Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

РАДИКАЛНО: Светла Петкова иска промяна в конституцията за правомощията на ВСС.
РАДИКАЛНО: Светла Петкова иска промяна в конституцията за правомощията на ВСС.

Някои от кандидатите за новия Висш съдебен съвет имат кардинални идеи за промяна на работата му.
Те включват възможност за повишаване на правомощията му, право да анализира причините и да излиза с изводи къде са пропуските при оправдателни присъди по знакови дела, отзоваване на членове на ВСС, поемане на функции на Народното събрание.
Всичко това идва от концепциите на издигнати от ГЕРБ магистрати, за които се предполага, че ще бъдат избрани със сигурност от управляващото мнозинство. Идеите на всички кандидати от парламентарната квота са публикувани официално на страницата на Народното събрание. Същевременно Европейската комисия изключително много държи на избора на новия ВСС. Това е и
приоритет на шефката на правната комисия Искра Фидосова
От избора на ВСС зависи как ще оцени ЕК напредъка на България по реформите в съдебната власт при следващия мониторингов доклад.
Светла Петкова, предложена от депутати от ГЕРБ, иска ВСС да има право на нормотворческа дейност, за да решава казуси, по които пзаконодателството не е уредено. За тази цел Петкова предлага промяна в конституцията или в Закона за нормативните актове, за да се узакони това.
“Зависи дали Народното събрание ще се съобрази с предложенията и как точно ще формулира правото на ВСС да пише норми. Ако там се каже, че ВСС урежда атестирането на магистратите, това
може да доведе
 до произвол на
 новия състав на висшите съдии
Те могат да решат каквото си поискат, а правилото е, че критериите за атестиране на съдиите се залагат в закон. Може да се получи изземване на правомощия на Народното събранпие, ако не се заложат точни граници на работата на новия ВСС. Очевидно ГЕРБ искат да се застраховат чрез ВСС, ако догодина има ново правителство”, коментираха дългогодишни юристи. Преди време подобен текст, гласуван от управляващото мнозинство, падна в Конституционния съд. Но сега кандидат съдийка за ВСС отново го предлага. Тя се позовава на последния мониторингов доклад на Европейската комисия. Петкова цитира, че партньорите от Брюксел настояват да се запълнят ключови стратегически пропуски. Според нея, ако не се гласуват нови правомощия на ВСС, той ще продължи да прави същото, каквото и досега - да назначава, повишава, премества и атестира съдиите, прокурорите и следователите според вътрешни правила.
Светла Петкова предлага и няколко наредби, ако Народното събрание им увеличи правомощията - за оценяване на кандидати при конкурси за магистрати и административни ръководители, за отчитане на степента на натовареност, за разумен срок за делата, за възнагражденията на вещите лица, за поощряване и санкциониране на магистратите. Ако депутатите не позволят на ВСС да има повече правомощия, Светла Петкова предлага да се напише правилник за прилагане на Закона за съдебната власт, където да се уреди работата на ВСС.
Другата  идея също е доста различна от останалите кандидати. Светла Петкова иска ВСС
да настоявап
 пред върховните съдилища да тълкуват противоречиви съдийски решения

Досега това се прави от инспектората към ВСС, където идват всякакви жалби и той прави проверки.
“Висшият съдебен съвет не е подходящ орган, който да предлага на ВАС и ВКС да излязат с тълкувателни решения по определени противоречиви решения. Това е работа на инспектората. ВСС е административен орган и подобна практика би била повод за диктовка на работата на Върховния административен и Върховния касационен съд”, коментираха юристи.
Светла Петкова
иска още ВСС да осветли магистратите, допуснали дела срещу България в Страсбург
и това да се отрази на оценките и възнагражденията им.
ВСС да анализира оправдателните решения по дела от висок обществен интерес и да посочва къде има пропуски - дали не са събрани доказателства, дали прокурорът не е написал добре обосновано обвинение, дали съдиите са подценили фактите или са нарушили закона. Това влиза в концепцията на депутатката Юлиана Колева, издигната от свои колеги от ГЕРБ.
Колева си дава сметка, че идеите  са прекалено радикални.
“Това предложение е рисково и “еретично” от гледна точка на принциппа за ненамеса в работата на конкретния съдебен или досъдебен орган, затова трябва да се прави с всички уговорки за спазване на принципа. Но ако ВСС не прави такъв анализ, дава възможност за изкривени, външни на системата тълкувания, както и за пряка намеса в работата на органите на съдебната власт от страна на чужди представители, които
без задръжки коментират изхода
 от процесите
от гледна точка на собствените си доказателствени стандарти”, пише в концепцията си Юлиана Колева. Според нея така ще се уеднаквят доказателствените стандарти в България между различните съдилища и съдии.
Колева предлага още ВСС да изготви критерии за разграничаване на критиката от намесата и натиска в работата на съдебната власт.
“Най-вероятно ще искат да се измъкнат, ако се опитват да дадат насоки на работата на магистратите и ги разобличим, ще го представят като обикновена критика, а не като вмешателство”, коментираха от опозицията.
Почти всички кандидати, издигнати от ГЕРБ, предлагат да се диференцират заплатите на магистратите според натовареността им и според работата, която вършат. Това, от една страна, е логично, но, от друга, може да създаде предпоставки за толериране на едни и изолация на други магистрати, коментират юристи.
Колева иска прекрояване на съдебната география,
като се препрайонират съдебните райони и се променят щатовете на магистрати и администрация.
Отзоваване на “неефективен” член на Висшия съдебен съвет предлага Каролина Михайлова, също предложение на депутати от ГЕРБ.
“Ефективен инструмент за поемане на отговорност и стимул за работа е предвиждането на възможност, механизъм за отзоваване на член на съвета”, пише Михайлова в концепцията си. Досега подобна идея не е имало. От 2001 г. царят се опитваше да наложи вероятност за отзоваване на депутат, ако не се съобразява с решенията на партията му, но това противоречи на конституцията. Затова досега изгонен по този начин народен представител няма. А за магистрат и член на Висшия съдебен съвет за първи път се чува подобна идея.
Мария Кузманова (пак издигната от ГЕРБ) предлага актуализиране на идеите за несменяемост на магистратите. Тя иска прецизиране на критериите за придобиване на подобен статут. Кузманова иска допълнителни критерии и за назначаване на административни ръководители.

 

РАМО: Опозицията смята Юлиана Колева за близка до Искра Фидосова.
РАМО: Опозицията смята Юлиана Колева за близка до Искра Фидосова.