Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Замърсяването в града разболява двойно

Високите нива на замърсяването на въздуха в големите градове са причина хората да се разболяват по-често от грип и по-често да развиват усложнения като бронхит и пневмония, алармират американски учени.

Специалистите от Националния институт за обществено здравеопазване в САЩ са доказали, че хората, които живеят в големите градове, много по-често се разболяват от грип. Причина за това според американските учени е всекидневното излагане на високи нива на замърсяване. Според специалистите фините прахови частици представляват благоприятна среда за развитието и пренасянето на вируси. По този начин се увеличава разстоянието и продължителността на стандартното предаване по въздушно-капков път. Освен това те действат като дразнители върху дихателната система и благоприятстват проникването на вдишаните агенти в организма. Особено вредно влияние върху организма оказват фините прахови частици РМ10, изгорелите газове, азотните оксиди и серният диоксид.

Учените са наблюдавали, че хора, често излагани на замърсяване, боледуват два пъти по-дълго и по-често развиват бронхити и пневмонии. Причината е, че вредните частици пречат на организма да се възстанови бързо и създават благоприятни условия за развитие на дихателни проблеми. В доклад на Европейската агенция по околна среда се подчертава, че праховите частици са замърсителят на въздуха, който нанася най-големи вреди за общественото здраве: “Някои от тези частици са толкова малки, че те не само проникват дълбоко в нашите дробове, но и преминават в кръвта ни също като кислорода. Тези частици могат да бъдат съставени от различни химични компоненти, дори тежки метали като арсен, кадмий, живак и никел.”

Специалисти са категорични, че най-рисков е въздухът в големите градове, а най-засегнатите са децата, както и възрастните хора. В дългосрочен план високите нива на замърсяване увеличават и риска от астма, сърдечно-съдови проблеми и рак на белия дроб. За един от най-замърсените градове в света е определен Пекин, където учени са изчислили, че дишането на въздуха за едно денонощие се равнява на това да се изпушат 40 цигари. До края на януари и в България се очаква да заработи онлайн калкулатор, който да изчислява нивата на замърсяването на въздуха в страната в брой изпушени цигари. Целта е хората по-лесно да се ориентират какъв въздух дишат всъщност. Инициативата е на сдружение “За Земята”. Калкулаторът е разработка на Университета в Бъркли и се очаква да дава информация за всички градове и места в страната, където има измервателни станции.

Мръсният въздух е основен проблем в страната ни, която в последните години е в челните места сред страните - членки на ЕС, с най-високи нива на замърсяване. Още през 2014 г. от Европейската агенция по околна среда сигнализираха, че България спешно трябва да вземе мерки за подобряване качеството на въздуха. Като основни причини за замърсяването на въздуха в големите градове в страната от Европейската агенция по околна среда цитират: “Битовите, транспортните и промишлените дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като ниска скорост на вятъра и продължителни засушавания.”

В доклада на агенцията се подчертава, че почти 95% от градското население в Европа е изложено на замърсители на въздуха с нива, смятани за опасни от Световната здравна организация, както и че годишно в ЕС се регистрират около 400 000 случая на преждевременна смърт, свързани с влиянието на мръсния въздух върху човешкия организъм. Според специалистите средно в страните от ЕС 38% от хората са изложени на наднормени нива на фини прахови частици, но в България процентът е в пъти по-висок – почти 90. По данни от 2015 г. градовете в страната с най-високи нива на прахово замърсяване са Видин, Монтана, Ловеч, Плевен и Варна.

По данни от Столична община в първите седмици от януари тази година са отчетени значителни превишения на допустимите концентрации на фини прахови частици в София. Причина за това според експертите е отоплението с твърдо гориво. Замърсяването на въздуха се увеличава с падането на температурите, категорични са специалистите. От Столична община съвместно с Министерството на околната среда и водите организират специална кампания за информиране на гражданите относно вредата от битовото отопление на въглища и дърва. Основни акценти са рискът от употребата на стари печки и нискокачествени въглища, и предимството на алтернативни методи за отопление.

От общината планират също като мярка срещу замърсяването да въведат реорганизация на градския транспорт с даване на приоритет спрямо автомобилите. Дори обмислят възможността в дни на високо замърсяване на въздуха да се предоставя безплатен градски транспорт. Практика, която се е доказала като успешна в някои големи европейски градове, но засега остава чужда у нас. Освен това от Столична община съобщиха, че започват тестване на автобус на ток в София. Той ще се движи по линия 84 и ако анализите покажат, че е ефективен, се планира да бъдат закупени поне още 20 електробуса до 2019 г.

От граждански организации настояват да се вземат мерки и за изготвяне на дългосрочен план за постепенна забрана на отоплението на твърдо гориво, предоставяне на помощи за употребата на по-екологични горива, насърчаване на използването на автомобили с алтернативни горива. Както и закупуване на повече автобуси с ток за градския транспорт, затваряне на градския център за автомобили, монтиране на повече измервателни уреди, които да следят нивата на замърсяване на въздуха в цялата страна, както и предоставяне на информация за населените места в реално време и т.н.