Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Секретна операция ала Джеймс Бонд зад първия ни суперкомпютър Дръзка спецоперация поставя началото на шеметния възход на българската електроника.

След предателство в САЩ са в шок - съветското разузнаване изпълнило 3/4 от поставените задачи по придобиване на секретни технологии

В предишен брой разказахме как е било създадено Научно-техническото разузнаване (НТР), кога по света започва разработването на лабораторни вируси, чиято цел е селективно да поразяват определени народи и раси, и колко необходима е сега подобна структура, за да осигурява надеждна информация не само за пандемичната обстановка, а и за научните пробиви и особеностите на различните ваксини.

Юношеството на НТР е периодът, в който започва изграждането на широк и качествен сътруднически апарат. Не "доносници", а водещи специалисти и учени, хора, които никога не са доносничили за свои колеги, а са помагали за определяне на приоритетите и на тесните места, където

НТР трябва да помогне, придобивайки информация,

за дефиниране на задачите и изготвяне на качествени ориентировки какво, къде и как да се търси, за оценка на получаваната информация, както и за нейното обезличаване за опазване на източниците, при бързото и качествено усвояване на придобиваните данни, при определянето на възникващи нови въпроси и не на последно място участието на някои от тях при изпълнение на отговорни и често рискови задачи зад граница. Говоря за стотици патриоти, честни и безкористни българи, които в резултат на политическите борби през прехода бяха вкарани без абсолютно никакво основание в категория "доносници". Като общество сме в огромен дълг пред тези хора и дано да дойде ден, в който ще го осъзнаем и ще кажем: "Извинете! Глупави бяхме и повярвахме на манипулациите".

За илюстрация ще дам само един пример. Сътрудник на НТР, български гражданин с най-обикновен паспорт, който не му осигуряваше никаква защита, да го наречем "Коперник", успя да попадне на работа в обект, в който се експериментираше с първата ЕИМ от ново поколение (тогава все още компютрите ги наричахме електронноизчислителни машини). Тя още не бе пазарно обявена и щеше да промени революционно много неща в изчислителната техника. И последва операция от джеймсбондовски тип, което в действителност се случва много рядко в реални условия.

Успя да направи копие от секретните ключове

на хранилището на сервизната документация, да проникне в него неколкократно, да изнесе, да копира и да върне на местата им това, което като специалист знаеше, че е важно и необходимо. Провал на операцията, продължила месец, му

гарантираше дълги години зад решетките

Но го направи с ясното съзнание, че помага на страната си. Помага не за да конкурира чуждата фирма - това просто не беше възможно, не да я краде, защото на нея просто не й беше разрешено да го продаде, а за да помогне да спечелим в СИВ битката с партньорите за получаване на специализация и съответно на сериозен дял от социалистическия пазар.

Какво стана с документацията? Тя не бе копирана в конкретен продукт по простата причина, че нямахме елементната база, която също не можеше да се купи нормално на външния пазар. Но тя даде идеи на нашите специалисти и в средата на 70-те години България беше първата в Източна Европа, създала многопроцесорен суперкомпютър, извършващ 100 милиона операции в секунда. Това означаваше милиарди преводни рубли.

Именно през този период бяха определени и

изучени основните обекти за агентурно проникване

(ОАП), беше вербувана нова, качествена агентура във или с възможности по тези обекти. По същото това време до голяма степен бе решен и въпросът за създаване на подходящи прикрития в страната и зад граница за работа по линия на НТР. Бих го нарекъл

период на новите хоризонти

Възмъжаването бе периодът, през който се изгради ефективна система за определяне на приоритетите, дефиниране на задачите, тяхното съгласуване и утвърждаване на правителствено равнище, за разработване и непрекъснато актуализиране на ориентировките за работа по всяка отделна задача, фокусиране на усилията върху важните и нерешени проблеми, обвързване на задачите с наличните възможности и насочване на целите към създаване на нови възможности.

Дейността, която трябваше да се осъществи вътре в страната, се водеше в режим на тясно сътрудничество с Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) и с нея бе ангажирано пряко неговото ръководство.

С активното участие на проф. Никола Виденов, първи зам.-председател на комитета, бе разработена стратегията за решаване на тези въпроси, утвърдена от правителството. Появиха се нови важни структури: Център за приложна информация (ЦПИ), чрез който се реализираше придобиваната информация, подготвяха се проектоплановете,

изготвяха се информационните задания

и се поддържаха ежедневни контакти с водещите специалисти в отраслите електроника, химия, машиностроене, животновъдство и селско стопанство, фармация, специални производства; Център за ускорено внедряване (ЦУВ). Бе изградена високоефективна система, обхващаща целия процес: планиране - придобиване - реализация.

