Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Деси Банова-Плевнелиева
Деси Банова-Плевнелиева

Съпругата на президента Росен Плевнелиев (2012-2017) Десислава Банова е поискала разрешение да пълни с минерална вода басейн в имота й в разложкото село Баня.

От името на едноличната си фирма тя е внесла инвестиционно предложение "Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 на находище "Гулийна баня", с Баня, община Разлог за захранване на предвиден за изграждане басейн в поземлен имот", до Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Банова иска да ползва вода от сондаж 6 за захранване на предвиден за изграждане външен рекреационен басейн тип - топило. Басейнът ще бъде с полезен обем 30 куб. м и ще се пълни със свежа минерална вода. Обемът на басейна ще се обновява ежедневно със свежи води в количество до 10% от основния му обем. Температурата на водата в басейна ще се поддържа до 32 градуса. Поради факта, че температурата на водата от сондаж №6 достига до 58 градуса, се налага смесване с тръбопроводна питейна вода за достигане на необходимата температура в басейна. Проектният дебит е до 0,20 л/сек. средногодишен дебит за 365 дни, като на ден е до 17,71 куб. м, средноденонощното количество е до 120 кубика, а годишно водно количество до 6464,15 куб. метра.

Предвидено е изграждането на тръбопровод, с дължина 2600 м, за довеждане на минералната вода от сондаж №6 до поземления имот. Битовите отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

Находището е в Списъка на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост. С Решение на Министъра на околната среда и водите, то е предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на община Разлог. Съгласно заповед от март 2023 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на експлоатационните ресурси за находище "Гулийна баня", утвърденият технически възможен дебит на този сондаж е в размер на 14 л/сек. Към настоящия момент има налични свободни водни количества, категорични са от Басейнова дирекция и са определили на 27 февруари инвестиционното предложение като допустимо и са изпратили становището си до РИОСВ.