Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Клон на "Силикон Вели Банк" (Silicon Valley Bank) СНИМКА: РОЙТЕРС
Клон на "Силикон Вели Банк" (Silicon Valley Bank) СНИМКА: РОЙТЕРС

Сривът на "Силикон Вели Банк" е съвсем естествено събитие, което се дължи на неестествената среда на нулеви лихви, помпане на ликвидност и необоснован оптимизъм от индивидуални и институционални инвеститори. Покачването на лихвите тепърва ще поставя на колене тези, които си мислиха, че кредитът на нулеви лихви ще продължи вечно. Голяма част от банките притежават ценни книжа, обезпечени с ипотеки и държавни облигации, закупени преди започване на покачването на лихвите. С повишаването на лихвите цените на тези активи се понижиха съществено, което носи големи загуби за техните притежатели (все още само балансови).

Спадът на цените на държавните и корпоративните облигации (покачването на техните доходности) внесе логичното започване на процеса по ребалансиране на портфолиата на големите инвестиционни фондове. Тази ситуация ще накара банките да повишат лихвите по депозитите, което ще намали сериозно техните лихвени маржове. Тепърва този процес започва и тепърва ще виждаме червени екрани на нашите монитори.

Подобна картина не просто не е лоша, а напротив – прекрасна е. Всичко това ще доведе до естественото изглаждане на големите дисбаланси на пазара на акции и имоти. На пръв поглед подобна ситуация не е приятна, но за инвеститорите в качествени активи, с дългосрочен хоризонт, това са дългоочаквани моменти. В една такава ситуация целият пазар ще претърпи понижения, което включва и качествени компании, които се търгуват дори под своята fair value.

Основните метрики за оценка показват, че към момента Европа и Азия се намират на по-добри (ниски) нива, в сравнение с тези в САЩ. Трябва да имаме предвид обаче, че проблемите в САЩ тепърва ще се проявяват в Китай и Европа. Финансовият сектор в Китай се намира в голяма каша, а плановете на ККП за фискални и монетарни стимули ще влошат ситуацията още повече. От историческа, икономическа и инвестиционна гледна точка Европа губи конкурентоспособност спрямо САЩ, така че по-ниските пазарни коефициенти не гарантират по-висока доходност в следващите години.

От Фейсбук.