Регистрация

ВходЗабравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Потенциално произхождат от продукти за лична хигиена. При допълнително потвърждаване може да се препоръча ограничаване в хигиенни стоки и по време на бременност

Спонтанното преждевременно раждане е водеща причина за майчината и неонаталната заболеваемост и смъртност, но възможностите за ранно предвиждане на риска са ограничени.

Нормално бременността продължава между 37 и 40 седмици.

Раждането преди 37-ата седмица се смята за преждевременно с различна степен на недоносеност на бебето в зависимост от избързването. Появата на детето преди термина по презумпция предполага незавършено развитие с всички последващи рискове.

Няколко проучвания показват, че дисбалансите във вагиналния микробиом играят роля при преждевременното раждане и други проблеми по време на бременност. Но изследователите не са успели да свържат специфични популации от микроорганизми с неблагоприятни резултати от бременността.

Химикалите, които се натрупват във влагалището от продукти за лична хигиена, могат да допринесат за спонтанно преждевременно раждане. Това установява ново проучване на изследователи от медицинския център “Ървинг” към Колумбийския университет и от Университета на Пенсилвания, съобщи “Сайънс дейли”.

Безспорно доказано е, че кожата, червата, лигавиците ни са естетствен дом за множество микроби - повечето от тях неболестотворни, с които обикновено живеем в условен мир. Съвкупността от микроби в различните системи оформят съответните микробиоми - кожен, чревен и т.н. Когато балансът добри - лоши микроби се измести в полза на неприятелските, това е предпоставка за заболяване. Освен на естествените процеси помежду им микробите са подвластни и на фактори от средата.

Човешкият микробиом е маркер за много сложни заболявания, а особености на вагиналния микробиом многократно са свързвани с преждевременното раждане, но все още медицината не е установила всички механизми. Част от предизвикателството може би намира отговор с новото проучване.

Наблюдението на 232 бременни жени установява, че вещества, открити преди това в козметиката и хигиенните продукти, са силно свързани с раждането преди обичайния срок.

“Нашите констатации показват, че трябва да разгледаме по-внимателно дали обичайните експозиции на околната среда всъщност причиняват преждевременни раждания и ако е така, откъде идват тези експозиции - казва д-р Тал Корем, асистент по математическа геномика, системна биология и акушерство и гинекология. - Добрата новина е, че ако тези химикали са виновни, е реалистично да се ограничат потенциално вредните експозиции.”

Учените изучават вагиналната микросреда, като анализират нейния метаболом.

Метаболомът е пълният сбор от молекули в определена биологична ниша, включително метаболитите, произведени от намиращите се там клетки, и микроорганизмите и молекулите, които идват от външни източници. Метаболитите, произведени или променени от микробиома, се очертават като важен фактор с потенциални локални и системни ефекти върху въпросната биологична ниша. В случая - влагалището. Учените определят количествено 635 разпознати метаболита, както и 110 с неназовани характеристики. Установените метаболити принадлежат към различни биохимични класове, включително аминокиселини, липиди, нуклеотиди, въглехидрати, ксенобиотици.

Най-общо казано, ксенобиотикът е химическо вещество, което не се произвежда естествено или не се очаква да присъства в организма. Може да настъпи пълно изчистване при редки “срещи”, ако полуживотът на химикала е кратък. При продължителен полуживот може да се натрупва и да създава повишен риск от токсичност поради високи концентрации.

Проучването открива множество метаболити, които са значително по-високи при жени, които са родили преди срока. С поредица от сложни анализи изследователите отсяват няколко свързани с преждевременното раждане ксенобиотика: диетаноламин, етил-глюкозид, тартарат и етилен-диамин-тетраоцетната киселина, за които предишни публикации предполагат, че са от екзогенен (външен) фактор.

Диетаноламинът - химикал без известен естествен източник, на който жените в детеродна възраст са силно изложени, и етил глюкозидът, присъстващ в продукти, съдържащи спирт, са едновременно прекурсори или съставки в хигиенни и козметични продукти. Тартаратът и етилен-диамин-тетраоцетната киселина се използват като хранителни добавки и също така често се срещат в хигиенни и козметични продукти.

Въпреки че не сме идентифицирали източниците на тези метаболити, фактът, че всички са документирани в хигиенни и козметични продукти, поражда загриженост, че някои от тези продукти могат да увеличат риска от преждевременно раждане. Нашите резултати съвпадат с последните проучвания, които пораждат опасения относно експозицията на околната среда по време на бременност и установяват химикалите в репродуктивния тракт, пишат изследователите. Независимо от ограниченията на проучването те вярват, че “вагиналните метаболити имат потенциала да предскажат месеци предварително кои жени е вероятно да родят рано”. При доказани връзки може да бъдат направени препоръки за неупотребата на някои химикали в продукти за лична хигиена и по време на бременност.