Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

ВКС
ВКС

Наказателната колегия на ВКС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Наказателния кодекс, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление, съобщиха от съда.

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд отправи до Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на следните разпоредби от Наказателния кодекс: чл. 280, ал. 5 НК и чл. 343, ал. 5 НК – изцяло, чл. 281, ал. 4 НК – в частта „или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост", и чл. 343б, ал. 5 – в частта „а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му", съобщават от съда. 

Първият текст, за който се иска отмяна, се отнася до конфискуването на автомобил от лица, огранизирани в престъпни групи за трифик на хора. Друг текст в НК казва, че се отнема превозно средство, когато бъде заловен чужденец, да се предвижва незаконно с кола в страната. Разпоредбите предвиждат, че ако автомобилът не е собственост на извършителя, той се наказва с глоба в размер на пазарната равностойност на автомобила. 

Ето какво казва ВКС. Разпоредбите са неясни до невъзможност за практическото им прилагане в частите, предвиждащи налагане на „глоба" в размер на пазарната стойност на превозното средство, когато то не е собственост на дееца.

В тези им части двете разпоредби въвеждат конструкции, без аналог в наказателното право до момента.

Глоба" е юридически термин, натоварен с точно определено смислово съдържание, казват върховните съдии. Те допълват, че пак по закон, тя варира, а в спорните текстове, е фиксирана, тоест до пазарната стойност на автомобила. Този аргумент важи и за текстовете, които се отнасят до отнемане на автомобилите от пияни и дригирани шофьори, които не са собственици на автомобилите. 

С въвеждането на коментираните „глоби" е внесена
неяснота и вътрешно противоречие в закона, като е нарушена хомогенността на Наказателния кодекс, който, подобно на всеки закон, трябва да е логичен, както в своята цялост, така и във всяка една от своите разпоредби, посочват съдиите.  

Следващият текст, за който се иска отмяна е, свързан с отнемането на равностойността на автомобила, когато той не е  собственост на шофора, заловен да кара пиян или дрогиран.

Той казва, че съдът може да отнеме в полза на държавата въздухоплавателното средство,
моторното превозно средство, плавателния съд или специалната машина, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на
дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му." Именно по този текст се отнемат коли от пияни шофьори, които първо се изземват като веществено доказателство.

Съдът първо посочва, че не е предвидена конфискация на автомобила, когато е извършено умишлено причиняване на смърт на пътя или на телесна повреда.

За да подлежи на отнемане в полза на държавата, необходимо условие, при това от първостепенна важност, е вещта, представляваща предмет или средство на престъплението, да е принадлежала на дееца (изцяло или поне част от нея).

Освен това съдиите казват, че отнемане може да има единствено и само, когато престъплението е умишлено. Т.е. само в случаите на общественоопасно деяние, което съобразно с обективните свои характеристики може да бъде извършено с пряк или с евентуален умисъл. 

Следващият текст е, че съдът отнема в полза на държавата моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик – да присъди равностойността му.

Коментираните промени в закона са произволни, хаотични, противоречащи на самата юридическа негова същност, като чрез тях са въведени мерки, оставащи извън стандартите на наказателното право, на Наказателния кодекс и на Конституцията, казват съдиите.

Те посочват, че промените изправят съдилищата през проблеми в тяхната правораздавателна тяхна дейност.