Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Бивш пощаджия влиза в затвора за 6 г. и 8 м., присвоил 190 000 лв.

Бивш пощаджия влиза в затвора за присвоени близо 190 хил. лв.  Осъденият И.М. е бил предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура- Благоевград за извършени от него престъпления в качеството му на служител в пощенска станция в с. Горно Дряново. Наложеното му наказание е 6 години и осем месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. Освен това, той е лишен и от правото да заема материално отчетническа длъжност и да упражнява професия, свързана с пазенето и управлението на чуждо имущество за срок от осем години.

И.М. работил като служител-гише и пощенски раздавач в пощенска станция в с. Горно Дряново към "Български пощи".

На основание сключен договор между "Български пощи" и "Българска пощенска банка" АД (впоследствие – „Юробанк и Еф Джи България“ АД) от 1997 г. мъжът извършвал и работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, в това число като отговорник на автоматизирано работно място за обслужване на клиенти на банката – клон с. Горно Дряново, общ. Гърмен. Той сключвал договори с физически лица за спестовен влог и депозити, изпращал пари в брой, както и други такива.

През 2011 г. била прекратена дейността на служителите на Български пощи в пощенските станции по осъществяването на банкова дейност от името на "Юробанк и Еф Джи България" АД. В тази връзка било преустановено предоставянето на всякакви банкови услуги на настоящи и потенциални клиенти на банката, което се отнасяло и до автоматизираното работно място в пощенската станция – с. Горно Дряново. Били оформени и приключени касовите и безкасови дневници, а от М. били предадени печатите на банката, компютърната система и броячна машина.

Въпреки настъпилите промени, въпросният служител не направил нищо да огласи това обстоятелство и продължил да приема суми, представляващи вноски по съществуващи депозити и за откриване на нови такива. При отбелязвания в спестовните книжки и издаването на документи, той се представял като служител на банката. Въпреки че печатът на "Юробанк и Еф Джи България" АД му бил взет, той поставял на банковите документи печат с логото на пощенската станция, като хората не обръщали внимание на тази подробност. По този начин М. причинил на клиентите на банката имотна вреда в размер на 26 595,15 лв.

През 2012 г. в банката започнали да постъпват оплаквания от нейни клиенти от с. Горно Дряново. В жалбите пострадалите заявявали липсващи парични суми от сметките им в банката.

В тази връзка била назначена проверка на документите по депозитната и влогова дейност на пощенска станция в с. Горно Дряново. Било установено, че вследствие на извършвани различни нарушения, И.М. присвоил общо 189 355.13 лв. от сметките на десетки клиенти на банката. Тази обща сума била отклонена от сметките им за периода от 30.07.2002 г. до 09.06.2011 г. Мъжът извършвал различни неправомерни действия по срочни депозити и по влогови сметки на клиентите на банката, които обслужвал през този период. Разпореждал се със средствата по сметките на вложителите (включително и тяхното закриване) без тяхно знание и съгласие, извършвал и тегления на средства от депозитите на клиентите, като съставял неистински частни документи.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.