Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Съдят бивш представител на застрахователно дружество за длъжностно присвояване Снимка: Прокуратура

Бивш представител на застрахователно дружество е предаден на съд за длъжностно присвояване, съобщиха прокуратурата.

Районна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Л.О. за извършено от нея присвояване на чужди парични средства в качеството й на длъжностно лице.

През 2007 г. между управляваното от обвиняемата О. дружество „О.“ ООД и застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „А. Б.“ бил сключен договор за застрахователно агентство. Съгласно предмета му агентът бил упълномощен да сключва срещу съответната месечна комисионна договори за застраховка, осъществявал и ликвидационната дейност на щети на обявени пред него застрахователни събития, включително да изплаща обезщетения.

С оглед клаузите на сключения договор, страните приели Правила относно координацията и контрола между застрахователя, агента (генерално представителство) и други агенти на застрахователя със статут на представителства.

Дружеството на обвиняемата извършвало касови и безкасови парични операции, като за целта следвало да води необходимата отчетност и управлява паричния поток.

В рамките на посредническата си дейност „О.“ ООД, в качеството си на необвързан застрахователен агент, имало правото да събира и задължението да внася в срок от два работни дни от получаването, с вносни бележки, по банкова сметка на дружеството застрахователните премии или съответните вноски по тях. Освен това, в случай на забавено плащане на премия по застраховка продължило повече от 14 дни, дружеството-агент било длъжно в срок до два работни дни от забавата да уведоми писмено страните по договорните отношения.

Обвиняемата О. имала достъп до системите AUTO OPUS и ОРАИНС на застрахователя с права за издаване на каско застраховки, гражданска отговорност и завеждане на щети и/за имуществени застраховки.

През 2012 г. бил извършен одит в управляваното от обвиняемата О. представителство в гр. Благоевград, като предметът на проверката били извършвани от агенцията застрахователни дейности. По време на проверката били установени пропуски с умерен риск, както и отклонения при извършването на възложените дейности от нормативно установените изисквания.

От август 2012 г. правоотношенията на застрахователя с управляваното от Л.О. дружество били прекратени.

В хода на воденото досъдебно производство, по което Л.О. е била привлечена в качеството на обвиняема, било установено, че за времето от 27.09.2010 г. до 01.08.2012 г., в Благоевград, в качеството на длъжностно лице - собственик и управител на „О.“ ООД (застрахователен агент), присвоила чужди пари в размер на 10 141.96 лева. Те били получени от нея на ръка от различни лица и представляват разлика между реално платените вноски по застрахователни премии за сключени от тях застраховки и внесените от нея в счетоводството на дружеството суми.

Предстои делото да продължи в съда.