Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Само да поправят една сбъркана дума, и решението на КС вече не важи

Както знаем, от миналата седмица Истанбулската конвенция е задължителна за ЕС. Ратифицирали – нератифицирали, според Брюксел всички държави трябва да козируват и изпълняват.

Така ли е, или не е така? Гледах по телевизията видните юристи доц. Христо Христев и д-р Борислав Цеков, които явно са на другото мнение – нищо не се е променило, няма нужда нито да ратифицираме конвенцията, нито да отменяме решението на българския Конституционен съд, което я обявява за неконституционна. Или както обясни д-р Борислав Цеков: “…а централният въпрос, който беше основание българскиятКконституционен съд да обяви тази конвенция за противоречаща на нашата конституция, а именно, широтата, в която е разположено понятието “пол”, “социален пол”, “джендър” и най-вече чл. 4 – “джендърна идентичност”, което отваря вратата много по-широко, отколкото позволява българската конституция, която обвързва понятието “пол” с биологичния пол и генетично детерминираната му социална наслойка, наричана джендър на красив български език... всичко това не се променя, то остава…

Тук обаче съм длъжен да не се съглася. В оригинала на конвенцията на английски и френски език

няма никаква “широта на понятието “пол”, “социален пол”, “джендър”

Там всичко е ясно и точно. Широтата се появява в българския превод, тъй като именно той забърква невероятна каша от понятия и сега цялата ни правна система ще сърба кашата, без да духа.

Аз не съм юрист, но като филолог се опитвам да помогна на юристите. Започнах да обяснявам още щом възникна тази конвенция, изписал съм десетки статии, но нито юристите, нито властите вдяват за какво става дума.

Или по-скоро се правят, че не вдяват, за да могат в един момент да изненадат българите изотзад. Нещата са прости.

Българската дума “пол” буквално съвпада с английското sex

и означава именно биологическа даденост и нищо повече. А английската дума gender буквално съвпада с българската “род” (мъжки род, среден род и т. н., т. е. това е най-вече граматическо понятие, което се използва и за социална роля). Ако думите бяха използвани правилно, нямаше да има никакви неясноти и бъркотии.

Интелигенцията ни много добре знае тези понятия, но си трае, даже подписва отворени писма. В социалните факултети отдавна има предмети като “родови изследвания” или “джендърни науки”, но никъде няма “полови науки” към социологията. Те са към биологията. Всеки в университета знае, че полът е биологическа даденост. Но прекрачи ли доцентът или професорът навън – все едно минава под дъгата.

Защо българският превод на конвенцията е разменил значенията на тези две думи,

това да не са му бебетата в клиниката “Шейново”?

За да създаде сексуална паника в държавата? Не знам защо, но очевидно е нарочно. Личи по следите, които са оставени в самия текст.

Подмяната на думите е направена в чл. 3, буква “в” от конвенцията, който в оригиналния английски текст гласи така: …gender shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men…*

Вместо да преведе gender като “род”, българският текст на конвенцията го превежда като “пол”: … “пол” означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете…

Но ние знаем и от мама, и от тате, и от махалата, и от специалното решение на Конституционния съд, че полът е това, което е в гащите! А тук се оказва, че няма значение какво е в гащите, важното е каква роля са ти възложили или сам си си избрал, като в Шекспировия театър.

Много ясно, че консервативната и патриотична част от обществото веднага ще удари тъпаните, тъй като

от този момент конвенцията подкопава устоите на нацията

Но и феминистките би трябвало да се възмутят. Ако полът е социална роля, без значение какво има в гащите, то всеки мъж може да се самоопредели като жена и тогава конвенцията дори го защитава срещу съпруга мъжкарана.

Това не е шеговита хипотеза, защото реално се случва в САЩ. В женските спортове нахлуват мъже, които се самоопределят като жени и естествено обират златните медали, а горките атлетки тайно плачат. Има случаи, в които загорял затворник се обявява за жена, местят го в женското отделение и там вилнее като сексуален булдозер. Но това е друга, много по-интересна тема, обаче тук няма място за нея.

Тук, на Балканите, ние се оказахме най-обърканият в джендърно отношение народ. Ето как са превели същия текст братята македонци: “род” ги означува општествено конструираните улоги, однесувања, активности и атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за мажите”.

Те не бъркат род с пол. А ето и братята хървати: “rod oznacava drustveno oblikovane uloge, ponasanja, aktivnosti i osobine koje odredeno drustvo smatra prikladnima za zene i muskarce”.

А ето и братята сърби: “род означава друштвено одређене улоге, понашања, активности и атрибуте које дато друштво сматра прикладним за жене и мушкарце.”

Всички балканци превеждат “джендър” като “род”, само ние ли сме сбърканяците? Руският текст пък направо си присвоява английската чуждица: “гендерный” означает социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам.”

Е, само ние ли се оказахме най-тъпи? Не мога да се съглася. Предпочитам да смятам, че сме най-перфидни, тъй като нашият преводач вероятно е имал някакъв по-стратегически замисъл.

Да погледнем следващия член 4, ал. 3: “…Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция… трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия...”

Аха! В чл. 3 полът е чисто социална роля, а в чл. 4 има и несоциален пол? Какъв ще да е той тогава? Да не би да е същото, което е в гащите?

Единственото обяснение за объркването е, че чл. 4 носи следите на първоначалния превод, докато чл. 3 е допълнително променен от някой началник с по-стратегически съображения. Нищо чудно в черновата чл. 3 “джендър” да е преведен като “род”, но после някой го е задраскал и сложил “пол”.

Защо е тази подмяна? Обясненията са три.

За да се внесе пълен хаос в понятията за джендър, пол, секс, което ще отвори вратата не само към еднополовите бракове, но и към узаконяването на разновидовите съжителства. Не ме питайте кои са те, че се изчервявам. Ако това са мотивите, то авторът е някой цветен революционер - интернационалист.

За да се разгневи обществото и да отхвърли конвенцията. В такъв случай авторът е от патриотично-червените. До този момент успява.

За да се избегне дискусията по същество. Заблудени от погрешния превод, всички критици се хващат за пола и бият тъпана. Но като му дойде времето и сглобката, в член 3 се маха думата “пол” слага се “род” и конвенцията се ратифицира по бързата процедура, защото мотивите в решението на КС вече са безсмислени. А кога ще му дойде времето? Подозирам, че то е сега. Веднага щом задраскаме “Мариците”.

* Всички текстове на конвенцията може да се прочетат на следния адрeс: https://coe.int/en /web/istanbul - convention/text-of-the-convention