Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Крум Зарков председателства първото заседание на новия орган.
Крум Зарков председателства първото заседание на новия орган.

Министърът председателства първото заседание на Съвета за прилагане на Националния координационен механизъм за върховенство на правото

Днес бе конституиран Съветът, както и Граждански съвет към него във връзка с влязлото в сила на 9.08.2022 г. постановление на правителството. С него се изменя и допълва постановление от 2019 г. на Министерския съвет за създаване на такъв орган,

който поради различни причини не е конституиран до сега, уточни министър Зарков.

„Идеята за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет към него е да се организира вътрешен мониторинг на областите, които бяха и продължават да са под наблюдението на Европейската комисия (ЕК) по два механизма. Единият е мониторингът само върху България и Румъния, който не е отменен, и другият е новият хоризонтален механизъм за годишна оценка на върховенството на правото върху всички членки на ЕС“, каза министър Зарков в началото на заседанието. Той допълни, че целта е тези две области да са под вътрешно наблюдение, така че да не допуска отстъпление и да се продължават усилията в зададените и приети от страната ни насоки.

„Важно е Съветът да започне активно да работи. Служебното правителство счита, че мониторинговият механизъм върху България е изчерпан и не бива да продължава да служи като неформален аргумент срещу по-дълбоката интеграция на България в ЕС“, заяви Зарков.

По думите му работата на Съвета би била много полезна за постигането на националните цели за върховенство на правото и качествена реформа в правораздаването и правосъдието, по-дълбока и по-качествена интеграция на страната ни в ЕС.

По време на днешното заседание бе обсъден подход за действие, касаещ изпълнението на отправените от ЕК препоръки с третия годишен Доклад относно върховенството на правото в Европейския съюз за 2022 г.

Сформирана бе и работна група, която да изработи Вътрешни правила за дейността на Съвета и на Гражданския съвет към него.

Членове на новият орган са председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, главният инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на културата и главният секретар на Министерския съвет.