Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Депутатски имунитет за децата, а "политиците в риск" - под закрила

Големият въпрос днес е как да останем съзидателни и в тежки времена

През 1932 г. американският професор по физиология Уолтър Кенън публикува книгата си "The Wisdom of the Body" (Мъдростта на тялото), в която описва концепцията за хомеостаза (гръцки, homeo - еднакво; stasis - състояние) – поддържане на стабилно състояние на биологичните организми. Въпреки че на света е имало и има много мъдри хора, не знам някой от тях да е написал "Мъдростта на обществото".

- Каква е формулата да останете съзидателен човек в тежко време? – журналистка запита арх. Христо Генчев-старши - един от най-мъдрите живи българи.

- Човек трябва да бъде сдържан, да тушира своите желания,

да се пребори с алчността

и несправедливостта - отровите, които съсипват и разяждат обществото.

Звучи като Божия заповед. Която е чужда на съвременната политика, където цели народи вървят по моркова-и-тоягата на Великите сили. Книгата "Might Is Right or the Survivial of the Fittest" (Право на силата или оцеляване на най-приспособения), публикувана през 1896 г. в Англия, описва една от най-аморалните политически и социални доктрини.

Друг подобен пример са "Инструкциите за индийско образование" (Minutes on Indian Education) на лорд Томас Маколей - на 2 февруари 1835 г. в английския парламент той казва: "Аз мисля, че ние няма да можем да завладеем хора с такива високи културни стойности освен ако не разрушим основите на тяхното духовно и културно наследство... Ние трябва сега да направим всичко възможно да формираме класа, която да бъде преводач между нас и милионите, които ние управляваме – класа от хора; индийци по кръв и цвят, но англичани по вкус, по мнения, по морал и по интелект."

That’s not fair! (това не е справедилво!) – знаят го и хората, и маймуните, твърди проф. Сара Броснан от Атланта.

От патент на класическата либерална идеология, човешките права (human rights) сега са само тяхна фасада, keep smiling, усмиховци, росенплевнелийци. Несправедливости, осъществявани чрез

идеологически доктрини, наричана с различни имена

– комунизъм, фашизъм, колониализъм, неоколониализъм (soft colonialism, cultural colonialism), неолиберална демокрация.

Има и контрапункт на тези доктрини - трите латински P (People, Planet, Profit – Народ, Планета, Печалба) изглеждат като обнадеждаващо начало на концепцията за устойчиво, антропоцентрично общество и икономика: "Човекът е централно звено при разглеждане на въпросите за устойчиво развитие, което е ориентирано към опазване на здравето на човека и към осигуряване на пълноценен живот в хармония с природата".

Обаче, докато не настъпи това "човековластие",

бруталната ножица на несправедливостта

ще продължава да е разтворена в много области на човешкото общество. В резултат на свръхядене, в евроатлантическите страни има над един милиард хора с наднормено тегло, около 500 милиона от които са затлъстели. В Африка и някои страни на Азия милиони деца умират от глад, малария и други инфекциозни болести.

През март 2009 г. бе публикувана книгата "The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone" (Нивото на духа: Защо равенството е по-добро за всички) на английските социални епидемиолози Кейт Пикет и Ричард Уилкинсън. Те описват влиянието на финансовите доходи върху честотата на затлъстяване, психични болести, продължителност на живот, смъртност и убийства в 21 напреднали страни в света. В тези от тях, в които разликата между богати и бедни е по-малка, хората имат по-добър живот. В несправедливите общества броят на убийствата е 10 пъти по-голям в сравнение с този в справедливите общества.

Превръщането на Духа

в материя е пагубно

Изводите в "Нивото на духа" са базирани на изследване на съотношението "20 - 20": парите, с които разполагат най-богатите 20 процента от населението, са сравнени с парите, които получават най-бедните 20 процента. Във Великобритания, Нова Зеландия, Португалия и САЩ най-богатите разполагат със 7-8 пъти повече пари, отколкото най-бедните. В Норвегия, Швеция, Финландия и Япония най-богатите имат около 4 пъти повече от най-бедните. Според авторите именно несправедливостта в неравенството на доходите влошава показателите за болести, смъртност, насилие и убийства - не само при бедните, но и при богатите. Основното послание на "Духа" е, че несправедливостта разяжда организма на обществото. Когато политиците и народът знаят какво е съотношението "20 - 20", тогава могат да кажат до каква степен държавата и страната са засегнати от тези социални болести. И как да ги превантират и лекуват. (Наивно е обаче тази сложна материя да се сведе до простото, макар според авторите - убедително, "по-равни, по-добре", в което има привкус на леви политически доктрини.)

Това е само част от несправедливостта в историята на човечеството – бедни и богати, охранени и гладни, неграмотни и образовани, пазени и набити. "Между нас и вас зее голяма пропаст" (Лука 16:26) – пише в Библията. Време е в пропастта да се появи "бунтът на масите". Същността на въпроса е, че светът е останал без справедливост – подобно на "Същността на въпроса е, че Европа е останала без морал" – написано от Хосе Ортега-и-Гасет. И още е утопия създаването на антропоцентрично, устойчиво, хомеостатично общество.

Защото не е лесно да бъдеш народ с мозък и душа в страна с политици с половин мозък и половин душа. Брилянтният арх. Христо Генчев-младши допълни: "Предлагам да се въведе понятие "политици в риск". Тогава без съдебно решение ще могат да ги "извеждат от офисите" и да ги "поставят под закрила". А депутатския имунитет да запазим за децата".