Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Еврокомисар Мария Габриел: Суперкомпютрите са стратегически ресурс за Европа

У нас може да бъде изграден Център за върхови постижения

- Г-жо Габриел, ваша бе заслугата ЕК и страните членки да приемат решението до 2020 г. да инвестират 1 млрд. евро за изграждането на европейска суперкомпютърна инфраструктура. Инициативата EuroHPC ще активизира ли участието на Европа в петата индустриална и социална революция?

-Заслугата е на нас, на екипите, на председателя на ЕК г-н Жан-Клод Юнкер, на самата Комисия. Идеята е Европа да стане една от трите водещи сили в света. Все повече страни-членки осъзнават необходимостта да обединим усилията си в тази посока. Всъщност това е една от инициативите, с които се гордея, защото да накараш различни държави да работят в една посока и да постигнат резултат, не е лесно.

Суперкомпютрите са в основата на важни за бъдещето области, част от ежедневието на европейските граждани. Пример в това отношение е развитието на

персонализираната медицина,

технологиите за спестяване на енергия, борбата срещу измененията в климата и др. От тази гледна точка подобряването на европейската суперинфраструктура има огромен потенциал и е ключов фактор за повишаване конкурентоспособността на Европа.

- Как ще подпомогнете създаването на EuroHPC enterprise като изпълнител на решението и ядро, около което ще се обединят финансовите ресурси на ЕС за развитието на суперкомпютърната инфраструктура и приложения, които са сред фундаментите на бъдещия цифров свят?

- Говорим за споделена инфраструктура, което ще е от огромна полза за индустрията и за малките и средните предприятия. А и за страните - членки, които нямат високопроизводителни изчислителни технологии. Идеята е да създадем съвместна възможност за възлагане на обществени поръчки, така че всички страни да имат достъп до суперкомпютрите, обединени в

обща еврпейска инфраструктура

Те ще са на разположение на публичния сектор, на научно -изследователските екипи, на бизнеса, независимо къде се намират.

Общата инфраструктура има висок потенциал за стимулирането на иновациите и откриването на нови работни места И икономиката на данните в момента е около 2% от БВП, а потенциалът й е да нарасне до 4% към 2020 година или над 750 милиарда евро, което означава, че трябва да задържим нашите иноватори в Европа, където са и данните. Инфраструктурата ще мотивира и предприемачите да запазят своите дейности в Европа.

- Говори се, че в България ще се създаде Център за върхови постижения в суперкомпютърните приложения. Възможно ли е той да стане обединяващото звено на балканските страни в тази област?

- България е била, е и ще бъде регионален лидер в областта на суперкомпютрите. От всички нас ще зависи България да се превърне в център за върхови постижения с лидерска роля в региона. Благодарение на усилията на европредседателството и на новия законодателен инструмент ще се създаде мрежа от центрове, като всеки от тях ще даде възможност да има голям достъп до знания, да се тестват нови бизнес идеи, ще позволи да има висока скорост на данните. България ще е ключов играч в този процес на европейско равнище.

-Във Финландия над 50% от младите хора са на “ти” с програмирането и с лекота използват цифровите технологии в своята работа. У нас този процент е много по-нисък. Една от причините е, че хората със знания и опит напускат университетите и отиват на работа във фирмите или да учат в чужбина.

- Само заедно можем да се справим с това предизвикателство, цифровите умения са билет за по-добра професионална реализация, за личностен напредък. Само 169 млн. души в Европа имат

основни цифрови умения,

40% от компаниите казват, че им е трудно да намерят квалифицирани кадри. Затова за мен инициативите, свързани с придобиване на цифрови знания, са приоритет номер едно. Искрено вярвам, че можем да предложим добри финансови инструменти. Ако не инвестираме в хората, в уменията им, разкриването на работни места и икономическият растеж просто няма как да се случат. Затова от юни 2018 г. стартира проект, благодарение на който 5-6 хиляди завършили студенти в рамките на трансграничен стаж ще се докоснат до квантовите технологии, до киберсигурността и др. Никой не трябва да е изключен от този процес. Различните програми на Комисията предлагат възможности за финансиране. Една такава е по линия на Социалния фонд и структурните фондове. С нея се цели да се помогне на хората да придобият нови умения и да са конкурентоспосбни в професията си. С това е свързана и друга инициатива на Европейската комисия, чиято цел е да се идентифицират кои категории специалисти липсват в Европа.

- Каква беше картината на единния дигитален пазар преди да станете комисар?

- С встъпването ми в длъжност бе ясно, че имаме много малко време, за да приключим изграждането на единния цифров пазар. От 24 законодателни инициативи бяха придвижени само 6. Затова ускоряването на този процес бе първото ми послание. Трябваше

да погледнем отвъд днешния ден,

така постепено отпаднаха таксите за роуминг, има нов пакет за киберсигурността, започна борбата с незаконното съдържание онлайн, има регламент за преносимост на съдържание, стартирахме инициативата за безплатния интернет на обществени места, слага се край на географското блокиране и др. Всичко това са възможности за малкия и средния бизнес. На 25 април ще разгледаме стратегията на ЕК в областта на изкуствения интелект. Не забравяйте инициативите за нелоялните практики, фалшивите новини. Всеки един от тези файлове е важен етап по изграждането на пазара, ако искаме да изпълним със съдържание амбициите си и Европа да запази лидерството си. Затова трябва да имаме яснота за средствата в следващия бюджет.

Мой приоритет са и Западните Балкани

и за първи път имаме дигитална програма за региона - по-ниски такси за роуминг, подкрепа за младите, дигитални хъбове - стратегически важни действия от взаимен интерес както за хората и бизнеса, така и за ЕС и за Западните Балкани.

- Къде е Европа в момента по отношение на суперкомпютрите?

- Европа няма как да е конкурентоспособна без суперкомпютри и това обяснява инвестицията от 1 млрд. евро, която правим по изграждането на наша мощност. Имаме нужда данните да се обработват с висока скорост. Не можем да си позволим да сме бавни в сравнение с Китай, САЩ и Япония, защото това ще нарани конкурентоспособността на икономиката ни, на науката, на всички сфери на живота ни. Европейските компании, малките и средните предприятия, науката

трябва да ползват европейския суперкомпютър,

а не да плащат за обработка на данни в други страни. Това е въпрос от стратегическа важност за бъдещето ни и затова полагам много усилия по изграждането на този стратегически ресурс за доброто бъдеще на Европа, наречен европейски суперкомпютър.

- Каква е ползата на България от участието й в такива инициативи?

- България направи стратегически мъдър избор с участието си по създаването на суперкомпютъра, защото това, което искам да се случи в Европа, ще стане и в България - с тази инфраструктура тук ще се създават иновации, бизнесите ще растат и ще генерират продукти и услуги с висока принадена стойност, предприемачите и иноваторите ще реализират идеите и мечтите си, ще се откриват нови работни места, доходите на хората ще растат и те ще остават да реализират потенциала си у нас. Целта ни е да дадем шанс на всички, които искат да развиват идеите си и таланта си в България. Така страната ще затвърди позицията си на лидер в региона и ще стане още по-атрактивна дестинация за реализиране на проекти в цифровата област.