Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Наредба за енергийно бедни и уязвими потребители определя кой ще взема помощи.
Наредба за енергийно бедни и уязвими потребители определя кой ще взема помощи.

От дохода на домакинство вадят стипендиите, но включват социалните добавки

Пенсионери над 65 г., и хора с 50 и над 50% намалена трудоспособност, както и такива, които имат нужда от помощни средства за независим живот или ползват медицински уреди, ще получават енергийни помощи.

Тези хора са включени в уязвимите потребители на електроенергия. Тук са и тези, които получават социални или целеви помощи за отопление. Това става ясно от проект на наредба за енергийно бедни и уязвими потребители, която министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане.

Компенсации ще получават

и хората,

чийто разполагаем доход пада под линията на бедност, след като покрият енергийните си разходи. Те са включени в графата енергийно бедни, което означава, че ще им остават по-малко от 526 лв. на член на домакинството след плащане на сметките. Проста сметка показва, че четиричленно семейство от двама възрастни и две деца трябва да има под 2104 лв., за да взема помощи. В този доход не влизат стипендиите на ученици и студенти.

Домакинствата, които са енергийно бедни, ще се определят освен според дохода и на база на разхода за енергия и енергийните характеристики на жилището. Оценката за разходите ще се определя всяка година.

За да се пресметне типовото потребление на енергия, жилищните сгради са разделени на пет типа. В първия са старите и несанирани, строени преди 2010 г., като годишният им разход за енергия е 400 киловатчаса на кв. метър -

те са с най-голямо

потребление

180 квтч на кв. метър на година е прагът на втория тип сгради, строени след 2010 г. Тези, които са санирани , но също са вдигнати преди 2010 г., са третият тип, а годишното им потребление е определено на 216 квтч на кв. метър.

Сгради с клас В са четвъртият тип, а консумацията за тях е 135 квтч на кв. метър. Петият тип са обновени еднофамилни къщи, а годишният праг на енергията, която потребяват, е 125 квтч.

Определя се и площта на домакинство според броя на хората в него. Ако има само един човек, тогава площта е 40 кв. метра. Тя се вдига на 50 квадрата при двама души, а след това расте с 10 км. метра на всеки допълнителен член на домакинството.

При изчисление на типовото потребление на енергия, ако в домакинството има възрастни хора над 65 г., такива с увреждания над 50%, деца до 18 г., се прилага коефициент за уязвимост от 1,3 - тоест възможността за получаване на помощи е увеличена с 30%.

От дохода на едно домакинство ще се приспадат социалните помощи, които членове на семейството получават, така че това може да промени статута им на енергийно бедни.

След определяне на енергийно бедните и уязвимите потребители, те се включват в информационна система. Наредбата обаче не казва какъв е механизмът за компенсации.

 От Министерството на енергетиката поясниха, че те могат да бъдат включени в програмите за енергийна ефективност на МРРБ, като така се вдигне безплатната част при санирането.

Точна какви пакети с компенсации ще се дават, тепърва ще се разработва, тъй като до 2026 г. битовите потребители остават на регулирана цена.

Фокусът на компенсациите, които се предвиждат за битовите потребители, ще е насочен най-вече към енергийно бедните и уязвимите потребители. Например, ако месечната зимна сметка е 300 лв., помощта може да стига до 200 лева.

Енергията, която домакинствата са ползвали, се остойностява по типови цени. Те се определят по формула, която включва утвърдената от КЕВР тарифа, таксите за мрежовите услуги и ДДС.

Друга методика пък указва как се изчислява разходът на енергия. Това става на база на годишното потребление, типа на сграда и енергийното ѝ потребление, на площта според броя обитатели, типовата цена и коефициента за уязвимост.