Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Дете снима как баща му пребива майка му, полицията издирва насилника
Кадър: Забелязано в Бобов дол
Дете снима как баща му пребива майка му, полицията издирва насилника Кадър: Забелязано в Бобов дол

С тежки наказания вече е заплашен побойникът - стига някой да алармира

Дори жената да има силно изразен комплекс за малоценност, дори да смята, че тя е виновна, че я бият, никоя цивилизована държава не може да допусне това. А на своеволията на психопатите, които избиват комплексите и простотията си вкъщи, следва да се сложи край. Най-малкото защото на децата, ако ги има, се нанасят непоправими вреди за цял живот. А човек се променя много по-трудно, като порасне.

При случая в Бобов дол детето е заснело побоя и

това е неговият вик за помощ

Браво на детето! И сега държавата трябва да го защити. А има достатъчно начини за това, включително и в Наказателния кодекс.

Законът за домашното насилие е съвременен европейски закон и предвижда предприемането на широк периметър от мерки - например отстраняване на извършителя от семейното жилище, забрана на извършителя да приближава пострадалия, жилището и работата му, и да контактува с него по какъвто и да е начин. Но

цялата система за защита се гради на подаването на искане

от пострадалото лице. Това е слабост на закона, защото, ако жената не подаде искане за домашно насилие, продължаващото домашно насилие има пагубни и, както отбелязахме – труднопоправими последици върху децата.

Поради това при наличието на малолетни и непълнолетни деца в домакинството защитата следва да се предприема и без да има искане на пострадалия. Това е особено наложително в случаите на систематично домашно насилие. Какви деца ще израснат, когато пред очите им бащата пребива майката?

Искане за защита могат да подават и пострадалите деца, без оглед на тяхната възраст. Отдавна в административното право е защитена тезата, че и малолетните, и непълнолетните могат да извършват правни действия, които се отнасят пряко до техни права или интереси – стига тези действия изрично да са предвидени в закона. А точно това е предвидено в Закона за защита от домашното насилие, когато децата са пострадалите.

Законът дава широко определение на домашното насилие, което пък дава широки възможности за прилагане на защита. Такова насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо роднини или спрямо лица в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство, или в интимна връзка.

Престъпленията, извършени при условията на домашно насилие, са утежняващи вината обстоятелства и водят до по-тежки наказания.

Дори за лека телесна повреда при домашно насилие наказанието е увеличено до 3 г. затвор при временно разстройство на здравето. И нека не забравяме нещо изключително важно – когато леката телесна повреда, т.е. когато побоят е върху членове на домакинството или други близки при условията на домашно насилие, то не е необходимо наказателното преследване да започва само по искане на пострадалия. Казано с други думи, отговорността на насилника не зависи от волята на пострадалите.

Изключение е, когато съпругът, родителите, децата, братята или сестрите са предизвикали насилника с тежка обида, с клевета или друго противозаконно действие – в този случай наказателното преследване става само по искане на пострадалия.

Направените записи или свидетелствата на децата

или на други присъстващи са най-честите източници на сведения какво се е случило.

Има много важни и за съжаление, рядко прилагани текстове от Наказателния кодекс, които дават мощна защита срещу домашното насилие.

Например - който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, ако извършеното е при условията на домашно насилие, се наказва със затвор от 3 до 10 г. Това си е впечатляващо наказание.

Друг важен текст е, че, който при условията на домашно насилие се закани на другиго с престъпление против неговата личност и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, се наказва със затвор до 6 години.

Добре е да се знае още една интересна възможност за защита на пострадалите при домашно насилие -

който системно следи другиго

и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му или за живота или здравето на негови ближни, се наказва със затвор до 5 г.

Като цяло правото ни дава възможност за много добра защита. Но обществото и медиите са длъжници на системно страдащите от домашно насилие – пострадалите трябва да придобият увереността, че ще могат да сложат край на кошмара си и да осигурят децата да станат пълноценни личности.