Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Законна ли е бариерата на Баневи пред Русалка?

/ Преди 8 г. съд се е произнесъл, че трябва да се отстрани. “168 часа” предостави данни за решението на административния съд в Добрич на Министерството на туризма, за да се установи съотносимо ли е то днес

Законна ли е бариерата на курортния комплекс Русалка днес, след като през 2011 г. административният съд в Добрич, отхвърля жалба на фирмата - собственик на обекта, и постановява, че заповедта на кмета на Каварна за премахването на съоръжението е законосъобразна.

Преди дни настоящият кмет на общината Нина Ставрева публично - пред медии - заяви, че във връзка с ограничения достъп до курорта, съответно до плажа и морето, се обмислял втори път без заграждения. Всъщност по казуса, който от години се развива в района, е доказано, че пътят до курортния комплекс Русалка е общински. Той завършва в терен, собственост на Държавния горски фонд. Според фактите Русалка винаги е била собственик само на постройките, не и на земята, върху която са те.

В този смисъл, никой няма право да затваря общински път и да препятства

свободното придвижване

на хора,

категорични са юристи, запознати с казуса, пред репортер на в. “168 часа”.

Монтираната преди повече от 17 години бариера от “Парус” ЕООД е обект на неспирни спорове, скандали и протести.

През 2010 г. дружеството- собственик на Русалка, оспорва заповед на тогавашния кмет за премахването на бариерата. Преди това юристите на община Каварна са доказали, че пътят, водещ до комплекса, е общинска собственост и е единственият, по който се осъществява достъп до плажната ивица, която пък е

изключителна

държавна собственост

Самият терен под сградите на курорта е собственост на Държавния горски фонд. В този смисъл според правистите в Каварна поставянето на препятствието е напълно незаконно.

Ето защо през далечната 2010 г. тогавашният кмет на общината Цонко Цонев издава заповед за премахването на бариерата. Тя е под номер 143/08.03.2010 г. С нея е наредено "да се премахнат бариери и КПП, изградени в нарушение на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ на входа/ изхода на паркинга в поземлен имот с кад. идентификатор № 65543.31.92, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Никола, местност В. С. Русалка, община Каварна, собственост на “Паррус” ЕООД".

След изпълнението на заповедта собственикът я обжалва пред административния съд в Добрич с тезата, че бариерата и КПП-то са съществували от началото на изграждането на вилното селище. Същата била включена като

дълготраен

материален актив

в баланса на дружеството.

Процесуалният представител на община Каварна обаче контрира, че незаконната бариера е била изградена върху общински път, чрез който се осъществявал единственият достъп до плажната ивица. Обектите били изградени без разрешение за поставяне, без одобрен проект и правилно кметът на общината е разпоредил тяхното премахване.

На 4 юли 2011 г. административния съд в Добрич установява по събраните по делото доказателства във връзка с доводите и твърденията на страните, че по същество жалбата е неоснователна.

Съдебният състав е категоричен, че община Каварна е действала правомерно по жалба на рибари от района, които се оплаквали, че достъпът до плажа и морето им е отнет от частната фирма. Служители на общината извършили проверка на препятстващото заграждение - бариера и будка към нея. Съставен е констативен протокол в отсъствието на собственика или управителя на Русалка и той може да се оспори.

На 4 март, три дни след инспекцията, собственикът на курорта възразява на констативния протокол с тезата, че "бариерата е придобита като актив още по време на приватизация на дружеството и е надлежно отразена в баланса на вилно селище Русалка. Същата винаги била съществувала на това място, но била технически модернизирана по указания на РПУ - Каварна, от 15.02.2008 г. да се осигури охрана на имота. Възразяващият коментира още, че нямало забрана за поставяне на бариери в частна собственост, но бариерата и будката на Русалка

всъщност не

били оградно съоръжение

На 27.04.2010 г. бариерата и будката са принудително премахнати в изпълнени е на кметската заповед. Действието е документирано по надлежния ред, включително и със снимки.

В същото съдебно заседание от обясненията на страните и разпита на вещото лице се установява, че премахнатите обекти са били поставени на асфалтов път, свързващ с. Св. Никола с плажната ивица и с вилно селище Русалка.

Съдът заключава, че бариерата е изградени без строителни книжа и без разрешение за поставяне. Пътят, върху който са монтирани бариерите, е единственият за достъп до плажната ивица.

Според съда оспорената заповед за премахването на бариерата и будката е

издадена от

компетентен орган

и в съответствие с материалноправните разпоредби на ЗУТ, правното основание за издаването й е законосъобразно.

Премахнатите обекти пък “не са елемент от законно изградена постройка, ограда или паркинг, изградени по надлежния ред, и не попадат под закрилата на чл. 5, т. 38 от ДР на ЗУТ”. Съдът вписва, че премахнатите бариери и КПП са самостоятелно обособени преграждения, монтирани върху асфалтов път. Същите са преместваеми обекти, поставени от търговското дружество за въвеждане на контролно-пропускателен режим на път за обслужване на търговската дейност във вилното селище.

“Съдът се произнася, че процесните обекти са поставени върху асфалтовия път за ограничаване достъпа през него до плажната ивица без никакво правно основание и кметът на общината е компетентен да разпореди и да извърши принудителното им премахване в производство по чл. 57а от ЗУТ.”

Колко процента от плажовете в Каварненско са с ограничен достъп, четете в печатното издание на "168 часа".