Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Който има наука, не изпадва никога

Да не ся срамуваш, кога питаш, за което не разбираш, казва великият учен

В трети раздел на Рибния буквар са представени съвети и поучения.

Щото не щеш да ти струват другите, нито ти да го струваш на другите.

Ако много хортуваш, много погрешки струваш.

Ако излъжеш един път, не та вярват вторий път.

По-добре приятел верен, а не камен безценен.

На големци да не ся противяш и с болярци да не ся скарваш.

Другому не ся присмивай, ами тебе си обгледвай.

Струвай добро, да намериш добро.

Да не ся присмиваш никому, кога изпадни, защо никой не знай как ще усъмни.

Който днес е болерец, утре можи да е слепец.

И който днес е голямец, утре можи да е мертвец.

Почитай старите, доде младейш, да почитат и тебе, кога устарейш.

Щото ся вричаш, да го струваш.

Щото не можиш да сториш, нити да ся вричаш, чи ще го сториш.

Да не вяроваш всякога, кога та хвалят, защо често хората хортуват и друго мислят.

Художество (занаят) да ся научаваш, защо тогази никога не угладняваш.

По-добре да думат зле за тебе, а ти да си добър, а не да думат добре, а ти да си лошав.

Ако не попистяваш, скоро усиромашаваш.

При каквито живейш, на тях ще уприличейш.

Да не гледаш кората, ами средата.

Кога нещо ще начениш, силата си перво да притеглиш.

Ако не ся трудиш, доде младейш, без риза ще устарейш.

За утре да не оставяш, щото за днес настаняваш.

Щото не знайш, нити да хвалиш, нити да кориш.

Да не ся срамуваш, кога питаш, за което не разбираш.

Днес да мислиш, утре що ще правиш.

По-добре да си сам, а не с развратен человек.

Не отдавай зло за зло.

Почитай всякога както му прилича.

Да наченваш всяко нещо, отдето трябва.

Доде е време, да си отваряш очите.

Никога нищо да не речеш, доде перво не го смислиш.

Малко хортувай, много слишай; заради това имаш една уста и две уши.

Щото струваш, струвай го добре и мисли за сетнената.

Който забраня по-безсилните, забраня ся от по-силните.

Който не познава доброто, често изпада в злото.

Който управдава неправедните, унеправдява праведните.

Всякий обича, който му прилича.

Който себе си хвали, той себе си кори.

Мудриат по-много хортува, кога помълчава, а не безумниат, кога балнува.

Благороден е доброделецат, а не боляреца.

Всяко е лесно за трудливиат и всичко е мъчно за мързиливиат.

Който с неправда проболярява, скоро усиромашава.

Птичетата ся познават по цартението, а человеците по хортуванието.

Човек поболярява, ако попистява.

Щото скоро става, скоро ся загубява.

Всякий, колкото му чергата стига, толкози да ся простира.

Който много хортува, я много лъжи, я много бълнува.

Който хвали злото, не люби доброто.

Марзилат е баща на злото.

При лукави человеци и добрият става лукав.

Добър человек вред ся нахраня.

Всяко нещо има врямето си.

Всяко нещо да бъди с мярка.

Който трап за другиго изкопава, той себе си вътре закопава.

По-добре сух хляб с мир, а не много ястия със скорбь.