Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

7 септември се доближава до националния празник преди 1989 г. - 9 септември.
7 септември се доближава до националния празник преди 1989 г. - 9 септември.

Роден е на 2.09.1911 г. по Юлианския, не на 7.09. по Григорианския календар

Това показва актът му за раждане, издаден в Правец на 8 септември

България тогава още се води по стария стил, по новия рожденият ден на бившия Първи излиза 15 септември

Тодор Живков е роден 8 дни по-късно от това, което пише в официалната му биография. Това показва актът му за раждане, издаден от Правешката община и публикуван в англоезично издание.

Документът сочи, че той се е появил на белия свят на 2 септември 1911 г. по Юлианския календар в 9 часа сутринта (или 15 септември

по новия Григориански календар, който използваме днес

– бел. ред.), става ясно от книгата на Борис Дийн "Оригиналната йога. Свръхчовеците", издадена на английски. Авторът е поискал справка от Държавна агенция "Архиви". Получил е отговор, че актът за раждане на бившия Първи е издаден на 8 септември 1911 г. от Правешката селска община, околия Орхание. В електронното издание прилага и факсимиле от молбата и свидетелството.

Факсимиле от акта за раждане на бившия Първи
Факсимиле от акта за раждане на бившия Първи

Дийн посочва, че официалната историография води бившия Първи за роден на 7 септември 1911 г., тъй като тази дата фигурира в дипломата му от Държавната печатница за завършено средно специално училище.

Объркването започвало

от издадената в Правец и заверена в Ботевградското околийско управление лична карта на човека от народа, която пък показва 14 септември 1911 г.

Затруднение идва и от факта, че в акта за раждане той е записан само с първото и бащиното си име като Тодор Христов.

Специално за българските си читатели Борис Дийн е превел целия откъс за рождената дата и астрологическите периоди от живота на Тодор Живков и го е публикувал. Ето и какво се казва в документа, който в регистрите на Правец фигурира под номер 127:

"На хилядо деветстотин и идинадесета година, на осмий септемврий, на девет часа пред обед, пред нас Генчо Ив. Буровски, кмет и длъжностно лице по гражданското състояние на Правешката сел. община, Орханийска околия, се явиха в общинското управление Христо Тодоров Живков, земледелец, на двадесет и две години, живущ в същата община, който ни обяви раждането на едно дете от мъжки пол, като ни заяви, че то се е родило в неговото жилище на вторий същия месец в девет часа пред пладне от него и от съпругата му

Маруца Петкова,

на двадесет и две години, без занаятие,

и че му е дадено име Тодор.

Това обявяване ни се направи в присъствието на Иван Г. Банзаров, земледелец, на тридесет и пет години, и Тодор В. Живков, замледелец, на шестдесет години, и двамата живущи в Правешката община, след което като се удостоверихме за раждането и пола на детето,

съставихме настоящий акт,

който се подписа от нас, обявителя и свидетелите, подир като им се прочете.

Кмет: (подпис, печат "Софийско окръжие – Орханийска околия – Правешка селска община”)

Обявител: Христо Тодоров

Свидетели: Ив. Г. Банзаров, Тодор В. Живков."

"Актът за раждане на Тодор Христов Живков е граждански документ, съставен в изпълнение на Закона за лицата (ЗЛ) ДВ. бр. 273 от 17.12.1907 г., в сила 01.01.1909 г., и този факт изглежда не е бил известен на Живков, поради което той прави погрешни умозаключения и пресмятания въз основа на кръщелното си свидетелство", пише Борис Дийн в книгата си. И обяснява особеностите на закона.

Според него името на новороденото се състои от собствено и бащино. Само в някои случаи се дописва и презимето на бащата. Освен това документът трябва да съдържа общината, къщата, годината, месеца, деня и часа на раждането, пола му, къде, както и дали е родено живо или мъртво. А майката се вписва със собствено и бащино име.

В закона изрично се казва, че свидетелството се издава до една седмица след първия плач на новороденото.

Иначе са

предвидени глоби

за неспазване

на срока.

На родителите се посочва и занятието.

Същото се отнася и до задължителните двама свидетели, които в случая с Тодор Живков са били дядо му, на когото е кръстен, и Ив. Г. Банзаров. Всички тези изисквания са спазени в свидетелството на Тодор Живков.

Въпреки че в акта му за раждане е обявена датата 2 септември, в официалната му биография пише, че се е появил на бял свят на 7 септември 1911 г. Защо точно тя?

"Още преди 1989 г. бе широко известно, че рожденият му ден 7 септември по политически съображения е подбран така, че

да се вмести прецизно до националния празник тогава 9 септември,

без обаче да застъпва Съединението и още по-малко деня, когато според вица човек си купува фабрика - 8 септември", пише журналистът Росен Янков в "168 часа" през 2016 г. Според него датата е била удобна най-вече за държавния протокол и редовно даваните по онова време приеми на дипломатическия корпус.

В мемоарите си, издадените през 1997 г., бившият Първи се спира на въпроса за рождения си ден: "Дълги години бе оспорвана и датата на моето раждане. И то не от някой друг, а

от собствената

ми майка.

Нашият спор с нея така и не приключи. Наложих се аз, но тя докрай остана на своето. Какъв е случаят? Майка ми твърдеше, че съм се родил навръх Симеон по стар стил.

Но свещеникът, който ме кръщавал, известният поп Велчо, бил порядъчно пийнал, та сварил да запише само деня на кръщавката, а пропуснал датата на раждането ми. Познавах добре традицията по нашите места и знаех, че обикновено детето минава през светия купел месец след раждането.

Пресметнах и определих датата - 7 септември. Майка ми остана непреклонна: "На никакъв 7-и, роден си навръх Симеон, на 20-и." Всеки път завършвах препирнята ни с думите: "Иди се обяснявай с попа, мамо, мен ме остави". Ако я бях послушал, сега щях да съм по-млад с цели 13 дни!".

По времето на появата на Тодор Живков на бял свят в България е действал Юлианският календар - 2 септември 1911 г. по Григориански календар е 15 септември. Новият стил е въведен от папа Григорий XIII

първо в католическите страни през XVI век.

Протестантските го въвеждат през XVIII век, а православните чак през XX век. У нас е приет с указ на цар Фердинанд за 31 март 1916 г., след който следва директно 14 април 1916 г. Затова всички дати преди това се коригират с 14 дни, както и с рождения ден на Тодор Живков.