Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Тя не заменя йога-традицията

Превключва енергиите от съвременната “лунна култура” към новата “слънчева култура”

Паневритмията е дадена от Учителя като Божествено послание за новата епоха на Водолея. Той многократно е говорил за магичната й мощ като танц, въздействащ върху природата, планетата, човешката цивилизация и дори върху съдбите на нациите. Танцът не само укрепва физическото тяло, той развива ума, разширява чувствата, изгражда по-фините ни духовни тела, свързва душите и работи за обединението на хората. Паневритмията ни свързва с енергиите на изгряващото слънце.

Тя активира

напълно различни

колективни

енергии

и създава условия за изграждането на новата слънчева култура.

Учителя многократно е говорил за магичната мощ на паневритмията като танц, оказващ въздействие върху природата, планетата Земя, човешката цивилизация и дори върху съдбите на култури и нации.

В книгата си "Второто пришествие" д-р Леон Москона обяснява, че паневритмията е новият тип духовна практика, съответстваща на епохата на Водолея, така както йога е била духовната практика, съответстваща на епохата на миналия Златен век. Танцът помага да отворим духовните си центрове (чакри), да се издигнем в по-висшите духовни светове и да достигнем пълна себереализация - главната цел и на йога-практиката от хиляди години.

Паневритмията обаче идва не да замени йога-традицията, а да предложи

равностойна алтернативна духовна практика

за новата епоха. Същността на новата епоха е осъвременяването и съживяването на всички духовни пътища и разцъфтяването на всички духовни традиции.

4 Главната разлика между класическата йога-традиция и новата духовна практика, дадена от Учителя, е в посоката на протичане на духовно-космичната енергия. Индуистката традиция се е развивала в съответствие с инволюционния път на човечеството. При него макро- космосът се проектира върху микрокосмоса, което води до индивидуализация на човешките същества. Ето защо духовните техники имат индивидуализираща и интровертна насоченост.

Новата епоха на Водолея идва, когато потокът на духовно-космичната енергия е еволюционен, при което се случва обратното - микрокосмосът се проектира в макрокосмоса и човекът се превръща в духовно-космична същност, живееща едновременно на всички нива на творението. (Да си припомним, че Исус Христос е Божественият Учител, който смени посоката на развитие на човечеството от инволюция към еволюция и това определи типа на духовната практика в християнството.) Паневритмията подчертава колективния принцип - тя е групов танц, който е в състояние да включи стотици, дори хиляди души, танцуващи заедно, и който е едно екстровертно духовно действие.

4 Тя е оригинална духовна практика, отговаряща на всички нива на йога-практиката, но в съответствие с еволюционния, възходящ духовно-космичен енергиен поток. Тя може да се дефинира като нов тип, равностойна на йога, духовна практика за епохата на Водолея.

4 Танцът

се изпълнява

по двойки,

за предпочитане мъж и жена. Само мъжки или само женски двойки също са възможни, защото паневритмията е танц на души, но обменът на енергии между мъж и жена е най-пълноценен и влияе върху цялостната структура на човешкото същество.

4 По време на танца става интензивен обмен на енергия между партньорите, което засяга цялата структура на човешкото същество - физическо, етерно, астрално и ментално тяло, а също така и висшите тела - причинно, будично и атмично.

4 Смисълът на изпълнението на паневритмия по двойки е да се споделят чувства, мисли, фини психофизични усещания и духовни опитности. Като играем редовно паневритмия с различни партньори, ние осъществяваме богат спектър от взаимоотношения с другия.

4 Това е може би най-демократичният, универсален и всеобхващащ танц в цялата история на човешката танцова култура.

4 Много от характеристиките на паневритмията сами по себе си обуславят превключването на енергиите от съвременната "лунна култура" към новата "слънчева култура". Сега голямата част от колективните

културни

събития

(театри, кина, концерти, забавления, сбирки, телевизионни предавания и т.н.) се провеждат вечер, често продължават и през нощта. Обратно на това паневритмията се играе рано сутрин и ни свързва с енергиите на изгряващото слънце. Тези сутрешни духовни събирания активират напълно различни колективни енергии и създават условия за изграждането на новата слънчева култура. В тази култура главните социални събития стават сутрин, в хармония с подмладяващата и преобразяваща сила на изгряващото слънце. Новата слънчева култура ще замести съществуващата лунна култура, където свободните социални контакти са предимно вечер, под влиянието на метафизичните вибрации на луната.

Главната цел на паневритмията е да работи едновременно с всички наши тела и да установи хармонична динамична връзка между тях. Тя работи върху физическото, етерното, емоционалното, менталното и "волевото" ни тяло и ги издига на по-високи нива на съществуване.

Танцът

активира

нашите тела,

синхронизира тяхното функциониране, предизвиква обмяна на енергии и ги привежда в състояние на съвършено равновесие и хармония.

Хармоничното активиране на различните ни тела има огромен ефект върху физическия организъм. То повишава вибрациите на физическото тяло и го превръща в здрава основа на цялостната структура на нашето същество. Паневритмията помага да установим контакт с природата не само извън нас, но и вътре в нас като тайнство на живота в тяло и неговото съвършенство като божествен организъм.