Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Така ще изглежда софийският завод, който ще превръща RDF горивото в енергия.  СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ГЕО КАЛЕВ
Така ще изглежда софийският завод, който ще превръща RDF горивото в енергия. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ГЕО КАЛЕВ

Докато в София спорят за инсталацията, която ще произвежда ел- и топлоенергия от отпадъци, в Копенхаген правят поредната със ски писта на покрива

До няколко години живеещите в центъра на София през лятото може да се къпят с топла вода, нагрята с топлоенергия, произведена от отпадъци. Това ще се случи с изграждането на инсталация за RDF гориво в ТЕЦ “София”. Тя ще оползотворява горивото, произведено от завода за преработка на отпадъци.

Инсталацията ще произвежда

топлинна енергия

за 40 000

домакинства и

еленергия за

30 000 семейства

В летните месеци топлата вода на всички абонати, които захранва ТЕЦ “София”, ще бъде осигурена изцяло от съоръжението.

И докато в София отново се разразиха спорове за инсталацията заради решението на общината да изтегли 67 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка, с който да осигури съфинансирането на проекта,

в най-добрия

град за живеене -

Виена, битовите

отпадъци се

горят в 3 такива

завода

Първият е построен още през 80-те години на миналия век, намира се в центъра и дори се е превърнал в част от забележителностите.

“Шпителау” обработва 250 000 т битови отпадъци и осигурява отопление за над 60 000 домакинства и електричество за над 50 хил., а на покрива му гнездят соколи.

Копенхаген в момента завършва нова инсталация, която ще произвежда енергия от 400 000 т отпадъци. Тя ще захранва 160 000 жилища с топла вода и електричество. Съоръжението е проектирано от датската компания “Рамбол”, която направи проекта и за софийската. Инсталацията е част от плана на Копенхаген до 2025 г. да се превърне в първата столица в света с нулево въглеродно производство. Любопитното е, че покривът на завода ще бъде превърнат в ски писта,

а на стените ще

бъде построена

най-високата

стена за катерене

Всъщност в Европа работят над 450 инсталации за производство на енергия чрез изгаряне на битови отпадъци.

В Швеция, където 99% от битовите отпадъци се оползотворяват, инсталациите са на 300 м от кварталите.

Софийската инсталация ще обработва 180 000 т RDF гориво годишно. Тя ще струва 157,5 млн. евро, като 91,8 млн. евро ще се осигурят по Оперативна програма “Околна среда”. Очаква се до няколко месеца общината да подаде апликационната форма.

По проекта се работи от десетина години. Той е част от мащабния проект на столицата за управление на отпадъците. През 2010 г. София спечели европейско финансиране за изграждането на завод за преработка на отпадъци. През 2012 г. ЕК одобри технологията на завода с производство на RDF гориво и залага използването му за производство на енергия от “Топлофикация - София”. Така благодарение на завода и компостиращите инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци

от 480 563 т

събрани боклуци

84% са

рециклирани

и оползотворени. Сега София депонира едва 16% от отпадъците, докато преди десетина години 100% от тях се депонираха.

Иначе RDF горивото е предварително сепариран и третиран отпадък, от който са извлечени тежките метали, хлор и т.н.

Преди това от боклуците са отделени материалите, които може да се рециклират. През миналата година са предадени над

12 500 т стъкло,

пластмаса,

метал и хартия,

извлечени от

битовите

отпадъци

При избора на технология са сравнени двете най-утвърдени - изгаряне на скара и в кипящ слой.

Експертите избират скарно изгаряне заради предимствата на вида RDF гориво и по-малкото летяща пепел в димните газове. Тя отговаря на задължителното условие на ЕК за “най-добра доказана технология”, за която тя осигурява безвъзмездно финансиране, казаха от Столична община.

С новата инсталация София ще депонира под 10% от отпадъците. Освен това тя ще замени стари производствени мощности на ТЕЦ “София” и така

емисиите на

фини прахови

частици ще се

намалят с 9,6%

Заводът ще има 4-степенна система за очистване на отработените газове - третиране с активен въглен, натриева основа и амонячна вода, ръкавни филтри за отстраняване на фините прахови частици, мокър скрубер и утилизационна инсталация с кондензация за допречистване. В него няма да се горят опасни отпадъци. Мониторингова система ще следи изпълнението на всички технически параметри, експлоатацията и нормите за допустими емисии.

Данните за

въздуха ще

бъдат публични

в реално време

за всеки

Очаква се RDF горивото да намали с 10% природния газ, който ползва “Топлофикация - София”. Тоест 65 млн. куб. м природен газ годишно ще бъде заменен с безплатно за столичани гориво. Спестените средства са между 15 и 18 млн. евро годишно от природен газ и 5 млн. лв., които сега се плащат на циментовите заводи за оползотворяване на RDF горивото от завода.

Очакванията са новата инсталация да намали цената на парното. Освен това според сметките на общината тя ще реализира 10 млн. евро печалба, а разходите ѝ ще са до 7 млн. евро годишно.

84% от отпадъците в столицата се рециклират и оползотворяват благодарение на завода.
84% от отпадъците в столицата се рециклират и оползотворяват благодарение на завода.
Най-новата инсталация на Копенхаген ще има ски писта на покрива и стена за катерене.
Най-новата инсталация на Копенхаген ще има ски писта на покрива и стена за катерене.
Проектът за инсталацията на Сингапур трябва да бъде финализиран през 2024 г. и в съседство ще има парк.
Проектът за инсталацията на Сингапур трябва да бъде финализиран през 2024 г. и в съседство ще има парк.