Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

На въпрос на "168 часа" кога ще има отговор на въпросите на вестника, зададени преди повече от месец, от социалното министерство отговориха, че са разпространили позиция. Публикуваме част от нея, макар че тя не отговаря на зададените въпроси. "Новите законодателни текстове имат за цел да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество", твърдят в своя позиция от социалното министерство. Според тях влизащите в сила от началото на 2020 г. разпоредби не дават нови правомощия на социалните работници да постановяват временна мярка за закрила за настаняване на дете извън семейството. "До такова решение се стига само

в много крайни случаи

на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето, които застрашават неговото здраве и живот - пишат от ведомството. - Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в Закона за закрила на детето, и винаги подлежи на съдебен контрол. Такова решение се взема единствено след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното извеждане на детето."

Според министерството временните мерки за закрила могат да се обжалват пред съда. Данните за 2018 г. показват, че само в около 1,5% от случаите съдилищата в страната не са потвърдили исканията за настаняване извън семейството, направени от дирекциите "Социално подпомагане".

Според ведомството координационният механизъм при насилие не е нов, а се прилага в продължение на 9 години. "Към 2018 г. едва

15,6 % от всички видове социални услуги

са възложени от общините на частни доставчици", отбелязват от министерството. Според тях от 17 години е дадена възможност на физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица (вкл. неправителствени организации) да бъдат доставчици на социални услуги. С приемането на ЗСУ се запазва това право.