Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Мерките при гласуване са дистанция, маски и дезинфекция - нищо различно от всекидневните, казва председателят на ЦИК

Роден е на 15 септември 1967 г. в София. Завършил е право в Софийския университет и магистратура по счетоводство и контрол в НБУ. Доктор е по международно частно право към НБУ. Юрист с над 20-годишен стаж. Преподавател по международно частно право в НБУ. Медиатор по граждански и търговски спорове. Член е на ЦИК от 2007 г., а от 2013 г. до октомври 2020 г. е и говорител на комисията. На 9.X.2020 г. е избран за председател на ЦИК. Владее английски, испански и италиански език.

- Г-н Андреев, заложена ли е бомба със сложните протоколи, които ще попълват секционните комисии? Може ли забавянето, за което предупредиха от “Информационно обслужване”, софийските РИК и някои партии, да доведе до неспазване на сроковете за отчитане на резултатите от изборите и оспорване на вота?

- Централната избирателна комисия прави всичко възможно за организацията на процеса по отчитане на изборните резултати. Да, имаше изказвания, че обработката на протоколите може да доведе до забавяне на обявяване на резултатите, но трябва да се имат предвид няколко неща.

Първо - относно сложността на протоколите. Изборният кодекс поставя определени изисквания към тях и по-специално към тези за секциите, в които ще има хартиено и машинно гласуване, където се изисква да се сумират данните от двата вида гласуване. Това е причината сега да трябва да се въведат доста повече числа като брой, отколкото в предишните избори. Това би могло да забави секционните комисии. Такова забавяне може да има и в РИК.

Няма как обаче

ЦИК да не спази

изискванията

на кодекса

за реквизитите,

които трябва да съдържат протоколите. Затова, след като постъпиха запитвания от няколко РИК и писмо от “Информационно обслужване”, се опитахме отново да видим какви са възможностите за оптимизиране на протокола. Това не се получи.

Поради кратките срокове до изборния ден, където е възможно, увеличихме броя на операторите в изчислителните пунктове за компютърна обработка на резултатите. Така с повече хора, ангажирани с обработката, може да се компенсира евентуалното забавяне при въвеждането на данните от изборните протоколи.

- С колко се увеличават операторите? И само в пунктовете в ЦИК ли ще са повече?

- Не, повече ще са и в изчислителните пунктове в РИК - там, където помещенията позволяват да има повече хора. Взет е предвид и броят на секциите, от които ще се обработват данните.

В ЦИК вместо

70 души операторите

на “Информационно

обслужване”

ще са 100

- Но затрудненията за секционните комисии остават, преди да стигнат до РИК.

- Затова обучителното звено на ЦИК подготви материали, които да подпомогнат секционните комисии при попълването на протокола. На обучителния портал на ЦИК има материали за отчитането на действителните и недействителните гласове и протокол със задачи, с помощта на които членовете на СИК да се подготвят предварително, да го попълнят като тест и да видят по-специфичните моменти. Сложността идва от сумирането на данните за всяка партия, коалиция и независим кандидат от бюлетините и машинното гласуване, като това важи и при отчитането на преференциите.

От друга страна обаче, протоколът е облекчен и вече СИК няма да описва различните групи недействителни бюлетини, да обобщава данните от избирателния списък и дописаните под чертата.

Освен това след края на гласуването машините издават протокол с обобщени данни за действителните гласове по политически сили и независими кандидати, ако има такива, и по преференции. Това също ще облекчи работата на СИК, защото така те по-лесно ще въведат данните в протокола.

- Тоест разписките от машинното гласуване няма да се броят?

- Броенето им е дадено като контрола за действителните гласове, потвърдени от машината, както е разписано в кодекса. То е предвидено и в случаите, в които има разминаване между данните или поради някакъв проблем машината е спряла работа и е преминато само към гласуване с хартиени бюлетини, за да може да се установи окончателният изборен резултат.

- Ще се повтори ли кошмарът в “Арена Армеец” от местните избори преди 6 г., като този път май няма само в София да стоят заключени членовете на СИК, а и в по-големите градове, където листите са по-дълги, и как може да бъде предотвратен?

- Това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към РИК, които ще приемат изборните книжа от СИК. Те заедно с областната администрация и съответната община отговарят за организацията на процеса. Те са натоварени със задължението да организират така приемането на изборните книжа, че да няма струпване на членове на СИК и за тях да бъдат осигурени условия за изчакване. За момента

нито една от трите

софийски РИК не е

изискала от ЦИК

съдействие

по този въпрос или пък да е заявила, че няма да се справи със задълженията си. Затова може да приемем, че е създадена нужната организация за нормалното протичане на процеса по приемане на протоколите.

