Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Както в българският език, така и във всички европейски езици различията между мъжете и жените се обозначават с думата пол, респективно sex. Тази дума означава разделение, разделяне, разполовяване на две половини. Пол означава половина, тоест човекът, всеки от нас принадлежи към едно цяло наречено човек, от което ние сме едната или другата половина. В митичен план, ние сме били изкуствено разделени от боговете на две половини, понеже първоначалният единен човек е бил толкова силен и непобедим, че сме били изкуствено разделени на два пола и обречени цял живот да се търсим един друг. Този стремеж, да се съединим в единно цяло може да се нарече с различни имена като например с думата любов. В деривативите от тази дума на български език влизат освен половина и думи като полунощ, полумесец, изполица, разполовявам и прочие. В езиците където коренната дума е sex, виждаме множество производни в чиято основа стои смисъла на разделението, на разцепването, раздвояването, отделянето на едното от другото: секция, секта, бисектриса, секцио, вивисекция, секстант и пр. В тази дума вероятно до преди 100 години не се е влагал особено еротичен смисъл, когато в разговорният език е започнало да се вмъква и такова значение на думата, а именно “да се прави секс”. Дотогава примерно в по-изискани среди се е говорело за fornication. Някъде около 60 те години на миналия век, предимно във феминистки писания старата дума за пол “sex” започва да се подменя c “gender”. Тази дума по произход от латински genus, през средновековен френски като gendre, genre навлиза в английският език и означава на български език понятия като: вид, тип, семейство или група от неща, но най-вече род. Ние говорим например в граматиката за женски и за мъжки род. На френски, а и в българският език се говори за жанр в изкуството или литературата. Тоест, джендър означава нещо като род или тип. Във феминистическите употреби обаче на тази дума в последните 50 години се извършва едно чисто идеологическо подменяне на основния смисъл, като той се натоварва с конотации изтръгнати от социологията и движенията за човешки права на негрите в САЩ и други онеправдани малцинства. Това дава допълнителна мощ на този термин, докато в днешни времена, той достига до мащаба на една всеобща борба между половете, инициирана вече не само откъм лагера на феминизма, но обхващаща вече самата същност и смисъл на това какво значи да си мъж или жена. В тази борба се включват правозащитници на гей правата, въвеждат се дефиниции на пола като социален, а не детерминиран от природата конструкт, допълват се нови джендъри и се изисква по императивен начин свободата човек сам да детерминира своят джендър в името на свободата на неговия избор. В противен случай се говори за властова диктатура на елитите, главно от бял, християнски и мъжки пол, галено наричани male chauvinist pigs и респективно за всемирна революция срещу тях под феминистки и гей знамена.

Това е засега положението с джендъра.

Коментарът е от фейсбук