Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Гълъб Донев СНИМКИ: Йордан Симеонов
Гълъб Донев СНИМКИ: Йордан Симеонов

Правителството ще даде 800 млн. лв. заем на "Булгаргаз", съобщи премиерът 

Правителството ще гласува отпускането на заем от 800 млн. лв. за "Булгаргаз" на днешното си заседание. Това обяви служебният премиер Гълъб Донев преди началото му. 

Заемът е нужен за оздравяване на лошото финансово състояние на дружеството, което се дължи на неизплатени дългове, най-големият от които е на "Топлофикация - София" в размер на 300 млн. лв.  

Министерствата на енергетиката и на финансите вече са готови с план за оздравяване на дружеството, с който да се гарантират доставките на природен газ за предстоящия отоплителен сезон.

"Държавата не се ръководи с хаштагове, а с членове и алинеи, с изрядни и професионално подготвени юридически документи. Недопустимо е да се поставя под съмнение волята на България за присъединяване към ОИСР, още повече това да се прави с предизборни цели", допълни още Донев.

Правителството на Гълъб Донев
Снимка: МС
Правителството на Гълъб Донев Снимка: МС

Министър-председателят уточни още, че кабинетът ще приеме постановление за започване на присъединителния процес на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Предстои да приемем постановлението за присъединяването на България към ОИСР. Много правителства работиха за това, на нас се падна честта да организираме и структурираме присъединителния процес. Държавата е се ръководи с хаштагове, а с членове и алинеи. Недопустимо е да се поставя под въпрос волята на България за присъединяване към ОИСР като част от предизборна кампания, коментира Гълъб Донев.

Министерският съвет провежда днес, 11 август, своето редовно заседание при следния предварителен дневен ред:

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на външните работи

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министър-председателят

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министър-председателят

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министър-председателят

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г., В Т. Ч. И ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 110 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г., И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г.
Внася: министърът на финансите

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на финансите

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.
Внася: министърът на правосъдието

ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.
Внася: министър-председателят