Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Атанас Атанасов
Атанас Атанасов

"Един от основните приоритети в работата на Народното събрание през новата пленарна сесия трябва да бъде реформата на специалните служби и въвеждането на механизъм за ефективно управление от изпълнителната власт в съответствие с член 105 от Конституцията, включително чрез промяна на процедурата за назначаване на ръководителите им, което да става с решение на Парламента по предложение на министър-председателя." Това написа съпредседателят на „Демократична България" Атанас Атанасов в своя фейсбук профил.

Според него някои от предизвикателствата, пред които са изправени българските специални служби, са липсата на ефективен контрол и отчетност, дефицита на надеждни източници на информация, злоупотребата с информация, съперничеството и конфликтите между различните служби, недостатъчното финансиране и оборудване, ниското доверие на обществото, и неспособността за адаптация към динамичната международна среда.

Той представи и стъпките, по които да се случи реформата:

"1. Стратегическо планиране и оценка - изработване на подробен анализ на текущата структура, дейност и ефективност в работата, изготвяне на стратегически план за реформи, който да определя целите, приоритетите и начините за постигането им.

2. Законодателна реформа - актуализиране на законодателството, регламентиращо дейността на специалните служби и привеждането му в съответствие с Конституцията, демократичните ценности и правата на гражданите.

3. Кадрови реформи и професионално обучение, развиване на професионалния капацитет, психологическата устойчивост и мотивацията на служителите, насърчаване на професионализма и интегритета.

4. Въвеждане на технологични иновации, интегриране на съвременни технологии и подобряване на оперативно-техническите възможности, при строги гаранции за спазването на правата на гражданите.

5. Упражняване на ефективен контрол от цивилен независим надзорен орган, който да следи за законосъобразната дейност на службите и да предотвратява злоупотреби с власт.

6. Засилване на сътрудничеството, координацията и обмена на информация с други държавни органи и с международните партньори.

7. Създаване на механизми за обжалване на актовете на специалните служби, които да защитават правата на гражданите.

8. Комуникация и информиране на обществото, повишаване на прозрачността в дейността на службите, активно включване на обществеността в диалога за балансиране между опазване на сигурността и гражданските свободи."

"Предвид обстоятелството, че специалните служби са инструмент на изпълнителната власт, целта на предлаганите промени е да се повиши капацитета на правителството при вземане на управленски решения в динамичната среда за сигурност", допълни Атанасов в своя пост.

Опит за реформа в службите започна миналата година. Тя щеше да отнеме правомощията на президента в тях. Тогава Атанасов предложи и закон за единна разузнавателна служба. Делян Пеевски го подкрепи, но Борисов направи крачка назад. В знак на протест Атанасов подаде оставка като председател на парламентарната комисия за службите. Реформата бе отложена за след изборите. Очаква се тя да започне отново в тази парламентарна сесия.