Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Иван Иванов, председател на КЕВР
Иван Иванов, председател на КЕВР

При пазарни злоупотреби и манипулации на пазара на ток и газ глобите за физически лица са 15 000 лв., за фирмите – 150 000 лв., предвиждат проект за промени в Закон за енергетиката 

     Комисията за енергийно и водно регулиране може да изисква съществуващи записи на телефонни разговори и предаване на данни. Това предвиждат промени в Закона за енергетиката, които са публикувани за обществено обсъждане. Те разширяват правомощията на регулатора за контрол на прозрачността на пазара, на манипулации и пазарни злоупотреби. Министърът на енергетиката или председателят на КЕВР назначават контролните органи, които да извършват проверките. А те имат право още да поискат от съд да наложи запор на движими вещи и вземания и/или възбрана върху недвижим имот. Третото правомощие е да правят предложения за временно лишаване от право на професия или дейност.

С промените се вкарва в действие еврорегламент от 2011 г., който обаче не е бил отразен в българското законодателство, тъй като у нас не е имало енергийна борса. Промените в закона, които се правят сега възлагат текущото контролиране на интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия на КЕВР.

Преди дни председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че регулаторът ще контролира само организираният пазар, тоест борсата, а не и търговците.

Регламентът обаче дефинира, че пазарите за търговия на едро с енергия обхващат както пазари на продукти, така и пазари на деривати, които са жизненоважни за енергийните и финансовите пазари, като ценообразуването в двата сектора е взаимосвързано. Те включват, наред с другото, регулирани пазари, многостранни търговски системи и извънборсови сделки и двустранни договори.

Глоби от 1500 до 15 000 лв. се предвиждат при нарушенията на регламента, в частта му за прозрачност на пазара на ток и газ, манипулации и пазарни злоупотреби. Когато това се прави от юридическо лице или от едноличен търговец имуществена санкция е от 20 000 до 150 000 лв. Тези санкции са и за опити за манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия. При повторно нарушение глобата е трикратна и то изчислена по максималния размер. Това означава, че за физически лица тя е 45 000 лв., а за фирми – 450 000 лв.

КЕВР може да наложи и наказание лишаване от право за упражняване на определена дейност за срок от шест месеца до една година, ако нарушението не подлежи на по-тежко наказание.

Законопроектът урежда и независимостта на оператора на газовата мрежа. Собственикът на мрежата, в случая БЕХ, и операторите на газопреносната мрежа и операторът на газовото хранилище са независими от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, в случая енергийния холдинг, които не са свързани с пренос, разпределение и съхранение на природен газ.

Предвижда се още операторът на газовото хранилище, независимо от интегрираното предприятие, да има независими права за вземане на решения за активите необходими за функционирането, поддръжката или развитието на съоръжения за съхранение.

В проекта за първи път е предвиден раздел за зарядните точки за електрически автомобили. Законът определя техните оператори при сделките с ток като крайни клиенти. Собствениците на електромобили обаче не са страна по сделките с ток и нямат договорни отношения нито с търговците на ток, нито с мрежата.

Предвижда се операторите на зарядната точка да могат да купуват ток от търговец, различен от този, който доставя еленергия на сградата, в която е тя. ЕСО няма право да откаже свръзване на зарядна станция с мрежата, с мотив за претоварване или повече разходи.