Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Учени: Прабългарите са били снажни европоиди, а не ниски и кривокраки татари, тюрки или славяни

Преди няколко години български и италиански учени се заеха да установят какво се крие в гените на съвременните българи и стигнаха до изненадващи резултати.
Оказва се, че според изследванията нищо, което знаем за древните ни предци от учебниците, не е вярно.
Досега официалната историография приемаше тезата, че произходът на съвременните българи се е получил от смесването на прабългари, славяни и траки. В същото време се подчертаваше тюрко-алтайският произход на прабългарите.
Новината е изумителна, още повече, че на по-ранен етап българските представители на същия екип от учени категорично ни бяха обявили окончателно за
“особен вид
славяни”
Сега проучванията били “надградени” и със сигурност са установени няколко забележителни факта. Първо, прабългарите нямат нищо общо с тюрки и алтайци. Не идват от монголските степи и не са били ниски, набити, с тъмна коса и дръпнати очи, а са били снажен народ, който е бил напредничав в развитието си. Изненадващо най-близо по гени до нас са други европейски народи, като италианците и гърците. Освен това славянският елемент в генофонда ни е пренебрежимо малък - под 5%.
Учудващо е, защото интерпретацията на данните става съвместно с историци и антрополози, които са работили с материалите. Изследването е продължило повече от 8 години и обхваща както
сравнение на
древни ДНК,
така и на съвременен генетичен материал, а резултатите са публикувани в повече от 10 научни статии в най-реномираните научни издания. Изследването за гените на съвременните българи е внушително. То е направено с около 900 проби, които са взети от кръвосъбирателните центрове на армията, равномерно разпределени върху цялата територия на България. То е и четвъртото по размер изследване след тези, проведени в Испания, Шотландия и Италия.
"Нашите данни показаха, че древните българи, или прабългарите, са западни евразийци, т. е. те имат характеристика на европоиден народ - коментира акад. Ангел Гълъбов пред "168 часа".
- За славяните не успяхме да намерим никакви исторически следи, въпреки че те също са част от нашия народ. Тяхна древна ДНК от нашите земи не е налична, тъй като те са изгаряли труповете си.
За тези, които смятат, че траките са предшественици на българите, също ще кажа, че не е вярно.
Тяхното влияние
се абсолютизира
предвид на богатствата, които се откриват в нашите земи.
Прабългарите са европейски народ и нямат никакви тюркски гени. Следите от всякакви източни народи са изключително минимални - струва ми се, че беше под 1%. И в това отношение те не се различават от много други европейски народи.
Ясно е, че съвременните българи носят гени на различни предшественици, които са се смесили. Правихме изследвания както на ядрената ДНК, така и на митохондриалната ДНК.
Първата се предава по бащина, а втората - по майчина линия. Така или иначе различие няма и фактически българите са един европейски народ, съществено различаващ се например от турците, въпреки че пет века са били под турско владичество."

Оказва се, че най-близки са гените ни с естествените ни съседи - населението в Средиземноморието.
"Според изследването известна
близост се
доказва със
Северна Гърция,
в която населението е доста смесено... Също с хървати и румънци. Имаме близост с италианците, което също не е изненадващо. Нямаме данни за сърбите, които доскоро не бяха правили подобни изследвания", казва още ученият.


Археолозите не изглеждат изненадани от поредната промяна в концепцията за произхода ни на базата на генните изследвания
"Нас ни учеха, че българите са тюрки, след това, че са хуни, сега казват, че кан Аспарух е дошъл с няколко групи българохуни, българославяни, българоготи... Имаше версии и за перси и афганци, така че тази информация постоянно се променя - споделя проф. д.и.н. Румен Иванов от Националния археологически институт към БАН. - За да бъде представително такова изследване генофондът, трябва да се взема от няколко места, и то от некрополи от няколко епохи. Аз съм специалист по римската епоха и мога да ви дам данни за този период по нашите земи. През него тук имаме смесено население - траки, гръцки преселници от Мала Азия и малко римляни - затова можем да кажем, че този средиземноморски тип са траки, елини и може би малко римляни от Италия.
През 70-те и началото на 80-те години е проучен южният некропол на град Августа Траяна, дн. Стара Загора. Изследвани са 370 скелета. Според типологията на Боев-Чолаков-Кондова-Чолакова средната възраст е - мъже 49 г., жени 44 г. и също има много деца между 5 и 9 г., като повечето са починали от болести. 55% са от т.нар. средиземноморска раса. В останалите 45% имаме само един череп, който е монголоиден. Другите черепи са от алпийска раса и след тях са тези от европоидна-монголоидна.
Правени са и изследвания в Абритус (Разград), Филипопол (Пловдив) и Одесос (Варна), където процентът от т. нар. средиземноморска раса е по-малък. Всичките некрополи са от ІІ-ІV в. от н.е."