- Това са първите масови избори у нас по време на пандемията. Как ще успокоите хората, че няма риск да се заразят и да отидат в неделя до урните?

- Изборите ще се проведат в съответствие с указанията, предписани от здравното министерство. Целта на спазването на тези мерки е да се опазят животът и здравето на всички участници в изборния процес - както на избирателите, които ще гласуват, така и на членовете на СИК. Здравните мерки за изборите не се различават съществено от тези, които всички спазваме в ежедневието си при посещение на обществени сгради, пътуване с градски транспорт или пазаруване. Основното е да се спазва дистанция, да няма струпване, всички да носят предпазни маски, да си дезинфекцират ръцете, а членовете на СИК да са с ръкавици. Тоест нищо по-различно от вече изградените навици през последната година. Предписали сме при възможност кабините за гласуване да се поставят така, че да не се налага постоянно да се вдига пердето, и други.

Предизвикателството е, че до момента в такъв мащаб избори в рискова епидемична обстановка не са провеждани в България. Но все пак имаме опит от частичните местни избори, които проведохме през февруари и есента на 2020 г.

- Какво ще е по-различното на този вот?

- Предоставената възможност на хората под карантина да гласуват с подвижни избирателни секции и да упражнят конституционното си право на глас. Те са различни от мобилните секции, с които обичайно гласуват хората с трайни увреждания, които не им позволяват да стигнат до секциите, в чиито избирателни списъци са вписани. Законодателят е предвидил по-кратки срокове за хората под карантина - до 3 дни преди изборния ден да подадат заявление до съответната община, за да бъдат включени в избирателния списък за тези секции. За членовете на тези мобилни секции мерките са по-засилени - те ще носят защитни облекла, за да се изключи всякаква възможност за заразяване. При възможност препоръчваме

избирателят да

упражни правото

си на глас на входа

на жилището си,

за да не се налага членовете на комисията да влизат вътре.

Освен това в COVID отделенията ще има отделни секции, различни от тези за обслужване на останалите пациенти в болниците. Така двата потока се разделят и няма риск от заразяване. Предвидили сме възможност, когато COVID отделенията са на различни етажи или в различни сгради на една болница, секцията да обслужи всички.

Друга специфика е, че на тези избори ще има възможност за гласуване с машини в обем, в който досега не е имало. Сега с машина ще може да се гласува в 9398 секции в страната, докато на евроизборите през 2019 г. това бе възможно само в 3000.

- По данни на здравното министерство около 23 000 членове на СИК са се ваксинирали, което е около 1/4. Притеснявате ли се, че заради опасността от зараза не всички ще се явят в изборния ден, което може да блокира работата на секциите? И какво ще правите с тези, които са получили две дози, но също не се явят?

- Ваксинирането на членовете на СИК е доброволно и само за тези, които желаят да се възползват от тази възможност. Към момента

нямаме данни, че

членове на СИК

няма да се явят

в изборния ден,

защото не са се имунизирали. Ако получим такива, ЦИК ще ги разгледа. Надявам се, че посочените от партиите членове на СИК са лица, които ще подходят отговорно към ангажимента си в изборния процес. Дори и да има такива, знаете, че това се е случвало и на предишни избори, не мисля, че трябва да се приема за недобросъвестно поведение. В крайна сметка, дори и да са получили ваксина и да не се явят, те помагат за достигане на така нужния ни колективен имунитет, който държавата се опитва да постигне с националния имунизационен план, за да се ограничи пандемията. Затова имунизацията на членовете на СИК може да е само от полза, тъй като спомага броят на ваксинираните да се увеличава.

- Защо ЦИК не разреши видеонаблюдение при броенето на резултатите в секциите?

- ЦИК нито е забранявала, нито е разрешавала видеонаблюдението. В случая става дума за съвместните указания на ЦИК и Комисията за защита на личните данни за това правомощие, предвидено в кодекса. В тези указания, които бяха отменени от съда и това в момента се обжалва, ЦИК посочи как да се спазят правилата, предвидени в общия регламент и Закона за защита на личните данни от участниците в изборния процес.

Една част от тях са администратори на лични данни и трябва да спазват определени правила, други - не. Членовете на СИК имат задължения и отговорности с оглед упражняването на избирателното право и отчитането на резултатите. Запитванията, които бяха получени, са свързани със стрийминг в реално време в социалните мрежи на броенето на резултатите от гласуването от застъпници и представители на политическите сили.

Такива права обаче

не са предоставени в

кодекса на тези лица

Те не са и администратор на лични данни. Заснемането на броенето на бюлетините по кодекс е предоставено като право на медиите. Очакваме решението на Върховния административен съд, който ще разгледа жалбите на ЦИК и КЗлД.

