Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Доклад: Фрапираща корупция в Агенцията по вписвания. Шефове ползвали служебни коли като лични, разкрити са незаконни действия и фалшиви документи

Фрапиращи нарушения в дейността на Агенцията по вписвания (АВ), свързани с корупция и незаконни действия на съдии, се съдържат в доклад на Инспектората към Министерството на правосъдието за последните пет години.

От обемната документация, предоставена “за справка” и ползване от “168 часа”, лъсват и други скандали - постъпилите сигнали, жалби и молби във връзка с дейността на службите по вписвания, най-често са свързани с неправилно вписване на сделки, издадени удостоверения и справки с невярно съдържание, допуснати технически грешки и неверни държавни такси.

Още през годините е създадена лоша организация по вписванията и възможности за злоупотреба с информация, забавяне на вписвания, както и твърдения за лошо поведение на служителите към клиенти. Това е записано на стр. 9 от въпросния доклад.

Той е изготвен от главен инспектор Бисер Иванов и Веселин Войнов – старши инспектор в Инспектората. А констатациите в 22 страници, установени по време на извършената планова комплексна проверка в АВ, са изпратени за сведение и разпореждане до министъра на правосъдието в служебното правителство Мария Павлова. Документацията е подписана от ръководителя на Инспектората М. Донова.

Тревожните констатации на проверяващите продължават и на страница 10 от обстойния доклад. Става ясно, че относно постъпили жалби, сигнали и молби във връзка с дейността на Търговския регистър, най-често са свързани със заличаване на търговски дружества без знанието на собствениците им.

Засечени са случаи на неправомерно вписани промени, кражба на фирми, проблеми с назначаване на ликвидатори, неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и бездействие на длъжностни лица.

В регистъра БУЛСТАТ нарушенията касаят неправилни вписвания, повторни вписвания и непрофесионално поведение на служители.

Според представената за проверката информация в много от случаите се касае за неверни твърдения от подателите граждани.

Сигналите за корупционни прояви на служители на АП са срещу служители на Служби по вписванията. При извършените проверки обаче не са установени нарушения.

Четири сигнала с твърдения за корупция в АВ са били подадени за периода 2014-2017 г., това става ясно от приложение №12 в доклада.

За тази година е постъпил един сигнал. Не е ясно дали това не е случаят със съдия Йордан Раденков, арестуван затова, че изнудвал нотариални кантори за пари. В луксозния му дом зад картини в пощенски пликове бяха открити 35 000 лева, взети, за да издаде удостоверения за тежести, съобщиха след акцията на ГДБОП и Спецзвеното “Антикорупция”. Раденков бе уволнен от министъра на правосъдието.

Луксозни автомобили са ползвали “за лични цели и не по предназначение” зам. изпълнителният директор на АП и директори на дирекции, става ясно от документите.

Проверката е установила, че автомобилите “Тойота Авенсис” с рег. № 6880 ХЗ и три автомобила “Форд Фокус” местодомуват по адресите на ползващите ги служители. И не е ясно защо в пътните книжки на автомобилите са отбелязани еднакъв брой изминати километри.

Не е отбелязван системно маршрутът на движение с точно посочени адреси, както са изискванията в заповеди от министерството.

Според обясненията на служителите автомобилите били паркирани пред домовете им поради липса на място за паркиране около сградата на АВ.

Проверяващите категорично отхвърлят тези твърдения с аргументи, че съгласно акт за публична държавна собственост агенцията разполага с достатъчен брой гаражи и паркоместа.

От справка до проверяващите от Отдел “Човешки ресурси и протокол” наяве излизат и други нередности около ползването на автомобилите – колите се карат дори когато служителите са в законоустановен отпуск.

Изчисленията на проверяващите вадят на бял свят следните доста смущаващи цифри според служители в агенцията. Разходите, заплатени за използването на автомобилите от шефовете им, са двойно по-високи от разходите по експлоатация на всички останали автомобили, ползвани от агенцията за 2015 година.

Проверяващите правят извода, че е допуснато да се разходват бюджетни средства не по предназначение, а за обслужване на лични нужди на служители, заемащи ръководни длъжности.

Отговорност за неупражнения контрол носят Надя Георгиева – главен секретар на АВ, и изпълнителният директор Елена Маркова.

Заблуждаване на министъра на правосъдието с невярна информация относно оценяване дейността на отделни служители откриват още проверяващите. Ето и пример - при оценяването всички регионални директори в страната са с годишна оценка “Изпълнението надвишава изискванията”. Тези оценки с изключение на директора от Варна са протестирани в законоустановения срок.

По-късно от изготвената справка до проверяващите от Инспектората истината излиза наяве – нито един директор не е бил командирован до София през календарната 2017 г. А поставянето на годишната оценка на изпълнението на длъжността се извършва само след провеждане на заключителна среща, каквито са изискванията в нормативните документи.

Главният секретар на АВ признава пред проверяващите, че изобщо не се е срещала с регионалните директори, а причината - големите разстояния и отдалечеността от София.

Според проверяващите процедурата по оценяването на директорите е проведена незаконосъобразно, за което Надя Георгиева следва да носи дисциплинарна отговорност.

Историята с фалшивото оценяване на директорите се повтаря едно към едно и през 2016 година. Нито един не е бил командирован до София във връзка с междинното оценяване. Констатирани са груби законови нарушения, за което алармира и служителят Пирин Соколов.

Обобщени, резултатите от проверката на Инспектората показват – неправомерно разходване на средства за използване на служебни МПС, неправомерно разходване на средства за изготвяне на вътрешни правила. И несключване на договор за “Извънгаранционна поддръжка на технически системи за пожароизвестяване и пожарогасене в сградата на АВ”.

Анализите по изпълнението на възложените задачи сочат, че не са изпълнени голям брой задължителни указания, посочени в доклади на Инспектората в предходни проверки.

Установени са незаконосъобразни назначения – на главния секретар на АВ и на директора на дирекция “Информационно обслужване”, както и незаконосъобразно годишно оценяване изпълнението на длъжността на регионалните директори.

Въз основа на тези скандални факти, според експерти, ефективността от дейността на Централната администрация на АВ е оценена като незадоволителна.

Материалите с някои от констатациите по настоящия доклад проверяващите предлагат да бъдат изпратени на прокуратурата.

Потърсен за коментар на доклада, източник на “168 часа” от инспектората на ВСС заяви: “Фактите от проверката в АВ са повече от тревожни, особено в частта за фалшиви сделки. “Какво правим, ако се касае за сделки с имоти и някой остане на улицата. На чия съвест ще тежи невярното вписване и едва ли не влизане в престъпни схеми”, коментира нашият източник.