Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Високо ценя и уважавам труда на пенитенциарните служители и ключовата им роля в превъзпитаването на лишените от свобода.

Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев, който участва в общото събрание на Синдиката на пенитенциарните служители (СПС), коeто се провежда в Стара Загора. Членове на един от шестте синдиката към Министерството на правосъдието са пробационни служители, психолози и социални работници в затворите.

В обръщението си към делегатите ресорният заместник-министър каза още, че  СПС се е утвърдил като равноправен партньор и член на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието и припомни, че организацията е страна по подписаното споразумение за сътрудничество с министерството. Именно затова съм убеден, че само с активен, пряк диалог могат и трябва да се решават проблемите в системата на затворите, арестите и пробационните служби.

СПС членува съвместно със Синдикат „Охрана“ в създадения преди 2 години Съюз на синдикални организации в МП. Членската маса на Съюза е над 1000 души – служители от структурите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“.

„Обществото трябва да разбере, че най-важната и трудно изпълнима цел е осъденият да се поправи и превъзпита, така че след като бъде освободен, да спазва законите и добрите нрави в държавата. Затова в затворите работят не само служители от надзорно-охранителния състав, а и редица други служители със специфични задължения, които се грижат за постигането на тази цел“, каза председателят на синдиката Иван Иванов.

Сред целите, които бяха набелязани днес от управителния съвет на синдиката, бяха продължаване на конструктивния диалог с МП и ГДИН, излъчване на членове за участие в работни групи, сформирани от МП и ГДИН, поставяне на искане за спазване на Наредбата за условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите и др.

На събранието присъстваха още главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов, представители на Синдикат „Охрана“, както и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Именно с Конфедерацията предстои в скоро време да се подпише споразумение за сътрудничество и подкрепа.