Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Кога мъглата е вредна

Тя повишава риска от вирусни инфекции и белодробни усложнения

Излагането на високи нива на серен диоксид може да доведе дори до рак

Мъглите увеличават риска от белодробни болести и вирусни инфекции, категорични са лекари. Проблемът съществува в големите градове, където кондензираната пара се насища с вредни частици – някои дори от тежки метали като арсен, кадмий, живак и никел.

Когато се разстели мъгла в участък, където по принцип има замърсяване на въздуха, това веднага повишава риска от проблеми за хората, подчертават американски учени. Специалистите от Националния институт за обществено здравеопазване в САЩ са доказали, че кондензираната пара задържа много повече фини прахови частици.

Особено опасни са тези под 2,5 микрометра,

които проникват в алвеолите на белите дробове, както и тези под 0,1 микрометра, за които се смята, че достигат до кръвоносната система и до мозъка.

При мъгла въздухът се насища с частици – най-вече горивни от дизелови превозни средства, но също от различни химични компоненти, дори от тежки метали като арсен, кадмий, живак и никел. Затова мъглата повишава риска от остри респираторни заболявания и е най-опасна за хората с хронични състояния, за

малките деца и възрастните

Според специалистите наситената с фини прахови частици кондензирана пара представлява благоприятна среда за развитието и пренасянето на вируси. При мъгла се увеличават разстоянието и продължителността на стандартното предаване на вируси и бактерии по въздушно-капков път. Освен това частиците действат като дразнители върху дихателната система и благоприятстват проникването на вдишаните агенти в организма.

Учените са стигнали до заключението, че хора, често излагани на замърсяване,

боледуват два пъти по-дълго

и по-често развиват бронхити и пневмонии. Причината е, че вредните частици пречат на организма да се възстанови бързо и създават благоприятни условия за развитие на дихателни проблеми.

15 хиляди българи умират годишно от усложнения заради мръсния въздух, алармират от сдружение “Въздух за здраве”. Те цитират данни на Световната здравна организация, според които България е на първо място в ЕС по замърсяване на въздуха с фини прахови частици.

От “Въздух за здраве” обясняват, че тези частици достигат до кръвоносната система и влияят на всички органи в тялото: “Една четвърт от смъртните случаи и заболяванията от инсулт и от исхемична болест на сърцето се дължат на замърсяване на въздуха на открито; над една четвърт от смъртните случаи и заболяване от рак на белите дробове и 43% от всички смъртни случаи и заболявания от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) се дължат на замърсяване на атмосферния въздух.”

Но праховите частици не са единствените замърсители на въздуха,

будещи безпокойство в Европа,

се подчертава в доклад на Европейската агенция по околна среда. Сред опасните агенти се цитират също серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, амоняк, бензен, тежки метали:

“Някои от тези замърсители имат краткосрочно въздействие върху здравето на човека. Други, като някои тежки метали и устойчивите органични замърсители,

се натрупват в околната среда

Това им дава възможност да навлязат в хранителната верига и да попаднат в организма ни. А дългосрочното излагане на някои от тях води до увреждане на генетичния материал на клетките и образуване на рак”.

В доклад на Европейската агенция по околна среда за последните години е съобщено, че концентрациите на серен диоксид в България са под нормите, като има локални и епизодични замърсявания в Перник и Гълъбово. Именно в Перник бяха отчетени завишени норми в последните седмици.

Според данни на Изпълнителната агенция по околна среда серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При високи концентрации

абсорбцията му достига до 90%

в горните дихателни пътища. Той спада към групата на серните оксиди, които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови източници), както и металургията и химическата промишленост.

От агенцията са категорични, че най-чувствителните групи от населението към серен диоксид са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечносъдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, влошаване на съществуващи белодробни и сърдечносъдови заболявания.

Данните показват, че хората с астма са

10 пъти по-чувствителни към серния диоксид,

отколкото здравите. Но освен белодробни проблеми, серният диоксид провокира кожни раздразнения, алергии, обриви, както и дразнене на очите, сълзене, зачервяване, възпаление. Според учени излагането на високи нива серен диоксид би могло да доведе до генетични проблеми и дори до рак.

Според наредба № 12 от 15 юли 2010 г. нормите за пределно допустими концентрации за серен диоксид са 350 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти годишно); 125 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти годишно) и 500 мкг/м3 – алармен праг.