Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Решение на Европейския съд в Люксембург пречи  на НАП да не връща ДДС КАЗУС: В тази сграда магистратите на ЕС разглеждат въпроса за правотон авъзстановяване на ДДС по запитване от Унгария.
Европейският съд в Люксембург излезе с решение по казус от Унгария, който засяга хиляди български фирми и правото им на възстановяване на Данък добавена стойност.
Решението на магистратите е, че данъчните не могат да отказват възстановяване на ДДС на получателя на стока или услуга, защото доставчик по веригата надолу е извършил нарушения.
Досега от НАП масово проверяваха по цялата верига на доставка, за да се уверят в правото на възстановянане на ДДС от ревизираното юридическо лице. Хиляди дружества се сдобиха с ревизионни актове и отказ от ДДС, което са платили на доставчиците си, защото този доставчик няма кадрова и ресурсна обезпеченост, поддържа неизрядно счетоводство или е извършил друго нарушение.
Практиката докара до фалит и прекратяване на дейността стотици фирми, а административните съдилища масово потвърждаваха актовете на НАП.
На година по 2-3 хиляди фирми оспорваха ревизионни актове
и отказано право на възстановяване на ДДС, под предлог, че доставчикът им е неизряден, и 95% от тях бяха потвърждавани от съда.
“След решението на съда в Люксембург вече има нови инструкции. Европа дръпна ушите на НАП и вече изследват само прекия ти доставчик, а съдилищата започнаха да свалят актовете на данъчните, които са санкционирали фирми получатели на стоки и услуги, защото някой надолу по веригата на доставка не е бил изряден” - казва адвокат Симеон Ялъмов, председател на Асоциацията за правна защита на фирмите. Новосъздадената структура, заедно с Българската стопанска камара настояват за промяна в практиката за възстановяване на ДДС.
“Нищо апокалиптично няма да се случи след решението на съда в Люксембург” - категоричен е Росен Бъчваров от Националната агенция по приходите.
“Нищо няма да се промени след решението на съда в Люксембург. Порочната практика да отказват ДДС на получателя заради доставчици по веригата вероятно ще спре. Досега казваха - контактувал си с фирма фантом, няма да ти възстановим ДДС-то, а отделно от това получаваш и ревизионен акт. Да, но тази фирма фантом има данъчен номер от НАП! Ще продължат да ограбват българския бизнес с мотив отклонение от данъчно облагане, т. е., че не си плащат корпоративния данък. Така е написан Законът за корпоративното подоходно облагане, че го позволява” - коментира казуса бизнесмен, пожелал анонимност.
Европейският съд в Люксембург се произнася по преюдициално
запитване от унгарска фирма, на която
е отказано възстановяване на ДДС
заради неизряден доставчик, което е прецедент там. Ето какъв е казусът:
На 1 юни 2007 г. фирма Mahagеben сключва с дружеството Rоmahegy-Kert (наричано по-нататък RK) договор за доставка на необработени трупи от акациеви дървета в периода от 1 юни 2007 г. до 31 декември 2007 г. В този период RK издава 16 фактури на името на Mahagеben за доставянето и предаването на различни количества. В шест от тези фактури е посочен номерът на приложената разписка за доставката. RK посочва всички фактури в данъчната си декларация, потвърждавайки, че доставките са извършени, и след доставката внася ДДС. Mahagеben също посочва тези фактури в данъчната си декларация и упражнява правото си на приспадане. Количествата акациеви трупи, които Mahagеben е закупило от RK, са били отразени в складовата му наличност и следва да са били препродадени от него на различни предприятия.
При проверка на покупките и доставките на RK унгарските данъчни установяват, че това дружество не е разполагало със складова наличност от акациеви трупи и че закупеното през 2007 г. количество не е било достатъчно, за да бъдат извършени фактурираните на Mahagеben доставки. Въпреки че по време на проверката и двете договарящи страни заявяват, че не са запазили разписките за доставка, впоследствие Mahagеben предоставя на данъчния орган копие от 22 разписки за доставка като доказателство за действителното извършване на разглежданите сделки.
С решение от 1 юни 2010 г. данъчните служби в Унгария установяват в тежест на Mahagеben данъчно задължение, начисляват му лихви и санкция, като приемат, че Mahagеben няма право да приспадне ДДС по издадените от RK фактури.
Фирмата получател Mahagеben пуска жалба, която е отхвърлена от унгарската НАП. Данъчните казват, че като издател на въпросните фактури доставчикът RK не е представил никакви документи, удостоверяващи разглежданите сделки, не е могло да разполага с посоченото в тези фактури количество стоки и не е притежавало подходящо за доставката на тези стоки превозно средство, нито отчетни документи за платена за превоза им цена. Освен това Mahagеben не положило грижата на добър търговец по Закона за ДДС, доколкото не проверило дали RK е съществуващо данъчнозадължено лице и разполага с необходимите стоки.
Тази практика
 е отхвърлена от Европейския съд
с решението, от което се готвят да се възползват и българските фирми.
“Сега трябва да върнат парите на фирмите с лихвите, което ще доведе до финансова катастрофа за страната. Години наред държавата ограбваше бизнеса, и то най-светлата част от него. Пострадаха мелници, месопреработватели, строителни фирми, много от тях фалираха. Задължаваха дружествата, получатели на стоки и услуги, да проверяват доставчиците си. Но много от тях са в Португалия например, как мога аз да проверя изрядността на чужда фирма, че и на техните контрагенти. Сега съдът в Люксембург казва, че това е задължение на данъчния орган. Както и че не можеш да проверяваш веригата на доставката надолу, за да откажеш ДДС на ревизираното лице, а само прекия му доставчик. И ако данъчният орган докаже злоупотреба при доставчика, да го гони него, а не получателя. Винаги съм казвал, че държавата е най-големият крадец на ДДС” - твърди Симеон Ялъмов.