НТР бе основното и ръководното звено в цялостната дейност, но системата включваше многократно повече хора, отколкото бе щатният състав на разузнаването. Все "доносници" и "ченгета" според някои "умни" политици.

Изградената активна обратна връзка между НТР и потребителите бе залогът за бъдещите успехи.

Утвърждаването

20 години след прохождането си НТР вече бе надхвърлило чувствително началните рамки. То бе показало висока ефективност, допринасяйки за постъпване на милиарди в държавния бюджет, бе доказало своята жизненост и потенциал. Съвсем логично в началото на 80-те години от отдел в българското разузнаване с решение на правителството то стана първото и единствено самостоятелно управление в рамките на Първо главно.

Един от мотивите за това решение бе реалното качествено и количествено развитие на това разузнавателно направление. Не по-малко важен бе и фактът на сериозното усложняване на агентурно-оперативната обстановка в повечето държави и на първо место в САЩ.

Президентът Джими Картър първи проявява интерес по въпроса за технологичните загуби на САЩ в резултат на дейността на източните разузнавания. При неговата администрация

за първи път ЦРУ

има задължението да анализира и да докладва пробивите в сферата на изчислителната техника.

Още в началото на мандата на Рейгън са дадени дефинитивни нареждания за "затваряне прозореца на уязвимост", позволяващ на Изтока

да прониква в тайните на стратегическите оръжия

Ще спомена само един епизод от изпълнението на тази директива. Разкривайки опит да се изнесе цяла компютърна система чрез специално създадена фиктивна фирма през трета, съюзническа на Щатите държава, ЦРУ "пропуска" сделката. Тя е "осъществена", като в резултат на нея в бюджета на ЦРУ постъпва платената немалка сума, стоката преминава през транзитната държава, а в крайната дестинация са получени контейнери, пълни с чували пясък.

Един от големите провали е свързан с успех на френското разузнаване да вербува полк. Ветров, псевдоним Farewell (Сбогом), отговарящ за оценка на придобиваната информация от управление "Т" - научно-техническото направление на съветското разузнаване. Ветров предава на французите обобщени отчети на управлението за задачите, успехите и неизпълнените задачи, по които продължава работа. Той съобщава имената на повече от 200 оперативни работници на НТР, които са на работа в резидентурите на КГБ в 10 страни, и косвени данни и наводки за

повече от 100 вербувания в САЩ и Западна Европа

През юли 1981 г. по време на икономическия форум на високо равнище в Отава на среща на четири очи президентът Франсоа Митеран съобщава на Роналд Рейгън за случая "Ветров". Досието Farewell е връчено на вицепрезидента Джордж Буш-старши, а той от своя страна го предава на ЦРУ. За първи път американците са пред отворена врата към дейността на НТР.

Анализът е смайващ. Той показва, че от 1970 г. само в сферата на електрониката: радари, компютри, производство на полупроводници и интегрални схеми, са били придобити хиляди документи и образци и че съветското разузнаване е изпълнило от 2/3 до 3/4 от поставените му задачи.

От този момент проблемът с трансфера на технологии става приоритетен за цялата разузнавателна общност на САЩ - това ще рече всички разузнавателни и контраразузнавателни служби. Именно тогава се ражда и

новата стратегия за противодействие

Тя има два ключови момента. Единият е, като се знае за нерешените задачи на руското НТР, да се организира поредица от активни мероприятия за пускане по каналите на всички източни разузнавания на заблуждаваща, неточна, ангажираща време и средства информация. Към реализацията на тази стратегия са привлечени и много американски фирми, които са между ОАП на източните разузнавания, за да разработят и "да пропуснат" такава манипулирана информация.

Паралелно с това е решено към Изтока по подходящ начин да изтече информация за тези действия, така че всяко едно сведение и най-вече вярното да се приема със съмнението, че може да е дезинформация с цел заблуда.

Вземат се крути мерки за затягане на експортния контрол, за засилване на контраразузнавателната работа и за пропускане на информация към медиите с оглед ограничаване на готовността на фирми или отделни лица да престъпят законите.

Тази стратегия дава резултати. Според документи на ЦРУ дефектни чипове стигат до руски стратегически оръжия, дефектни турбини се вграждат в руски газопроводи, подправени технологии нарушават процеси в химически заводи. Пентагонът успява да прокара

заблуждаваща информация за самолетите "Стелт",

за космическата защита и за тактическата авиация. Когато след изстрелването на "Буран" президентът Рейгън вика директора на ЦРУ Уилям Кейси на доклад защо съветската космическа совалка прилича толкова много на американската, отговорът на Кейси е, че е реализирана по отхвърлен от НАСА проект.

Защо САЩ се провалиха с шпионския скандал "Пеньо Костадинов", четете в следващ брой.