Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Оперативната кола на инспектор Стрезов беше спряла до грамаден стълб от централния далекопровод. До нея бездействаше монтирано на камион устройство със странна форма.

- Гражданино Казаков - обърна се инспекторът към отговорника на аварийната бригада, - разкажете ми подробно как се случи нещастието с вашия колега Генчев.

- Покрусен съм от този случай - започна Казаков с глух глас. Погледът му беше забит в земята. - Нашата бригада бе сформирана неотдавна с експериментална цел. Работихме безупречно и без произшествия. Нали знаете, че е рисковано човек да се доближава до стълбовете на далекопроводите. Често поради редица неизправности в мрежата при тях възниква утечка на електрически ток. Малко ли нещастни случаи има с деца и младежи, които не са спазвали изричните предупреждения за смъртна опасност по табелките на стълбовете!

- Обяснете ми защо сте извършили подмяна на изолатори в далекопровод, който се намира под напрежение?

- Явно не сте запознат с новостите в нашата професия - Казаков нервно и сухо се засмя. - От няколко месеца вече при повреда в далекопроводите на нашата бригада електрическият ток не се прекъсва и техниците пипат с голи ръце намиращите се под напрежение проводници. Този метод на работа стана възможен едва след като бяха въведени обезопасителни средства и се обучиха нашите техници.

- Като ви слушам, косите ми настръхват. Защо не работите поне с гумени ръкавици?

- Гумените ръкавици могат да защитят човек при работа с напрежение максимум до 20 000 волта. Затова в миналото, а и сега на много места в страната далекопроводи с по-високо напрежение винаги се изключват. Ако днес бяха изключили далекопровода, над двеста предприятия в окръга щяха да бездействуват повече от два часа. Това е огромна загуба за народното стопанство.

- Сега ми обяснете какви са предпазните устройства при вашата нова работа - Инспектор Стрезов се запъти енергично към подемния кран.

- Виждате ли монтираната на върха на крана кабина? Тя има двойни стени и цялата с изработена от стъклопласт. Това е материал с отлични изолационни качества. И цялото тяло на крана е изработено от същата материя. Когато започваме да работим, внимателно допираме металния ръб на кабината до проводника, след като сме стъпили на специална метална скара. Обувките ни са също с проводящи подметки. По такъв начин, като пипаме проводника с голи ръце, ние ставаме част от електропровода, или още по-точно, едно негово малко разклонение, което обаче има много по-голямо съпротивление от това на жицата. В това се крие нашата безопасност. Нали сте виждали как птици кацат по жиците на далекопроводите, без това да има последици за живота им?

- Странно - каза инспектор Стрезов, - как тогава е станало нещастието с вашия колега?

- И аз още не мога да си обясня - отвърна Казаков. - Това момче беше най-младото сред нас и работеше едва от няколко седмици. Аз помагах в работата на краниста и започнах да го наблюдавам едва когато се издигна до проводниците. Генчев посегна към жицата, хвана я и в същия миг извика. Токът го отблъсна назад със страшна сила и той като по чудо не падна от тази голяма височина. Веднага го смъкнахме долу, започнахме да му правим изкуствено дишане и масаж на сърцето. За съжаление, не даде признаци за живот!

Стрезов замислен поглеждаше ту стъклопластовия кош, ту посърналото лице на Казаков. Изведнъж погледът му се спря на металната скара, по която ясно личаха още незасъхнали следи от кални грайферни подметки.

- Не казвате цялата истина, Казаков. Много добре знаете, че колегата ви е загинал, защото е допуснал груба небрежност при работата си. А за това вина имате и вие, като опитен и отговорен работник.

Кое е причинило смъртта на младия техник?

Отговора четете в брой 3/2023 на сп. "Космос".