- Ще посъветвате ли РИК и кметовете да поискат по-ранно отваряне на секциите и гласуването вместо в 7 ч да стартира в 5, за да се избегне струпване на много хора?

- В кодекса е предвидена възможност РИК или кметовете да отправят такова мотивирано предложение за по-ранно стартиране на изборния ден. Ако постъпят такива искания, ЦИК ще ги разгледа. До момента комисията винаги се е съобразявала с подобни искания. Няма как сами да инициираме такова общо послание, защото ситуацията във всеки район е различна.

- Кметовете са притеснени за мобилните секции, които трябва да сформират за гласуването на хората под карантина. Първо, не се знае дали ще има достатъчно кандидати за членове. После сроковете са много кратки - до 31 март се подаваха заявленията, а на 1 април се сформираха секциите. И накрая - една такава комисия може да посети ограничен брой адреси, а при много желаещи може да се окаже, че времето няма да стигне.

- Тежестта за образуването на тези подвижни секции пада върху общинските администрации. Но те са тези, които имат достъп до избирателните списъци и регистъра на карантинираните и изолираните. Краткият срок е продиктуван от факта, че болните се поставят под изолация за 14 дни, а контактните - под карантина за 10 - срок, който е много близък до изборния ден. Това е причината в нашето решение да е предвидено подаването на заявленията да стартира 10 дни преди изборите, за да обхване и двете групи. Така или иначе до момента подобно нещо не е правено и анализа, който ЦИК ще направи след изборите, ще каже кои са били предизвикателствата пред организацията на вота и какъв брой адреси може да обиколи една подвижна секция. Имаме статистика от предишни избори, при които в нормална ситуация една такава секция може да обслужи между 30 и 50 избиратели. Това означава, че сега по-голям брой на заявленията може да затрудни обикалянето на всички адреси. Притесненията на кметовете са разбираеми. Надявам се, че политическите сили, които предлагат членовете на подвижните секции, ще направят нужното, за да може да се попълнят съставите и избирателите под карантина да упражнят правото си на глас.

- Но ако на 1 април имаш положителен тест за коронавирус и бъдеш поставен под карантина, няма да можеш да гласуваш дори и с подвижна секция.

- Така е, но чисто технологично няма как в по-кратък срок да се обработят данните, да се направят проверки в здравните регистри и да се изготви избирателният списък. Затова законодателят е предвидил това да се случи до 3 дни преди изборите.

- Разкривате рекорден брой секции в чужбина, но в Англия, Турция и САЩ те ще са по 35. Ще препоръчате ли там и в държави с големи български общности да се разкриват по 2 тъмни стаички?

- Където има

възможност за

повече от една

кабина за гласуване,

тя трябва

да се реализира

- не само в чужбина, но и в секции в страната. Организацията на секциите в чужбина е в правомощията на дипломатическите и консулските представителства съвместно с организациите на българските общности. Те трябва да преценят къде може да има и втора кабина. В ЦИК постъпиха такива искания и сме ги препратили на Външно министерство, за да бъдат взети предвид.

- Дайте съвет на хората - за какво да внимават в неделя, за да бъде гласът им действителен?

- Първо, бих ги посъветвал да отидат по-рано да гласуват. Така ще се избегне струпване и по-дълго чакане пред секциите. Освен това ги призовавам да проявяват повече търпение, да изчакват реда си и да следват указанията на членовете на секционната комисия. Нека да се запознаят с кандидатските листи, преди да отидат да гласуват, защото, ако това се случи в тъмната стаичка, ще забавят гласуването и ще се образуват опашки. Нека да напомня и правилата за гласуване с хартиена бюлетина - първо с X или с V с химикалка, пишеща със син цвят, се отбелязва вот за партия, коалиция или независим кандидат.

След това, ако избирателят желае, може да отбележи по същия начин преференция за даден кандидат от избраната листа на партия или коалиция в кръгчетата. Избирателите трябва

да следят

бюлетината да бъде

откъсната пред тях,

да се постави първият печат, а след гласуването - и вторият. Сгъвайте бюлетината така, че да не се показва как сте гласували.

Ако в секцията има машина, избирател, който иска да гласува с нея, трябва да следва указанията на СИК за активиране на устройството и след това тези, които самата машина дава. Те са достатъчно ясни, за да може всеки да упражни правото си на глас. Бюлетината на екрана на машината има 3 страници. Затова не бива избирателите да се притесняват, ако не видят на първата страница партията или коалицията, за която ще гласуват. В тези случаи трябва да отидат на следващите страници.

Разбира се, и в хартиената, и в електронната бюлетина има опция “Не подкрепям никого”. Тези гласове са действителни, но избирателите трябва да знаят, че те не оказват влияние върху разпределението на мандатите.