Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Виктория Димитрова
Виктория Димитрова

Около 40 хиляди жени в България чакат яйцеклетка, за да станат майки. От 2014 г. до днес дарителките са 3000, обяснява Виктория Димитрова от фондация "Майки за донорството". Тя е категорична: "Донорството е анонимно и безвъзмездно. То е вярата, че ще помогнеш на непознати хора да изпитат щастието, което носят децата, но и да знаеш, че никога няма да си свидетел на това. Това е да проектираш своята любов към детето и си щастлив от надеждата, която подаряваш."

Според статистическите данни в България диагностицираните с репродуктивни проблеми са над 250 хиляди, като повече от 40 хиляди от тях имат шанс за дете само чрез донор. Според специалистите най-висок процент от нуждаещите се са поради изчерпан яйчников резерв при жените или лениви сперматозоиди при мъжете. През последните години се наблюдава и плашещата тенденция възрастта на нуждаещите се от донор жени вече да е достигнала 21-22 години.

Виктория Димитрова обяснява, че условията, на които трябва да отговарят дарителките на яйцеклетки, включват: да са жени над 18 и до 34 години, да са с поне едно живо дете; да нямат лична или семейна история за наследствени заболявания; да не са поставени под запрещение; да отговарят на определени медицински показатели, някои от които включват негативни тестове за HIV, хепатит и сифилис. Необходимо е също да липсват заболявания и състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност. Освен това според закона една жена няма право да дарява яйцеклетки повече от няколко пъти – официално е упоменато, че е недопустимо да бъдат постигани повече от пет живи раждания вследствие даряване от едно и също лице, в това число собствените му раждания.

Виктория Димитрова и Мариела Куртева от "Майки за донорството" с бебето Мария-Виктория.
Виктория Димитрова и Мариела Куртева от "Майки за донорството" с бебето Мария-Виктория.
Донорството на яйцеклетки е под контрола и управлението на Изпълнителната агенция по трансплантация и е уредено чрез Закона за здравето и наредба 28/2007 г. Според закона то може да бъде между родственици – от сестра на сестра - или между непознати, като в този случай е напълно анонимно – реципиентът не може да познава или знае кой е донорът; както и донорът не може да познава или знае кой е реципиентът му. Освен това донорството е напълно безвъзмездно. Според наредба 28/2007 г. не може да се предлага материална или финансова облага на жена, желаеща да бъде донор. Допуска се единствено да се поемат разходите на донора и обезщетение за дискомфорт и евентуално отсъствие от работното място.

"Процедурата по стимулация и взимане на яйцеклетките отнема не повече от 15 дни, поради което обезщетението не би било морално да бъде повече от една и половина средната работна заплата за страната. Всяко различно от това предлагане и приемане на финансова облага е незаконна покупко-продажба и води до липса на правна защита и спокойствие на донора. Разбира се, възможно е донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи като пътни, настаняване и престой;,отсъствие от работа и т.н.", категорични са от фондация "Майки за донорството".

Те обясняват, че семействата, които се нуждаят от донорска яйцеклетка, обикновено заплащат стандартна цена за ин витро процедура в клиниката, където са пациенти, като поемат и разходите на донора по време на процедурите му. Стандартна цена на ин витро процедура е 5000 лева, а цена на ин витро процедура с донорска яйцеклетка от безвъзмезден донор е не повече от 6000-7000 лева.

Фондацията насърчава и даряването на семенна течност. Там условията са дарителят да е навършил 18 години, процедурата отново е анонимна и безвъзмездна, и се следва правилото един мъж да може да дарява, докато се родят до пет деца от дарения материал, включително собствените. Мъжът донор не знае и не познава реципиентите си и обратно, семействата, които се нуждаят от тази помощ, не познават и нямат данни за донора. Донорите се проверяват в регистъра на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях.

"Майки за донорството" са част и от програмата на Столичната община за финансирано подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки. Става дума за двойки, за които не е предвидено финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването. Двойката трябва да отговаря на няколко изисквания, сред които да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство; жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението, както и да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на заявлението; да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права; да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки.

Виктория Димитрова, Мариела Куртева и Валя Попова с д-р Стаменов от МБАЛ "Надежда"
Виктория Димитрова, Мариела Куртева и Валя Попова с д-р Стаменов от МБАЛ "Надежда"
Фондацията е създадена през 2014 г. от Виктория Димитрова, Мариела Куртева и Валя Попова. Те са категорични: "Ние от "Майки за донорството" сме водени от обич към детето и живота, решени да помагаме на нуждаещите се от помощ, за да имат деца. Популяризираме проблема с цел превантивни мерки, запознаваме обществото както с начините да се помогне, така и съблюдаваме и правата им да са защитени, докато помагат. Информиране и намираме съмишленици – донори и благодетели. Защо? Защото сме на този свят, за да оставим след себе си част от нас – детето, и всички знаем щастието, което то ни дарява. Всеки човек има правото на това и всеки човек може да бъде, нуждаещ се от помощ. Тази помощ дарява нов живот и не само това – дарява семейство, бъдеще."