Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Георги Харизанов:  Преди министъра по водната верига има още 4 нива Георги Харизанов

Политологът Георги Харизанов говори в интервю за “24 часа” за това кой освен Нено Димов носи отговорност за водата в Перник. Помолихме го да доуточни какво според него е разпределението на отговорността по административната верига.

Как местното водно дружество се е притеснявало за нивото на язовира и в същото време е доставяло същите количества на предприятията

- Заявихте пред “24 часа” по повод ареста на министъра на околната среда и водите Нено Димов, че “някой, а ние знаем кой” е поискал да бъдат утвърдени поисканите количества от язовир “Студена”, изготвил е графиците, дал ги е за подпис на министъра и е проспал изразходването на тези количества вода, за които уж бил го предупредил. Кого имахте предвид, г-н Харизанов?

- За да стане ясно на читателите, нека да опишем веригата на т.нар. разрешителни за водоползване, чиито графици министърът утвърждава с подписа си.

Ползвателите на вода, било то от даден водоем, сондаж, река, канал или като абонати на ВиК, трябва да имат съответното разрешително за водоползване, издадено от регионалната басейнова дирекция, което се контролира от нея.

Ви- Перник, като ползвател на вода от язовир “Студена”, има разрешително за водоползване, в чийто график фигурират разбити отделните пера – битова, промишлена, за енергетика, за екология (изтичащата в речното корито вода, която поддържа живота в реката) и други. Тук обаче следват няколкото важни момента: промишлените абонати на ВиК-Перник заявяват,ь на доставчика си какви количества вода ще са им нужни.

ВиК-Перник, иска от стопанина на публичния ресурс вода - МОСВ, да вземе тези количества, да ги вкара в мрежата си и да ги достави на тези абонати. Тоест искането за тези количества поначало се изготвя от ВиК - Перник. Оттам то отива в местната басейнова дирекция, оттам в дирекция “Води” в МОСВ, минава през ресорния заместник-министър и чак тогава се внася за подпис при министър Димов. Неговият подпис и неговата отговорност са ясни, но искането, разрешителното и графиците се изготвят и утвърждават, също с подписи, от шефа на ВиК-Перник, служителите и началникът на местната басейнова дирекция, дирекция “Води” в министерството и се контролират от ресорен заместник-министър.

И да се говори как бившият шеф на ВиК-Перник, което е самостоятелно търговско дружество, едва ли не насила било дало вода на предприятията, защото било одобрено разрешителното, е уникален нонсенс. МОСВ разрешава водоползване, а не заповядва на ВиК да достави на някого вода против волята си! Как така този човек хем се е притеснявал за спадащото ниво на язовир “Студена” и е предупреждавал министъра, хем в същото време е заявявал и доставял същите количества вода на промишлените предприятия?

- Можете ли да посочите имена?

- Имената на всички, заемащи посочените по-горе длъжности, са публично достояние. Не ги познавам лично и въпросът не е персонален, а касае конкретната професионална, административна и наказателна отговорност на едни изключително добре платени чиновници.

- Каква е отговорността на Нено Димов?

- Вижте, ясно е, че подписът на министър Димов стои под тези графици и че той е последната инстанция, която ги утвърждава. Тук спор няма и не може да има. Въпросът е дали вярваме и дали може да се докаже, че е налице умишлена безстопанственост, както и какво работят в такъв случай шефовете и служителите на ВиК и на басейновите дирекции по места, както и представителите на местната власт, ако министърът ще е единственият и персонално отговорен човек, следящ за нивото и състоянието на 6800 български язовира и всички техни абонати. Сами разбирате, че това е несериозно.

- Какъв е начинът да се разреши  проблемът с отговорността в сектора, която, изглежда, е доста размита?

- Отговорността за публичния ресурс вода е на МОСВ. Само. Язовири има в няколко министерства и във всички общини, но собствеността на съоръжението е отделна тема от управлението и контрола на ресурса. Темата е сложна и затова акцентирам върху конкретната персонална отговорност по места - за всяко конкретно съоръжение и за всяка конкретна водопреносна мрежа и система. Ако вина ще носят само министрите, защо има директори по места? Не споделям тезата, че отговорността е размита – всяко съоръжение си има собственик и стопанин, а водата се управлява и следи от местната Басейнова дирекция.

(Б.ред. През ноември шефът на ВиК-Перник, Иван Витанов бе отстранен от поста. Вчера зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков бе разпитван от прокуратурата като свидетел по делото за водата )