Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

В един от новите столични квартали е изградена само 14% от планираната канализация

При 27 км изградена улична мрежа едва 13 км са тротоарите. Планираното озеленяване пък е 7%, а такова по кварталните улици почти липсва, тъй като при норма за 2,5 м ширина на тротоарите те са 1,5 м. Това са част от изводите в анализ за един от новите столични квартали - “Манастирски ливади-изток”.

Той е направен от общинското предприятие “Софпроект” съвместно със Съюза на урбанистите.

Към момента при застроена близо 40% от територията в квартала, на която е позволено жилищно строителство, вече е постигнат общият брой жилища, предвиден в устройствения план от 2001 г. Така предвидената тогава обслужваща инфраструктура за квартала днес е достатъчна само за вече построените жилища. По-късно през 2009 г. общият устройствен план на София увеличава параметрите на застрояване там и предвижда почти двойно повече обитатели. Според анализа дисбалансът между предвидената през 2001 г. обслужваща инфраструктура и позволения брой жилища в план от 2009 “създава предпоставка за създаване на градска среда с лоши показатели на обитаване”.

Около 14% от имотите в квартала са отредени за улици, сочи кадастралната карта. Дължината на всички улици в квартала е 20 км. 5 км от тях обаче са черни пътища. Иначе дължината на все още неизградените, но предвидени да бъдат направени, улици е 15 км с площ над 200 000 кв. м. 140 000 кв. м от тях обаче попадат в частни имоти, 170 кв. м - в държавни, и 60 000 кв. м - в общински.

Лошо е и транспортното обслужване на квартала. Всъщност линии на градския транспорт достигат само до периферията му. Вероятно по тази причина “Манастирски ливади-изток” е един от първите квартали, които според плановете на общината, трябва да се сдобият с довеждащ транспорт. Освен това кварталът има транспортни връзки само с центъра на града, но не и с кварталите на изток и запад.

В “Манастирски ливади-изток” липсва и образователна инфраструктура, с изключение на частни детски градини. В същото време около 70% от жителите му са млади и активни хора на възраст до 40 г., а 17% от обитателите са деца. От 2018 г. общината води преговори с църквата за предоставяне на имот, върху който да се построят детска градина и училище.

В квартала пък е изградена едва 14% от предвидената канализационна мрежа.

“Положително е, че общината признава за проблема и търси решение. Готова е и концепция за изграждане на парк в квартала. Проблемът е, че резултатът от параметрите, позволени в общия устройствен план на София, е презастрояване и пренаселване. Затова докладът препоръчва да се промени устройственият план на квартала, за да се осигури нужната инфраструктура и той да не е квартал спалня, в който хората са един върху друг. Процесът ще е сложен, но трябва да се проучат възможностите за нов план”, коментира шефът на “Софпроект” арх. Любо Георгиев.