Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Освобождението от турско робство - срещу 2 млрд. днешни лева

Пророчеството на Левски се сбъдва - ако Русия ни освободи, ще заменим
един поробител с друг

Заплатата на руския наместник била 600 хил. златни лева или 23 млн. сегашни

Освобождаването ни от турско робство е излязло доста над 2 млрд. днешни лева. В архивната поредица на БНБ за външния дълг е отбелязано, че през 1878 - 1879 г. поемаме задължения в размер на 2,27 млн. златни лева - военна контрибуция на Русия, наложена на победената Османска империя. Извън това

годишната вноска

на Княжеството към Русия е 2,120 млн. златни лева по окупационния заем, а през 1885 г. към тях са добавени и 2,95 млн. златни лева за Източна Румелия.

Тук се налага известно повторение, но то е важно, защото така е формулирано.

Окупационният дълг всъщност са разходите на руското императорско правителство в Санкт Петербург по поддръжката на окупационните руски военни част и гражданската администрация - управлението на императорския руски комисар

в периода 1878 - 1879 г. Според архива на БНБ сумата е изчислена на 89,64 млн. златни лева. Личната заплата на комисаря също е космическа - 600 хил. златни лева, докато за цивилната листа на българския княз са предвидени 500 хил. лв.

600 хил. златни лева представляват над 23 млн. днешни лв., ако се преизчисли стойността им през златото.

Първият, забогатял по този неочакван начин, е руският ген. Соболев. На него му е възложена задачата да състави първото българско правителство.

"Дългът се изплаща на руския кабинет по негова сметка в Банка "Париба" - е отбелязано в архива на БНБ. - Надхвърлящ 2 млн. златни лева, анюитетът се погасява от клоновете на БНБ в Русе, Варна, а след 1885 г. в Пловдив насочват в тази сметка голяма сума от своите обороти. Например през март - април 1890 г. от общо изплатените по всички пера 4,4 млн. лв. русенският клон внася по сметка Окупационен дълг в "Париба" 3,8 млн. златни лева. Същата година БНБ превежда на "Париба" по руската сметка общо 8 867 000 златни лева."

В архива е отбелязано, че спрямо средногодишния размер на приходите в бюджета, през тези 10-ина години дългът е бил 24,25% от държавните разходи.

Княжеството

изплаща 500 хил. лв. за васалния статут,

2,9 млн. за източнорумелийския данък и по окупационния дълг над 5 млн. лв.

В един момент окупационният заем е установен на около 56 млн. лв. заедно с този за Източна Румелия. Ако приемем, че един златен лев е 0,01 унция 90% злато, това са около 560 000 унции злато или 15,8 тона злато. След като една унция злато е 3891 лв., то Освобождението ни е струвало 2,2 млрд. лв. Разбира се, тази сметка е много груба, защото е механична и не отразява нетната настояща стойност, инфлацията и т.н. Все пак тя е някакъв ориентир и то през стойността и количеството златото, че първата руска окупация не е била никак евтина

Впрочем също както и втората през 1944 г. Истински късмет е, че според архивите на БНБ до 1909 г. на Русия са изплатени едва половината от дълга - 26 446 635 златни лева. Това е в резултат на поредица сондажи и тайни преговори, които се увенчават с успех. Въпреки това и 1 млрд. днешни лева също не са малка сума на фона на тогавашна България, финансово обезсилена от робството, от заемите на Османската империя към Русия и Западния свят.

Така пророчеството на Левски се сбъдва. Той приживе предупреждава, че ако оставим Русия да ни освободи, ще заменим един поробител с друг.