Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Персонализираната онкология е бъдещето

Таргетирана терапия се прилага и в България

Най-добрият подход за лечение на рак е персонализираната онкология, обясняват специалисти. Това е метод, по който се създава индивидуално лечение за всеки пациент спрямо генетичната специфика на неговите тумори.

Пробив в лечението на рак се смята за откритие, но учени от Стандфордския университет са на мнение, че 80-90% от туморите са съставени от два или повече клона от различни като генетични характеристики клетки. Това означава, че те не могат да бъда излекувани с една-единствена терапия и е предпоставка някои тумори да стават резистентни към лечението. Затова се разработва т.нар. таргетирана терапия, която се състои в това

на всеки пациент да се прилага лечение със специални

комплексни медикаменти, които да въздействат върху различни ракови клетки едновременно.

Вече и в България се предлагат генетични тестове за определяне на химиочувствителност при разнородни тумори с цел назначаване на възможно най-ефективната терапия, обясняват от компанията "НМ Дженомикс".

Специалисти от нея са категорични: "Важна характеристика на раковите заболявания е, че дори в пределите на един пациент със злокачествен тумор има десетки, дори стотици различни ракови клетки с различен профил. Многобройни са случаите на болни, които в началото отговарят добре на дадена терапия, подобряват се за кратко, след което внезапно се влошават, без да оставят на лекарите време за реакция. Това най-често се дължи именно на хетерогенността на раковите клетки и на факта, че терапията убива само част от тях, докато други се оказват напълно резистентни към предписаните лекарства.

Тъй като

раковите клетки имат свойството

да мутират

по време на неконтролираното си деление, произтичат допълнителни трудности при избор на подходящи медикаменти. Ето защо стереотипните пътеки за лечение далеч не са най-подходящият метод за борба с рака. За жалост хистопатологичните методи за определяне типа на тумора са остарели и често неточни. Над 30% са грешните диагнози. Тоест за всеки трети онкопациент лекуващият лекар не разполага с точна информация. Все повече лекари и специалисти осъзнават необходимостта от по-персонален подход при лечението на рак и адаптиране на терапията спрямо специфичните характеристики на туморните клетки и пациента."

Един от най-модерните тестове за създаване на персонализирана терапия е методът "Майнтрак" - молекулярно-генетично изследване, чрез което се прави

изследване за химиочувствителност

- изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти с цел избор на най-ефективна химиотерапия. Чрез този тест се оценява дали дадено противораково лечение води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не - и съответно се прави навременна оценка на нейната ефективност.

Освен това методът позволява да се следи състоянието на пациенти в ремисия.

Увеличеният брой свободно циркулиращите туморни клетки

е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив. Технологията на теста е разработена в Dr. Pachmann Laboratory в Байройт, Германия, като методът се прилага в Европа вече повече от 10 години.

През последните години много популярни станаха и ДНК тестове, които определят какъв наследствен риск носи човек много преди в тялото му да се образували ракови клетки.

Такъв е GenomeВreast – скринингово изследване на гените BRCA. “BRCA гените (BRCA1 и BRCA2) предпазват от развитие на няколко вида рак – обясняват от компанията “НМ Дженомикс”, представители на такъв тип тестове за България. - Ако тези гени не функционират правилно (тоест притежават мутация), тогава рискът от развитие на рак се увеличава многократно.

При преобладаващата част от случаите на рак на гърдата

или яйчниците се откриват тези наследствени мутации. До 70-годишна възраст близо 87% от жените с мутации в един от тези гени развиват рак на гърдата, а до 44% от тях развиват рак на яйчниците. Носителите на мутация в BRCA гените, които вече са диагностицирани с раково заболяване, имат повишен риск от развитие на втори основен тумор.”

Според препоръките на Европейското дружество по медицинска онкология генетични изследвания за предразположеност към рак на гърдата е добре да се направят при хора с три или повече случая на рак на гърдата или яйчниците в семейството; два случая на рак на гърдата на възраст под 40 години; рак на гърдата при жени на възраст под 60 години; ранно възникнал билатерален рак на гърдата; рак на гърда и яйчници при един и същи пациент.