Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Завишено количество фталати и олово в състава им причиняват рак и безплодие

Електротермична грейка за крака и няколко модела зимни домашни чехли са спрени от продажба на европейския пазар, съобщават от "Активни потребители". Причината е, че във вложените при изработката им материали се съдържат наднормерно количество химични вещества и елементи като фталати и олово, които могат да увредят здравето на човек.

Пластмасовият материал на грейките за крака има прекомерна концентрация на фталати (DEHP, DBP, DIBP) и късоверижни хлорирани парафини (SCCPs), които могат да причинят увреждане на репродуктивната система. Изпитването е показало още, че спойките в продукта са с висока концентрация на олово (до 35% от теглото), а този химичен елемент, освен че представлява риск за околната среда, при натрупване в организма може да доведе до рак.

Грейките за крака са с бранд Meiysen и номер на модела: 6987579854569, пишат в становището си "Активни потребители". Те не отговарят на изискванията на Директивата за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, на Регламента за устойчивите органични замърсители и на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Домашните чехли също са с прекомерно количество фталати (DEHP и DBP/DIBP), поради което отново не отговарят на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, добавят от организацията. Те са на бранд DUE MELE, номерата на моделите са 7117, 7128, 7163, 7177, 7911, 7934, 7937, 7938, 7939, 7942, а баркодовете съответно им са: 8057639471178, 8057639471284, 8057639471635, 8057639471772, 8057639479112, 8057639479341, 8057639479372, 8057639479389, 8057639479396 и 8057639479426.

Властите са разпоредили на дистрибуторите да изтеглят тези продукти от пазара и да ги премахнат от списъка си за онлайн продажби, както и да не се допуска внос през границите. До това се е стигнало след подаване на информация през системата Safety Gate, съответно за грейките за крака от Швеция, а за домашните чехли – от Италия.