Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Сумата на таксите, отнесена към активите, е 0,88%

“168 часа” се обърна към Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, за да отговорят на следните въпроси:

l Съществуват ли в ЕС и САЩ такси от 3,75 и 0,75% като тези у нас?

- Таксите за управление на активи са различни по цял свят и зависят от размера на внасяната сума, от честотата на вноските и от начина на активно управление на средствата.

В допълнение е важно да се отбележи, че честа практика извън България е една

значителна част

от разходите

като например за банката - попечител на портфейлите на пенсионните фондове, и таксата за надзор, да се дължи директно от фондовте.

В този смисъл без значение колко и какъв вид са таксите, е важна общата цена на услугата, за да не въвежда в заблуждение.

Трябва да бъде отчетено, че в България сумата на таксите съотнесена към размера на управляваните активи, е 0,88% (по последни данни на Комисията за финансов надзор към 30.09.2019 г.), като при активно управлявани фондове тази такса е между 0,75 и 1,5%).

l Каква е доходността на пенсионните фондове в ЕС и САЩ средно?

- Пенсионните системи са различни и в ЕС, и САЩ, както и подходът, възприет за изчисление на доходността им. Специфично за нашия модел е, че се базира на дефинирани вноски. Фондовете оценяват активите си по справедлива стойност и са пряко обвързани с представянето на финансовите активи по света.

С изключение на 2008 г. и 2018 г. фондовете регистрират положителна доходност.

l Каква е средната доходност от 2002 г.?

- Средногодишно постигнатата доходност е около 4% за периода от 2002 до 2019 г. (включително за годините 2008 и 2018, което означава, че дори и регистрираната тогава негативна

доходност

е била изцяло компенсирана с доходността на другите години през периода).

l Защо при някои хора, вместо да има натрупани около 4 хил. лв. средно по партидите им, се оказва, че има по 2 хил. лв.?

- Средна сума по партидата на един човек няма, тя е конкретно измерима. Не е коректно да се използват средни величини. Средна сума може да има на група от хора. Т. нар. средна сума по партидите е функция на млади (скоро започнали осигуряването си) и не толкова млади хора, осигуряващи се за пенсия. Между тях има такива с натрупвания от 1

лев до 25 000 лв.

в момента. Дали определено лице има повече, или по-малко, е в зависимост от периода на осигуряване, официално обявения доход, на който се е осигурявало, и дали редовно са превеждани вноските му за пенсия в универсален пенсионен фонд. Трябва да отчитате и големия размер на партидите, по които няма движения и вноски и които изкривяват средните стойности.

l Вярно ли е, че ако не постигнете минималната доходност, трябва да довнасяте от капитала си?

- Точно това е една от гаранциите на пенсионните дружества. При постигане на доходност под минималната да се използват специално заделените за целта резерви за покриване на минималната доходност. А ако те не са достатъчни, довнасянето става за сметка на капитала.

l Кой определя минималната доходност и каква е тя?

- Минималната доходност се определя от КФН въз основа на Наредба №12/2003 г. на всеки три месеца за период от 24 месеца назад поотделно за професионалните пенсионни фондове и за универсалните.

l Натрупаната инфлация от 2001 г. е 89%, фондовете покриват ли я?

- Редно е да отбележим, че първите вноски в универсалните пенсионни фондове постъпват от началото на 2002 г. Тъй като вноските на осигурените лица не са внесени наведнъж при старта на системата, а са правени през целия период на осигуряване, то само при прилагане на парично претегления метод на

изчисление

към всяка една от осигурителните партиди може да се каже дали това е така.

За лицата с редовни вноски и продължителен период на осигуряване във фондовете разпределената доходност по партидите им покрива инфлацията.

l Каква е реално доходността, като се приспаднат таксите и инфлацията?

- На практика запазването и евентуалното увеличение на покупателната способност на парите е основна задача пред пенсионните фондове. Реалната доходност е индивидуален показател на всяко лице в зависимост от неговия период и честота на осигуряване.

Важно е да се знае, че дори и с отчитане на таксите за

лицата с

редовни вноски

и продължителен период на осигуряване, което е и смисълът на пенсионното спестяване, нивата на реалната доходност са над инфлацията за периода.