Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Комисията на Цацаров проверява бивш кадър на ДПС за конфликт на интереси Бейзад ЯхяАнтикорупционната комисия започна производство за конфликт на интереси срещу Бейзат Яха, който е председател и член на управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие“ в Шумен.

КПКОНПИ се е самосезирала от медийни публикации, в които се разкрива, че е декларирал в имуществената си декларация вземане в размер на 162 800 лв. от „Еколес Венец“ ЕООД. Същото дружество е придобило от ловно стопанство „Паламара“ парцел от 12 дка, с три масивни сгради, за 83 200 лв. Твърди се, че Бейзат Яха като председател на управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие“, е дал съгласие за тази продажба.

Яхя е дългогодишен председател на Общинския съвет във Венец и сочен за основен кадровик на ДПС в област Шумен. В края на миналата година обаче го изключиха от партията по подозрение, че работил за ГЕРБ. Освен политик и горски шеф Яхя е крупен бизнесмен. Бил е съдружник с бащата на Валентин Златев в бензиностанция.

На заседанието си от четвъртък Комисията е взела решения за установяване на конфликт ан интереси за председателката на Общинския съвет в Царево Таня Янчева и на колегата й от Твърдица Иван Петров.

Освен общински съветник Янчева е и председател на постоянната комисия по правни въпроси, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, секретар комисията по устройство на територията, управление на собствеността и екология и член на тази по бюджет и финанси. Таня Янчева е адвокат. На 1 декември м.г. и на 8 януари т.г. е регистрирала като пълномощник три фирми като възмездна правна услуга от нея. На 09.04.2020 г. в Общински съвет Царево било проведено съвместно заседание на посочените по-горе три постоянни комисии, на което общинските съветници разгледали предварително предложения на кмета на общината за отдаване под наем на имоти, общинска собственост. Г-жа Янчева участвала в това заседание и гласувала „за“, включително и по предложенията за отдаване под наем на общо 124 имота за земеделски нужди на трите дружества, регистрацията на които е била осъществена от нея в качеството й на адвокат. Впоследствие, на последвалото заседание на Общинския съвет същия ден, тя си направила отвод и не гласувала при окончателното приемане на решенията. КПКОНПИ прие, че участието в съвместното заседание на трите постоянни комисии и гласуването „за“ от страна на Янчева е конфликт на интереси.

Решение за установяване на конфликт на интереси е постановено и по отношение на Иван Петров – председател на Общински съвет Твърдица. На 27.02.2020 г. той участвал в гласуването на решение на общинския съвет, с което е приета актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Твърдица. Тя касае имоти, които общината има намерение да отдаде под наем. От общо 16 такива земеделски имота, за 14 вече са били подадени заявления за наемане от Иван Петров. Заявленията са подадени от него лично, като земеделски производител и като представляващ три търговски дружества. Това обосновава частен интерес при гласуването и съответно – конфликт на интереси.