора би трябвало да знаят, че с кирилски букви пишат много неславянски народи. В днешна Румъния, във Влашко и Молдова има повече от три века писменост, която е на кирилица. Те не са славяни, но това няма никакво значение, защото те използват тази писменост – говоря за книжнина. Думата “писменост” в нейното пълно разбиране всъщност означава книжнина. И тя е свързана с православието, с християнството. Естествено, знаците, с които се записват свещените книги са точно определени. Очевидно има пълно неразбиране и непознаване на историята на книжнината.

- Все пак какво лошо има в това да се нарича българска азбука?

- Не може да бъде, тъй като тя е направена чрез заемане от гръцкия устав или унциал, както ние го наричаме в науката, значи буквите, които са 24 на брой, са заети от гръцката азбука и към тях са прибавени още 12 букви, които ги няма в гръцкия и които изразяват чисто славянски звуци и те не са били присъщи само за българите, а за хората във Великоморавия, където е станало известно Кирило-Методиевото дело, а и не само там. Това са носовките, това са еровете, това са буквите щ, ж, ц, които ги няма в гръцкия. Самите знаци са добавени от глаголицата. И това трябва да се знае - че преди кирилицата най-старите преводи на Свещеното писание са били на глаголица и доста по-късно – след 100 години - възниква кирилицата. Значи всичкото това е един процес. И ако по този начин се подходи към празника, означава той да се лиши от истинската му същност.

- А така наречената “руска кирилица” и изказването на президента Путин?

- Въобще не става дума за нея, тъй като тя е приета по времето на Петър I. Неговата реформа, която е през ХVII и началото на ХVIII век вече е свързана със старопечатните книги и разбира се, че е важна, защото през Възраждането тези книги, старопечатните, и вече новият вид на тази азбука се пренасят в поробените български земи за да може върху нея да се изгражда новобългарското образование. Какво лошо има в това?!

Що се отнася до изказването на президента Путин - проследила съм всичко много внимателно. Според мен фразата е извадена от контекста и той има предвид западната част на нашия Балкански полуостров и, разбира се, по това време така наречените македонски или западни земи са влизали в България. Той е достатъчно разумен човек за да си мисли, че тогава е имало самостоятелна македонска държава. Не е имало, разбира се. Но това са фокуси, игрите на политиците...