Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова участва в заседание на Съвет „Общи въпроси“, на което се проведе годишният диалог за върховенството на правото в ЕС. Такъв дебат се провежда ежегодно. В рамките му се обсъждат годишните доклади за върховенството на правото и главите в него на държавите членки, разделени в групи по пет, по азбучен ред.

 Тази година беше дискутиран третият доклад на ЕК за всички държави членки, публикуван на 13 юли 2022 г. В него за първи път Европейската комисия отправи препоръки за действия към всяка от държавите членки. Обсъдени бяха главите от документа за Словакия, Финландия, Белгия, България и Чешката република.

В представянето си Мария Павлова информира за действията, предприети от институциите в България за изпълнение на препоръките на Комисията. Като добра практика беше посочен Националният координационен механизъм за върховенство на правото и Съветът към него. Той се председателства съвместно от министъра на правосъдието и представляващия Висшия съдебен съвет и има за цел да разработва, прилага и координира националната политика в областта на върховенството на правото. Възможността за участие в този процес на гражданското общество и професионалните организации на магистратите, адвокатите и журналистите е гарантирана в рамките на нарочен Граждански съвет.

В отговор на въпроси за регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и най-вече за това кога механизмът ще стане факт, заместник-министър Павлова информира колегите си, че за целта е разработен Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалният кодекс и Закона за съдебната власт. Законопроектът е приет на първо гласуване от Комисията по правни въпроси в Народното събрание на 27.01.2023 г. и е повторно одобрен от Министерския съвет на 08.03.2023 г. По проекта е получена и положителна оценка от Венецианската комисия и от Съвета на Европа. Тя увери държавите членки в решимостта на правителството за необратимост на реформите и за пълноправно членство на страната ни във всички инструменти на Европейския съюз.

Припомняме:

През 2020 г. с годишните си доклади относно ситуацията с върховенството на закона в Европейския съюз, Европейската комисия постави началото на ежегоден цикъл на преглед в областта на спазването на принципите на правовата държава. В докладите си комисията очертава и основните предизвикателства, които все още стоят пред държавите членки.

Наблюдението се осъществява в рамките на четири стълба: I. Правосъдна система; II. Антикорупционна рамка; III. Медиен плурализъм; и IV. Други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване.

В процеса на изработване на Доклада за върховенството на правото държавите членки ежегодно предоставят принос и актуална информация по четирите стълба на механизма. Провеждат се срещи между екип от Европейската комисия и представители на държавните институции и на гражданското общество.