Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Доходите се вдигат за година с 4,9%, разходите - с 5,3 на сто

С 4,9% се повишава доходът на човек от домакинство през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Така сумата става 1547 лв.

В същото време растат и разходите. За година те са се увеличили с 5,3% до 1402 лв. Две трети от тази сума отиват за храна, за която се дават 31,4% от парите, разходи за жилище (15,5%), данъци и социални осигуровки (14,2%) и транспорт и съобщения (11,7%).

Като цяло

всичките разходи

се увеличават

За храна и безалкохолни например преди година са се давали 419 лв., а сега - 440. За алкохол и цигари отделяме 61 вместо 59 лв., за да се плати токът, водата, отоплението и други поддръжки на дома - 217 вместо 213 лв. Разходите за транспорт, както и за свободно време, култура и образование, са се увеличили с по 4 лв. - съответно до 165 и 57 лв. Най-голям ръст на похарчените пари има за здравеопазване - с 25%, или от 77 до 96 лв. За данъци вече се дават 200 лв. - с 9,5% повече от преди година.

В доходите най-голям принос има работната заплата. Тя

формира 57,8%

от постъпленията

средно на лице

от домакинство

през второто тримесечие на годината. Преди година възнаграждението от работа е отговаряло за 56,7% от дохода. В реално изражение това означава, че доходът от заплата нараства от 835 на 894 лв.

На второ място са пенсиите - 27,6%, като техният принос намалява с 0,5 на сто. 427 лв. е средната пенсия, която взема лице от домакинството, на фона на 413 лв. преди година. Доходът от самостоятелна заетост ни дава 6,2% от наличните ни средства - с 0,4% по-малко в сравнение с година назад (от 97 на 95 лв.). Социалните обезщетения и помощи допринасят с 3%, или 46 лв.

Най-малко пари идват от т.нар. рентиерство - доходите от собственост са едва 0,3 на сто от средните в едно домакинство.

Картофите с най-голям ръст на цените - почти 50% за година

С 45,9% се е повишила цената на картофите през второто тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. Това сочат данните на Националния статистически институт за цените в селското стопанство.

По-високи са цените на зърнените култури - с 6,4%. Повишение има и на тези на пресните зеленчуци - с 16,3%, техническите култури - с 1,8%, и пресните плодове - с 4,8%. Цените на фуражните култури отбелязват намаление с 6,9%. Увеличение е отчетено при оранжерийните домати - с 19,7%, ябълките - с 36,9%, черешите - с 8,5%, и кайсиите - с 35,3%. Понижават се цените на: царевицата за зърно - с 3,1%, фуражния грах - с 31,1%, лавандулата - с 20%, бялото главесто зеле - с 22%, и на ягодите - с 10,9%.

Спрямо същото тримесечие на 2018 г. цените на живите животни се увеличават с 6,4%.

Увеличението е в резултат на ръст в цените на: едрия рогат добитък - с 14,9%, козите - с 15,5%, и на свинете - с 9,5%. Без промяна остават цените на домашните птици. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на козето мляко - с 10%, и на кравето мляко - с 3,9%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 12,4%, овчето мляко - с 3,6%, и на кокошите яйца за консумация - с 2,2%.